MATE PEDAGOGY

Navigációs menü

MATE PEDAGOGY

Utolsó frissítés: 2022 december 22.

MATE PEDAGOGY

Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

E-mail:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

gyermekkultúra(1)(3)(5)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

BÖLCS

M

N

K

gyermekkultúra(1)(3)(5)

375 000 Ft

4

50

BÖLCS

M

N

A

neveléstudomány(1)(2)(5)

támogatott

4

50

BÖLCS

M

N

K

neveléstudomány(1)(2)(5)

375 000 Ft

4

50

BÖLCS

M

N

A

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

támogatott

2

50

PED

M

N

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

400 000 Ft

2

50

PED

M

N

A

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

támogatott

4

50

PED

M

N

K

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

400 000 Ft

4

50

PED

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

gyermekkultúra(1)(3)(4)(5)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

BÖLCS

M

L

K

gyermekkultúra(1)(3)(4)(5)

375 000 Ft

4

50

BÖLCS

M

L

A

neveléstudomány(1)(2)(5)(6)

támogatott

4

50

BÖLCS

M

L

K

neveléstudomány(1)(2)(5)(6)

375 000 Ft

4

50

BÖLCS

M

L

A

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(7)

támogatott

2

50

PED

M

L

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(7)

400 000 Ft

2

50

PED

M

L

A

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(7)

támogatott

4

50

PED

M

L

K

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(7)

400 000 Ft

4

50

PED

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializációk: fenntarthatóságra nevelés; kora gyermekkori intervenció; olvasáspedagógia.

(3) Választható specializációk: gyermekkultúra az első iskolaévekben; gyermekkultúra az iskoláskor előtt.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon (péntek délután és szombat) kerül sor.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a konzultációra kettő hetente péntek délután és szombaton kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira jellemzően szombati és néhány alkalommal pénteki napokon kerül sor.

 

Specializálódás a képzés során

Gyermekkultúra (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

Gyermekkultúra (Levelező)

Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

Neveléstudomány (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen bemeneti végzettséggel (a specializációk legalább egyikéhez illeszkedő diszciplináris végzettség, min. mester/osztatlan vagy egyetemi szint) rendelkezik a felvételiző.

Specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

Tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen bemeneti végzettséggel (a specializációk legalább egyikéhez illeszkedő diszciplináris végzettség, min. alapképzés vagy főiskolai szint) rendelkezik a felvételiző.

Specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. június 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Gyermekkultúra (Nappali és levelező)

A mesterképzési szakokon az online motivációs elbeszélgetés során a jelentkező személyes motivációit, valamint szakmai elképzeléseit, a képzési terület iránti érdeklődését, a jelenleg folyó, illetve a jövőben tervezett tudományos kutatásainak, fejlesztéseinek és innovációinak fókuszait kérik ismertetni.

Neveléstudomány (Nappali és levelező)

A mesterképzési szakokon az online motivációs elbeszélgetés során a jelentkező személyes motivációit, valamint szakmai elképzeléseit, a képzési terület iránti érdeklődését, a jelenleg folyó, illetve a jövőben tervezett tudományos kutatásainak, fejlesztéseinek és innovációinak fókuszait kérik ismertetni.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

A 2 féléves tanári képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (pl. élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki) mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi, osztatlan) végzettséggel rendelkezik.

A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés / alkalmassági vizsga két részből áll:

 • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
 • egy adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni, és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

Tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés / alkalmassági vizsga két részből áll:

 • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
 • egy adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át  www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetét.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A MATE-PEDAGOGY a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2): 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

gyermekkultúra

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.01.

-

neveléstudomány

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.01.

-

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.21.

-

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.21.

-

gyermekkultúra

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.01.

-

neveléstudomány

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.01.

-

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.21.

-

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.21.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Gyermekkultúra (Nappali és levelező)

Dr. Schlichter-Takács Anett adjunktus (schlichter-takacs.anett@uni-mate.hu)

Neveléstudomány (Nappali és levelező)

Dr. Fináncz Judit egyetemi docens (financz.judit@uni-mate.hu)

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (bakos.izabella.maria@uni-mate.hu, 06 28 522-000/3647 mellék)

Tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (bakos.izabella.maria@uni-mate.hu, 06 28 522-000/3647 mellék)