ERASMUS+ ösztöndíjak - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

ERASMUS+ ösztöndíjak

Utolsó frissítés: 2022 december 12.

Az Erasmus program külföldi részképzési és szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a hallgatók számára. A nemzetközi tapasztalatszerzés egy életre szól, hiszen személyes és szakmai kapcsolatokat alakítanak ki a résztvevők.

Az új, 2021-től 2027-ig érvényes időszakban a hallgatók képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Erasmus+ státuszt, ebbe a részképzés és a szakmai gyakorlat is beleszámítandó és ez több részletben is teljesíthető. A hallgatóknak az Erasmus+ időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük, tehát a külföldi képzés vagy gyakorlat miatt nem passziváltathatják a félévüket. A hallgatók a szakos tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat, tanegységeket vagy modulokat (félévente legalább 20 kredit értékben), illetve szakmai gyakorlatot teljesíthetnek külföldön. A külföldön teljesített kurzusokat, illetve a szakmai gyakorlatot be kell számíttatni az itthoni tanulmányokba. Ha a szakmai gyakorlat beszámítása nem megoldható, akkor a külföldi tapasztalatszerzést a Diplomamellékletben kell megjeleníteni. Ha a külföldön teljesített kurzusok szakos kötelező kurzusként (A) nem beszámíthatók, akkor szabadon választott kurzusként (C) kell azokat beszámítani.

ERASMUS+ CHARTER 2021-2027

Az ügyintézés campusonként történik, további részletek az alábbi oldalakon olvasható hamarosan:

Budai Campus, Budapest

Georgikon Campus, Keszthely

Károly Róbert Campus, Gyöngyös

Kaposvári Campus

Szent István Campus, Gödöllő

Utolsó frissítés: 2022 április 05.

Az Erasmus programban a hallgatói, oktatói és személyzeti cserék a partneregyetemek által kötött kétoldalú szerződések alapján valósíthatók meg. Minden szerződés tartalmazza a tématerületet, amire a hallgatói és az oktatói kiutazások szervezhetők. Ettől eltérő tématerületre a partneregyetemek nem fogadnak hallgatókat, oktatókat.

A jogelőd Szent István Egyetem Erasmus szerződéseit tartalmazó érvényben lévő lista (2022.03.03.), valamint az Európán kívüli partneregyetemek együttműködési szerződéseit tartalmazó érvényben lévő lista (2022.03.01)

A hallgatóknak javasoljuk, hogy nézzék át a partneregyetemek honlapjait, hogy pontosan milyen kurzusokat kínálnak mely képzési szinten, azokat milyen nyelven oktatják. Érdemes a határidőket is figyelemmel kísérni, hiszen a MATE nyertes hallgatóinak a fogadó Egyetem felé a megadott határidőig jelentkezni kell. Általában a kollégiumi helyekre is meghatároznak jelentkezési határidőt. A jelentkezési határidő után érkezett igényeket jellemzően elutasítják.

Utolsó frissítés: 2022 december 08.

Programleírás

Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás

A Nemzetközi Kreditmobilitás az Erasmus+ program része, amely az ún. program országok és a partner országok viszonylatában támogat hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitásokat. Program országok az Európai Unió országai, valamint az Erasmus programhoz már korábban csatlakozott országok: Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország. A partner országok az európai uniós támogatási eszközök valamelyikéből finanszírozhatók besorolástól függően. Az Erasmus+ kreditmobilitási program (KA171) célja, hogy sikeresen pályázó hallgatóink, oktatóink és munkatársaink hosszabb-rövidebb időt tölthessenek az Európa Unión kívüli partneregyetemeink egyikén.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek:

· hallgatói tanulmányi mobilitás (SMS)

· hallgatói szakmai gyakorlat (SMP)

· személyzeti oktatói mobilitás (STA)

· személyzeti képzési mobilitás (STT)

A hallgatói mobilitás célja

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az MATE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD-hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése (azaz kreditszerzés), amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Ösztöndjak

Kiutazó hallgatóknak egységesen 700 euró/hó, plusz egyszeri utazási támogatás (földrajzi távolság függvényében). Személyzeti mobilitás esetén egységesen 180 euró/hó, plusz egyszer utazási támogatás (földrajzi távolság függvényében).

Távolság (km) Utazási támogatás (euro)
100-499 180
500-1999 275
2000-2999 360
3000-3999 530
4000-7999 820
8000- 1500

 

További információk a programról

Az aktuális mobilitási lehetőségeket, felhívásokat a az egyetemi webmailen, valamint a Neptunon tesszük közzé.

EU-n kívüli partnerekkel és a mobilitással kapcsolatban érdeklődjön a Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központjában e-mailben: papp.szilvia@uni-mate.hu​​​​​​​ vagy telefonon: 28-522-000/2172.