Egyetemi Laborközpont

Egyetemi Laborközpont

​​​​​​​A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Laborközpontja a MATE megalakulásával egy időben, 2021. február 1-én jött létre. A Laborközpont keretein belül jelenleg öt akkreditált laboratórium működik, amelyek mind belső egyetemi, mind külső, piaci megrendelők számára nyújtanak mintavételi és laboratóriumi vizsgálati szolgáltatásokat. A Laborközpont ezen túlmenően pályázati, kutatási-innovációs feladatokat is ellát, valamint a szakmai területéhez kapcsolódó képzések szervezésében is részt vesz.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az Egyetemi Laborközponthoz tartozó vizsgálólaboratóriumokat.

​​​​​​​Bármilyen kérdés esetén keressen minket bizalommal a központi elérhetőségünkön:

laborkozpont@uni-mate.hu 

Dr. Béres András központvezető

 

MATE Növényvédőgép Vizsgálólaboratórium (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.)

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítése

Az Egyetemi Laborközpont MATE Növényvédőgép Vizsgálólaboratóriuma szántóföldi és ültetvény permetezőgépek laboratóriumi vizsgálatával foglalkozik. A laboratórium a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált (NAH-1-1339/2016). Működése megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak. Az akkreditált tevékenységek mellett kutatás-fejlesztéssel és a jogszabály által előírt permetezőgépek típusminősítésével is foglalkozik.

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket - a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével - típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt. Magyarországon növényvédelmi gépek kizárólag a MATE által lefolytatott típusminősítési eljárás után hozhatók kereskedelmi forgalomba.

Letölthető dokumentumok:

Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke

Típusminősítési eljárás menete

Elérhetőségek:

Kovács László, laboratóriumvezető

Mobil: +36-70/379-4630

E-mail: novenyvedolabor@uni-mate.hu

Rák Renáta, vizsgáló szakember

Mobil: +36-70/903-9898

Személyes megkereséshez kérjük e-mailben vagy telefonon történő előzetes bejelentkezését.

 

MATE Energetikai Vizsgálólaboratórium (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.)

Az Egyetemi Laborközpont MATE Energetikai Vizsgálólaboratóriuma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált laboratórium (NAH-1-1840/2018) mely érvényes státusszal rendelkezik és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018-as szabványnak megfelelően működik.

Vizsgálólaboratóriumunkban a legkülönfélébb, biomassza eredetű, szilárd tüzelőanyag minták (pl.: faapríték, pellet, brikett) energetikai, tüzeléstechnikai tulajdonságait (pl.: elemi összetétel, hamutartalom, égéshő, fűtőérték, nedvességtartalom), valamint az ezekkel működő kazánokat vizsgáljuk (teljesítmény, hatásfok, környezetvédelmi kibocsájtás: füstgáz összetétel, szilád anyag kibocsájtás). A laboratóriumban lévő mérőkör segítségével a kisebb lakossági kazánokat (~50 kW-ig) a laboratóriumban, míg az ennél nagyobb kazánokat (5 MW-ig) a telepítés helyszínén tudjuk vizsgálni hordozható műszereink segítségével.

Bármilyen kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Elérhetőségek:

Dr. Megyeri Gábor, laboratóriumvezető

Mobil: +36-20/943-4271

E-mail: megyeri.gabor@uni-mate.hu

Személyes megkereséshez kérjük e-mailben vagy telefonon történő előzetes bejelentkezését.

 

MATE Agrártudományi Vizsgálólaboratórium (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)

Az Egyetemi Laborközpont MATE Agrártudományi Laboratóriuma tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint folytatja. Szolgáltatásainkkal a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végzők munkáját segítjük, figyelembe véve a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat. A laboratórium három szakterületen nyújt szolgáltatást.

Mikrobiológiai szakterületen takarmányok és élelmiszerek mikrobiális szennyezettségének kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára van lehetőség. Többek között meghatározzuk a mikroorganizmusok valamint élesztők és penészek számát, enterobaktériumok és clostridium perfingens számot, E-coli és egyéb Coliform baktériumok számát.

Takarmányozási szakterületen takarmányok, takarmány alapanyagok, szálas és tömegtakarmányok fizikai kémiai vizsgálatát, mintaelőkészítését és energiaszámításait tudjuk elvégezni. Az alapvizsgálatok, mint a nedvesség-, fehérje-, zsír-, hamu-, rost-, keményítő-tartalom vizsgálata mellett a rendelkezésre álló nagyműszerek segítségével aminosav-tartalom, zsírsav-összetétel, illózsírsav-tartalom valamint makro- és mikroelemek meghatározására is lehetőség van.

Talajtani szakterületen az előírásoknak megfelelően szűkített, bővített és teljes körű talajvizsgálatot, valamint levélanalízis vizsgálatokat és az erdőtelepítéshez előírt talajvizsgálatokat is el tudjuk végezni. Ezen kívül a talaj- és növényminták makro- és mikroelem tartalmának, valamint az összes és oldható toxikus elemtartalmának meghatározása is lehetséges.

A szolgáltató tevékenység mellett a laboratórium részt vesz kutatásokban, projekt munkákban valamint támogatást biztosít a graduális és posztgraduális oktatáshoz.

A laboratórium a talajtani szakterület vizsgálataira akkreditált státusszal rendelkezik.

Munkatársaink képzettsége, szakmai felkészültsége, gyakorlata, valamint laboratóriumunk felszereltsége folytán a végzett munka gyors, pontos, megbízható szolgáltatást eredményez.

Kérjük, amennyiben kérdése van, vagy további információra van szüksége, keressen bennünket bizalommal!

Elérhetőségek:

Bukovics Ildikó, laboratóriumvezető

Mobil: +36-30/132-9273

E-mail: bukovics.ildiko@uni-mate.hu

 

​​​

MATE Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Vizsgálólaboratórium (8261 Badacsonytomaj Római út 181.)

Az Egyetemi Laborközpont MATE Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Vizsgálólaboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően működik. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a laboratóriumot NAH-1-1496/2019 számon akkreditálta.

Az akkreditálás státusza az alábbi területekre terjed ki:

    Talajok fizikai és kémiai vizsgálata;
    Növényi minták fizikai és kémiai vizsgálata;
    Borászati termékek fizikai és kémiai vizsgálata.

A vizsgálatokat nagyrészben a termelők igényei alapján végezzük, de részt veszünk kutatáshoz kapcsolódó mérésekben is.

Borászati laboratórium:

Laboratóriumunk igyekszik a kistermelők részére is elérhetővé tenni azokat a vizsgálatokat, melyek megalapozzák a borok minősítését. Tevékenységeink közé tartozik a szőlő értettségi állapotának, a mustok beltartalmi értékeinek meghatározása, az erjesztési technológiát megalapozó és a borok kezelésével kapcsolatos vizsgálatok.

Agrokémiai laboratórium:

A laboratórium a megrendelők igényei szerint végez telepítéshez és tápanyag-gazdálkodáshoz szükséges talajvizsgálatokat, mely eredmények alapján a szakemberek el tudják készíteni a telepítéshez elengedhetetlen szakvéleményt, illetve a tápanyag-utánpótlási tervet.

Emellett hasonló jelentőséggel bír a tápanyag és mikroelem ellátottság szempontjából fontos levélanalízisek készítése. Az ültetvények virágzási időszakában, vagy a szüreti időszakban végzett vizsgálatai által felderíthetők a hiánytüneteket, esetleg toxikus tüneteket okozó tápanyag-ellátottságban mutatkozó rendellenességek. A vizsgálatok által meghatározható a levéltrágyázás vagy mélytrágyázás szükségessége.

Bármilyen kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Elérhetőségek:

Molnár Anita, laboratóriumvezető

Mobil: +36-30/377-4249

E-mail: molnar.anita@uni-mate.hu​​​​​​​

Borászati laboratórium: +36-87/532-205

Agrokémiai laboratórium: +36-87/532-209

Letölthető dokumentumok:​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Borvizsgálati megrendelő

Növényvizsgálati megrendelő

Talajvizsgálati megrendelő

 

 ​​​​​​

MATE ÖVKI Környezetanalitikai Vizsgálólaboratórium (5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.)

Az Egyetemi Laborközpont MATE ÖVKI Környezetanalitikai Vizsgálólaboratóriuma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1586 számon akkreditált vizsgálólaboratórium a MATE kutatási-fejlesztési feladataihoz kapcsolódó analitikai részfeladatokat, továbbá egyéb, külső megrendelésekkel összefüggő analitikai feladatokat lát el, a következő vizsgálati területeken:

Felszíni-, felszín alatti és szennyvizek fizikai, kémiai vizsgálata

Vizsgált paraméterek: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOIp, KOIk, BO5, összes lebegőanyag, lebegőanyag izzítási vesztesége / maradéka, lúgosság, ammónium-nitrogén, nitrit-nitrogén, nitrát-nitrogén, összes nitrogén, ortofoszfát-foszfor, összes foszfor, fenolindex (összes fenolként desztillálás nélkül), szulfid, összes oldott anyag, oldott anyag izzítási vesztesége / maradéka, összes szárazanyag, szárazanyag izzítási vesztesége / maradéka, klorid, szulfát, összes keménység, elemanalízis

Felszíni-, felszín alatti és szennyvizek akkreditált mintavétele, helyszíni vizsgálatok

pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, oldott oxigén mérése

Talaj és mederüledék fizikai, kémiai vizsgálata (150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint)

    Szűkített: pH (KCl), KA, összes só, CaCO3, humusz, NO2-+NO3--N, AL-P2O5, AL-K2O
    Bővített: Szűkített + AL-Na, EDTA-Cu, EDTA-Zn, EDTA-Mn, KCl-SO42-, KCl-Mg
    Teljes: Bővített + toxikus elemek (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As)

Növény fizikai, kémiai vizsgálata

    Szűkített tápanyag vizsgálat: N, P, K, Ca, Mg
    Növény mikroelemek: Fe, Mn, Zn, Cu
    Teljeskörű tápanyag: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu
    Elemanalízis

Kérdéseikkel, megrendelésükkel forduljanak bizalommal hozzánk, árajánlatunkat térítésmentesen és rövid határidővel elkészítjük!

Elérhetőségek:

Szabó Gábor, laboratóriumvezető

Mobil: +36-30/296-6195

Tel: +36-66/515-321

E-mail: szabo.gabor.labvez@uni-mate.hu 

Farkasné Sinka Dóra, minőségirányítási vezető

E-mail: farkasné.sinka.dora@uni-mate.hu

Letölthető dokumentumok:

​​​​​​​Megrendelőlap (talaj, üledék, növény)