Intézetek

Intézetek

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen 22 intézet működik, melyek ellátják az oktatási, kutatási, művészeti és innovációs alaptevékenységeket campusokon átívelően. A MATE kutatási portfóliójában kiemelt fontossággal bírnak az agrár-, műszaki és élelmiszertudományok, a borászat és szőlőtermesztés, a kertészet, a környezet- és tájgazdálkodás, a megújuló energiagazdálkodás, az akvakultúra és környezetbiztonság, a genetika, növénytermesztés és -védelem, az állattenyésztés és a vadgazdálkodás, a tájépítészet, a vidékfejlesztés és a vízgazdálkodás.

Rektor közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek

Karcagi Kutatóintézet - intézetigazgató: Dr. Zsembeli József, karcag@uni-mate.hu, intézeti videó

Szent István Campus székhellyel működő intézetek

Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet - intézetigazgató: Dr. Urbányi Béla, akvakultura@uni-mate.hu, intézeti videó

Gazdaságtudományi Intézet - intézetigazgató jogkörben eljáró rektori megbízott: Dr. Fogarassy Csaba, gazdasagtudomany@uni-mate.hu

Genetika és Biotechnológia Intézet - intézetigazgató: Dr. Posta Katalin, genetika@uni-mate.hu

Környezettudományi Intézet - intézetigazgató: Csákiné Dr. Michéli Erika, kornyezettudomany@uni-mate.hu

Matematika és Természettudományi Alapok Intézet - intézetigazgató: Dr. Székely László, matematika@uni-mate.hu

Műszaki Intézet - intézetigazgató: Dr. Szabó István, muszaki@uni-mate.hu, intézeti videó

Növénytermesztési-tudományok Intézet - intézetigazgató: Dr. Gyuricza Csaba, novenytermesztes@uni-mate.hu

Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet - intézetigazgató jogkörben eljáró rektori megbízott: Dr. Fogarassy Csaba, uzleti.szabalyozas@uni-mate.hu

Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet - intézetigazgató: Dr. Heltai Miklós, vadgazdalkodas@uni-mate.hu, intézeti videó

Budai Campus székhellyel működő intézetek

Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet - intézetigazgató: Dr. Friedrich László, elelmiszertudomany@uni-mate.hu

Idegennyelvi Intézet - intézetigazgató: intézetigazgató jogkörben eljáró rektori megbízott: Dr. Fogarassy Csaba, idegennyelv@uni-mate.hu

Kertészettudományi Intézet - intézetigazgató: Dr. Helyes Lajos, kerteszettudomany@uni-mate.hu

Növényvédelmi Intézet - intézetigazgató: Dr. Fail József, novenyvedelem@uni-mate.hu

Szőlészeti és Borászati Intézet - intézetigazgató: Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, szoleszet.boraszat@uni-mate.hu

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet - intézetigazgató: Dr. Fekete Albert, tajepiteszet@uni-mate.hu, intézeti videó

Testnevelési és Sport Intézet - intézetigazgató: Kovács Péter, testneveles@uni-mate.hu

Kaposvári Campus székhellyel működő intézetek

Állattenyésztési Tudományok Intézet - intézetigazgató: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, allattenyesztes@uni-mate.hu, intézeti videó

Élettani és Takarmányozástani Intézet - intézetigazgató: Dr. Kovács Melinda, elettan.takarmanyozas@uni-mate.hu, intézeti videó

Neveléstudományi Intézet - intézetigazgató: Dr. Józsa Krisztián, nevelestudomany@uni-mate.hu

Rippl-Rónai Művészeti Intézet - intézetigazgató: Dr. Hatos Pál, muveszet@uni-mate.hu, intézeti videó

Károly Róbert Campus székhellyel működő intézet

Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet - intézetigazgató: Dr. Bujdosó Zoltán, fenntarthato.fejlesztes@uni-mate.hu