Párhuzamos tanárképzés

Agrármérnöktanár mesterképzési szak párhuzamos képzésben

Utolsó frissítés: 2022 július 26.

 Agrármérnöktanár mesterképzési szak párhuzamos képzésben

 

A párhuzamos tanárképzés elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Az Egyetem felvételt hirdet 2022. szeptemberi kezdéssel párhuzamos képzésre az Agrármérnöktanár mesterképzési szakra.

A szak a hallgató mesterképzési vagy osztatlan képzési szakja mellett párhuzamosan is elvégezhető.

Ezen szakmai tanári oklevél elsősorban arra jogosítja fel a végzetteket, hogy a végzettségnek megfelelő szakmai tárgyakat taníthat szakközépiskolában, másrészről jogszabályi előírás rögzít olyan feladatokat, melyeket pedagógus végzettséggel lehet csak ellátni.

Általános információk

Képzés neve: agrármérnöktanár mesterképzési szak (mesterképzéssel párhuzamosan végezhető képzés)

Specializációk: mezőgazdaság, élelmiszer, kertészet és parképítés, mezőgazdasági gépész
A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen már meglévő mester vagy egyetemi végzettséggel, illetve folyamatban lévő mester vagy osztatlan tanulmányokkal rendelkezik a felvételiző.

Képzési idő: 2 félév
Finanszírozása forma: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (a hallgató mesterképzési szakja finanszírozása alapján)
Önköltségi díj: 400.000 Ft/félév
A képzést hirdető intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
A képzés helyszíne: Gödöllő (a tanórák egy része online módon (elektronikus vagy hibrid oktatási rendszer alkalmazásával) valósul meg)
Minimális indítási létszám az egyes munkarendeken: 10 fő.
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend

Finanszírozási idő: A támogatott félévek tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény rendelkezései az irányadók: a 47. § (1a) bekezdés szerint a nem tanári mesterképzési szakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan szakot követően felvett tanárszakon, szakmai tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vehető fel, az (1) bekezdés szerinti (12 félév) támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb.

A jelentkezés feltétele: a 2022/23. tanév őszi félévének megkezdésére (szeptember) rendelkezzen a mester szakján legalább egy lezárt félévvel. Az osztatlan képzés esetében leghamarabb az ötödik félévtől vehető fel a párhuzamos tanárszak.

Jelentkezés módja: az Egyetem honlapján közzétett elektronikus jelentkezési lapon.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 21.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A 2 féléves levelező tanári képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (pl. élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki) mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi, osztatlan) végzettséggel rendelkezik vagy a szakok valamelyikén tanulmányokat folytat. A tanári mesterszak legkorábban a szakmai mesterképzés szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második félévétől vehető fel. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél.
Alkalmassági vizsga:
A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés keretében szóbeli alkalmassági vizsga van, amely két részből áll:
-    a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
-    a felvételi bizottság által adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni, és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában, valamint a MATE Intézményi tanulmányi tájékoztatójában.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetét.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:
1.    Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevél-átlaga alapján. Amennyiben a Jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt a jelentkezőnek oklevélmelléklettel, törzslap kivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a Jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
2.    Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
3.    A többletpontokról röviden
A Jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a Jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.
Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:
-    motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
-    oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Lehetséges többletpontok részletezve:
Maximum 10 többletpont adható.
Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
-    fogyatékosság: 5 pont
-    gyermekgondozás: 5 pont
-    hátrányos helyzet: 5 pont
intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
OTDK 1-3. hely: 10 pont
OTDK részvétel: 3 pont
publikáció: 5 pont
sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
szakmai tevékenység: 4 pont
tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontja

A motivációs beszélgetés várhatóan online módon kerül lebonyolításra. A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

A motivációs beszélgetés várható időpontja: 2022. augusztus 21-30.

Azon mesterképzések, melyek végzésével párhuzamosan jelentkezni lehet a tanárképzés egyes specializációira az Egyetemen:
-    élelmiszer specializáció: élelmiszermérnöki mesterképzési szak, élelmiszerbiztonsági – és minőségi mérnöki mesterképzési szak, szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak;
-    kertészet és parképítés specializáció: kertészmérnöki mesterképzési szak, tájépítész mérnöki mesterképzési szak;
-    mezőgazdaság specializáció: agrármérnöki osztatlan szak, állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak, környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak, mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak, növényorvosi mesterképzési szak, növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak, ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak, takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak, természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak, vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak;
-    mezőgazdasági gépész specializáció: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak.

Szakmai gyakorlat

Az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat a képzés része. A tanárképzés összefüggő szakmai gyakorlatát akkor kezdheti meg a hallgató, ha a nem tanári mesterképzés/osztatlan képzés tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eleget tett. Kérdés esetén a bakos.izabella.maria@uni-mate.hu​​​​​​​ e-mail címen várjuk levelét.

A felvi.hu honlapon keresztül benyújtott jelentkezés mellett nem szükséges a jelentkezést az Egyetem honlapján is benyújtani.