Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Az Idegennyelvi Intézet feladatai:

 • A szakmai idegennyelv oktatása a MATE minden campusán és telephelyén – ideértve a magyar mint idegen nyelv oktatását is. Három szaknyelv tanulása lehetséges, ezek a képzések profiljának megfelelően a gazdasági, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelvek. Angol, német, francia és magyar mint idegennyelv kurzusokat vehetnek fel a hallgatók.
 • Az idegennyelvi képzés megszervezése és koordinálása a MATE minden campusán és telephelyén.
 • A (szak)nyelvoktatás egységes követelményrendszerének kialakítása, a (szak)nyelvoktatáshoz szükséges tantervek, tanmenetek, tananyagok kidolgozása.
 • A szaknyelvoktatáshoz szükséges tananyagok tartalmi és módszertani fejlesztése.
 • A szakfordító szakirányú továbbképzések (az agrár- és a természettudományi, a gazdasági és társadalomtudományi szakterületekhez kapcsolódóan), valamint az idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzések oktatása.
 • A PhD hallgatók számára a belső nyelvi vizsgák megszervezése és lebonyolítása.
 • Szorosan együttműködik a Zöld Út Nyelvvizsgaközponttal, valamint az ENYC-vel.

Nyelvvizsgalehetőségek:

Az Egyetemi Nyelvvizsga Centrum (ENYC) fogja össze a MATE campusain letehető nyelvvizsgákat:

 • A MATE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont az egyetem saját szaknyelvi vizsgarendszerét működteti,
 • míg az Általános nyelvvizsgacsoport koordinálja az egyetem különböző campusain megtalálható egyéb, külső, főleg általános nyelvvizsgákat (ELTE Origó, BME, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ).

A Zöld Út nyelvvizsga vizsgázóbarát, életszerű, kommunikatív, komplex vagy külön írásbeliként vagy szóbeliként is az ország 17 pontján lehető, államilag elismert vizsga, amely megfelel a BSc kimeneti, és az MSc  bemeneti  és kimeneti követelményének. A sikeres bizonyítvány megszerzésével azt bizonyíthatja a vizsgázó, hogy tanuláshoz vagy munkavégzéshez kapcsolódóan a tudásterületek széles körében képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban. A Zöld Út nyelvvizsga a négy fő nyelvi készségen keresztül (írás- és beszédkészség, olvasott és hallott szövegértés) méri a szaknyelvi kommunikációs készséget, ugyanakkor nem célja, hogy az egyes szakmai témakörök hátterében rejlő tényanyagot számon kérje, mintha egy szaktárgyi egyetemi vizsga lenne. A Zöld Út nyelvvizsgára való felkészüléskor a munkaerőpiacon rendkívül jól hasznosítható szaknyelvi nyelvtudásra tehetünk szert.

A MATE campusain megtalálható általános nyelvvizsgák:

Campusok, nyelvvizsgahelyek Általános nyelvvizsgák

Szent István Campus, Gödöllő

ELTE Origó (Szóbeli csak angol és német nyelvből tehető le a gödöllői vizsgahelyen. Nyelvvizsgabizonyítvány a budapesti központban vehető át.)

Georgikon Campus, Keszthely

ELTE Origó, BME

Károly Róbert Campus, Gyöngyös

ELTE Origó, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

Kaposvári Campus

ELTE Origó

 

2021-es általános nyelvvizsga vizsganaptár letöltése

Tájékoztatás az intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsgáról:

A Doktori Szabályzat alapján a magyar anyanyelvű doktorandusz esetén a képzésre történő felvételkor megkövetelt legalább középfokú, „C” vagy „B2” típusú nyelvvizsga mellett a komplex vizsgára történő jelentkezéshez második idegen nyelv ismeretének igazolása is szükséges legalább alapfokú nyelvvizsga letételével, vagy egy, a felsőoktatási intézmény által szervezett nyelvi vizsgával.

Fentiek értelmében az Egyetem a PhD-hallgatóknak lehetőséget biztosít intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsga letételéhez angol, német és francia nyelvekből. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük szkennelve a vizsnyiczai.zita@uni-mate.hu e-mail címre megküldeni.

Jelentkezési határidő: 2021. december 5.

Írásbeli vizsga időpontja: 2021 december 10. 10:00

Szóbeli vizsga időpontja: 2021. december 10. 11.30 az írásbeli vizsga után

Az alapszintű nyelvvizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsga felépítése és tematikája megfelel a Zöld Út alapfokú nyelvvizsga gazdasági, mezőgazdasági és műszaki moduljainak.

Az írásbeli vizsgán idegen nyelv – magyar nyelvű nyomtatott szótár használható.

A vizsga díja: 30 000 HUF, a vizsga előtt fizetendő, átutalással az Idegennyelvi Intézet pénzügyi központjába, NEPTUN befizetéssel.

A pontos kezdési időpontról és a helyszínről a jelentkezések befogadása után e-mailben értesítjük a hallgatókat.

Az Idegennyelvi Intézet

ALAPSZINTŰ BELSŐ NYELVI VIZSGÁT HIRDET

PHD HALLGATÓKNAK

 • Írásbeli vizsga időpontja és helye: 2021. december 10.  10.00-11.30. személyes jelenléttel),
 • Szóbeli vizsga időpontja és helye: 2021.december 10. 11.30, az írásbeli vizsga után
 • A vizsga angol, német és francia nyelvekből tehető.
 • Az írásbeli vizsgán idegen nyelv – magyar nyomtatott szótár használható.
 • Ár: 30 000 HUF, a vizsga előtt fizetendő, átutalással az Idegennyelvi Intézet pénzügyi központjába
 • Az alapszintű nyelvi vizsga részei:

A nyelvi vizsga részei

Feladat

Pontszám

Idő

Írásbeli 35 pont

Olvasott szöveg

értése

1 szöveg: 500-600 szó

 • gazdasági vagy
 • mezőgazdasági vagy
 • műszaki informatív szöveg (pl. újságcikk)

2 feladattal

Feladattípusok:

 1. információ kerestetés
 2. alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása
 3. rövid választ igénylő kérdések
 4. igaz-hamis feladat
 5. feleletválasztós feladat
 6. információ transzfer: táblázatba jegyzetelés

15

90 perc

Írásfeladat

 • táblázatelemzés: a megkezdett mondatok befejezése a megadott szavakkal (50-80 szóban)

10

Közvetítés

 • kb. 150 szavas idegen nyelvi szöveg fordítása magyarra, szótárral

10

Szóbeli 20 pont

Kötetlen beszélgetés

 • rövid szakmai beszélgetés, bemutatkozás

8

3-4 perc

Szakmai téma bemutatása

 • 1 szabadon választott szakmai téma bemutatása (technikai segédlettel, ppp előadás)

12

5-6 perc

összesen

55 pont

100 perc

Eredményes vizsga

33 ponttól (60%)

ÍRÁSBELI és SZÓBELI feladatok TÉMAKÖREI:

 1. Gazdálkodás és menedzsment:
  1. A világ gazdasága és kereskedelme
  2. Környezetgazdálkodás
  3. Vidékfejlesztés, falusi turizmus

 1. Agrár- és környezetgazdaság:
 • A mezőgazdaság főbb területei
 • Mezőgazdaság és környezetvédelem
 • Vidékfejlesztés

 1. Műszaki szakvizsga:
 • Gépek és járművek
 • Modern és környezetbarát technológia (alternatív energia, stb.)
 • Információs technológia

Felkészítő anyagok: Zöld Út nyelvvizsgaközpont alapfokú nyelvvizsga feladatokat tartalmazó kiadványai (lásd honlap: https://zoldut.uni-mate.hu/mintafeladatsorok )

Jelentkezési lap letöltése és érdeklődés:

Veresné Valentinyi Klára (angol). veresne.valentinyi.klara@uni.mate.hu

Vizsnyiczai Zita (francia) Vizsnyiczai.Zita@uni-mate.hu

Boda Helga (német) Boda.Helga@uni-mate.hu​​​​​​​