ERASMUS+ ösztöndíjak

Az Erasmus program külföldi részképzési és szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a hallgatók számára. A nemzetközi tapasztalatszerzés egy életre szól, hiszen személyes és szakmai kapcsolatokat alakítanak ki a résztvevők.

Az új, 2021-től 2027-ig érvényes időszakban a hallgatók képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Erasmus+ státuszt, ebbe a részképzés és a szakmai gyakorlat is beleszámítandó és ez több részletben is teljesíthető. A hallgatóknak az Erasmus+ időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük, tehát a külföldi képzés vagy gyakorlat miatt nem passziváltathatják a félévüket. A hallgatók a szakos tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat, tanegységeket vagy modulokat (félévente legalább 20 kredit értékben), illetve szakmai gyakorlatot teljesíthetnek külföldön. A külföldön teljesített kurzusokat, illetve a szakmai gyakorlatot be kell számíttatni az itthoni tanulmányokba. Ha a szakmai gyakorlat beszámítása nem megoldható, akkor a külföldi tapasztalatszerzést a Diplomamellékletben kell megjeleníteni. Ha a külföldön teljesített kurzusok szakos kötelező kurzusként (A) nem beszámíthatók, akkor szabadon választott kurzusként (C) kell azokat beszámítani.

Az ügyintézés campusonként történik, további részletek az alábbi oldalakon olvasható hamarosan:

Budai Campus, Budapest

Georgikon Campus, Keszthely

Károly Róbert Campus, Gyöngyös

Kaposvári Campus

Szent István Campus, Gödöllő

Az Erasmus programban a hallgatói, oktatói és személyzeti cserék a partneregyetemek által kötött kétoldalú szerződések alapján valósíthatók meg. Minden szerződés tartalmazza a tématerületet, amire a hallgatói és az oktatói kiutazások szervezhetők. Ettől eltérő tématerületre a partneregyetemek nem fogadnak hallgatókat, oktatókat.

A jogelőd Szent István Egyetem Erasmus szerződéseit tartalmazó érvényben lévő lista (2022.03.03.), valamint az Európán kívüli partneregyetemek együttműködési szerződéseit tartalmazó érvényben lévő lista (2022.03.01)

A hallgatóknak javasoljuk, hogy nézzék át a partneregyetemek honlapjait, hogy pontosan milyen kurzusokat kínálnak mely képzési szinten, azokat milyen nyelven oktatják. Érdemes a határidőket is figyelemmel kísérni, hiszen a MATE nyertes hallgatóinak a fogadó Egyetem felé a megadott határidőig jelentkezni kell. Általában a kollégiumi helyekre is meghatároznak jelentkezési határidőt. A jelentkezési határidő után érkezett igényeket jellemzően elutasítják.