MATE TECH-INFO

Menü megjelenítése

MATE TECH-INFO

Utolsó frissítés: 2023 december 22.

MATE TECH-INFO

Műszaki és Informatikai Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi elérhetőségeinken kereshet minket:
E-mail cím: felveteli.eljaras@uni-mate.hu
Tel.: +36 28 522-000/1454

Amennyiben egyes képzéseinkkel kapcsolatban van kérdése, azt az oldal alján található szakos elérhetőségeinken várjuk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kötelező szabadságolás miatt 2023. december 22. és 2024. január 7. között kollégáink nem lesznek elérhetők.

 

A képzésekről bővebb információk a Képzéskeresőben találhatók.

 

Nappali munkarendű mesterképzések

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

AGRÁR

agrár-műszaki rendszermérnök

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

AGRÁR

agrár-műszaki rendszermérnök

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

MŰSZ

gépészmérnöki

Gödöllő

angol

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

gépészmérnöki

Gödöllő

angol

4

önköltséges

750 000 Ft

50

MŰSZ

gépészmérnöki

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

gépészmérnöki

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

MŰSZ

műszaki menedzser

Gödöllő

angol

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

műszaki menedzser

Gödöllő

angol

4

önköltséges

750 000 Ft

50

MŰSZ

műszaki menedzser

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

műszaki menedzser

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

 

Levelező munkarendű mesterképzések

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

AGRÁR

agrár-műszaki rendszermérnök

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

AGRÁR

agrár-műszaki rendszermérnök

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

MŰSZ

gépészmérnöki

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

gépészmérnöki

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

MŰSZ

létesítménymérnöki

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

létesítménymérnöki

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

AGRÁR

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

AGRÁR

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

MŰSZ

műszaki menedzser

Gödöllő

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰSZ

műszaki menedzser

Gödöllő

magyar

4

önköltséges

600 000 Ft

50

 

Levelező munkarendű képzések konzultációs időpontjai

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve a félév elején egybefüggő (szerdától szombatig), majd a félév során 5-6 alkalommal (pénteki és szombati napokon) további kötelező konzultációkra kerül sor.

 

Speciális felvételi feltétel angol nyelvű képzés esetén

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely elérhető ITT. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2024. június 1. A kreditelismerés díja: 5000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módok kell megfizetni.

 

Felvételi pontok számítása

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
A MATE a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

Pontszámítás módja:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.
Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

 

Motivációs beszélgetés időszakok az érintett szakokon

Agrár-műszaki rendszermérnök mesterképzési szak: 2024. június 17-30.
Gépészmérnöki mesterképzési szak: 2024. június 17-30.
Létesítménymérnöki mesterképzési szak: 2024. június 17-30.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak: 2024. június 17-30.
Műszaki menedzser mesterképzési szak: 2024. június 17-30.

 

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 5 pont
gyermekgondozás: 5 pont
hátrányos helyzet: 5 pont

 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Specializációkkal kapcsolatos információk

Juttatások, ösztöndíjak és önköltségi díj kedvezmények

 

Beiratkozással és tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információk

A Jelentkező sikeres felvételi eljárás esetén a tanulmányait a felvételt követően aktív félévvel kezdheti meg. A tanulmányokat a beiratkozást követően passzív félévvel megkezdeni a felvételi jelentkezés benyújtásakor még nem ismert tényadat és ezáltal a hallgató számára nem felróható esetben (pl. baleset, betegség, szülés) esetén lehet. A hallgató a tanulmányok passzív félévvel történő kezdése esetén köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi, hogy az Egyetem a következő félévben vagy tanévben döntési jogkörében eljárva dönt a képzés meghirdetéséről, továbbá a felvételi jelentkezési adatok tükrében fog döntést hozni a képzés indításáról.

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Agrár-műszaki rendszermérnök mesterképzési szak
Dr. Kári-Horváth Attila (+36 28 522-000/1491 mellék, kari-horvath.attila@uni-mate.hu)
Gépészmérnöki mesterképzési szak
Lágymányosi Attila (+36 28 522-000/1481 mellék, lagymanyosi.attila@uni-mate.hu)
Létesítménymérnöki mesterképzési szak
Dr. Szabó Márta (+36 28 522-000/2114 mellék, szabo.marta@uni-mate.hu)
Műszaki menedzser mesterképzési szak
Dr. Kovács Imre (+36 28 522-000/1441 mellék, kovacs.imre@uni-mate.hu)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
Dr. Bártfai Zoltán (+36 28 522-000/1474 mellék, bartfai.zoltan@uni-mate.hu)