MATE ENVI-NAT

Menü megjelenítése

MATE ENVI-NAT

Utolsó frissítés: 2024 április 05.

Jelentkezési lap az intézményi pontot eredményező motivációs beszélgetésre/pályaalkalmassági és motivációs tesztre

A motivációs beszélgetés/pályaalkalmassági és motivációs teszt jelentkezési határideje: 2024. április 26.

A motivációs beszélgetés/pályaalkalmassági és motivációs teszt jelentkezési lapja elérhető itt.

MATE ENVI-NAT

Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi elérhetőségeinken kereshet minket:
E-mail cím: felveteli.eljaras@uni-mate.hu
Tel.: +36 28 522-000/1454

Amennyiben egyes képzéseinkkel kapcsolatban van kérdése, azt az oldal alján található szakos elérhetőségeinken várjuk!

 

A képzésekről bővebb információk a Képzéskeresőben találhatók.

 

Nappali munkarendű alapképzések

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

MŰSZ

környezetmérnöki

Gödöllő

angol

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰSZ

környezetmérnöki

Gödöllő

angol

7

önköltséges

575 000 Ft

260

MŰSZ

környezetmérnöki

Gödöllő

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰSZ

környezetmérnöki

Gödöllő

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki

Gödöllő

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki

Gödöllő

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Gödöllő

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Gödöllő

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Kaposvár

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Kaposvár

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Keszthely

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Keszthely

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

vadgazda mérnöki

Gödöllő

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

vadgazda mérnöki

Gödöllő

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

vadgazda mérnöki

Gödöllő

angol

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

vadgazda mérnöki

Gödöllő

angol

7

önköltséges

575 000 Ft

260

A Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapképzési szakon a képzés helye MATE Szent István Campus Gödöllő, 4-5. szemeszter MATE Szent István Campus Szarvasi képzési hely.

 

Levelező munkarendű alapképzések

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Gödöllő

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Gödöllő

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Keszthely

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki

Keszthely

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

AGRÁR

vadgazda mérnöki

Gödöllő

magyar

7

állami ösztöndíjas

támogatott

260

AGRÁR

vadgazda mérnöki

Gödöllő

magyar

7

önköltséges

385 000 Ft

260

 

Levelező munkarendű képzések konzultációs időpontjai

Természetvédelmi alapképzési szak, Gödöllő
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 1 hét konzultáción és utána 10-12 szombaton kerül sor.
Természetvédelmi alapképzési szak, Keszthely
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 10-12 pénteki és szombati napokon kerül sor.
Vadgazda mérnöki alapképzési szak, Gödöllő
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 2-szer 1 hét konzultáción kerül sor.

 

Érettségi vizsgatárgyak az egyes szakokon

2024-től az Egyetemen minden képzési területen és szakon bővül az elfogadható érettségi vizsgatárgyak köre. Az egyes szakokon elfogadható érettségi vizsgatárgyakról bővebb információ ITT található.

 

Középiskolai tantárgyak a tanulmányi pontokhoz

A művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai kivételével a MATE alapképzésein, osztatlan képzésein és felsőoktatási szakképzésein a középiskolai eredményekhez az ötödik középiskolai tantárgy az alábbiak közül választható: Idegen nyelv, Etika, Biológia – egészségtan, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Informatika, Digitális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Állampolgári ismeretek, Természettudomány, Dráma és színház, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Dráma és tánc, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Filozófia, Tánc és mozgás, Magyar mint idegen nyelv, Családi életre nevelés, Jelenismeret, Katonai alapismeretek, Pénzügyi és gazdasági kultúra, Vállalkozzunk, Munkapiac, Etikus vállalkozói ismeretek, Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, Saktika (sakk-matematika), Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, Belügyi rendészeti ismeretek, Iskolai labdarúgás, Karate, Honvédelmi alapismeretek, Közigazgatási ismeretek, Gazdasági és pénzügyi kultúra, Tanulásmódszertan, Fenntarthatóság, szakmai vagy művészeti tantárgy, ágazati szakmai tantárgyak, Konkrét szakmai tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet, stb.)
A tantárgyak közül a hallgató számára a legkedvezőbb eredményt kell figyelembe venni. Csak legalább két évig tanult tantárgy fogadható el.
Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy bármelyik, az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy lehet.

 

Intézményi pontok

Az Egyetemen az alkalmazott intézményi pontoknak több szintjét különítjük el:

  • minden képzési területen (kivéve művészet és művészetközvetítés) alkalmazott intézményi pontok (pl. emelt szintű érettségi vizsga, esélyegyenlőség, nyelvvizsga és nyelvtudás, sporteredmények stb.);
  • egyes képzési területek alkalmazott intézményi pontok (pl.: országos vagy regionális szinten jelentős szakmai tanulmányi verseny, önkéntes szolgálat stb.);
  • egyes szakokon alkalmazott intézményi pontok (pl. motivációs beszélgetés, pályaalkalmassági és motivációs teszt, CAD-CAM technikus, traktor vezetői jogosítvány stb.).

Felhívjuk jelentkezőink és az érdeklődők szíves figyelmét, hogy az Egyetem az egyes szakok vezetőinek döntése alapján az intézményi pontok keretében

  • egyes szakokon a szakmai elhivatottság mérésére motivációs beszélgetést, vagy
  • egyes szakokon a szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és elhivatottság mérésére pályaalkalmassági és motivációs tesztet (írásbeli), vagy
  • egyes szakokon a jelentkező választása szerint motivációs beszélgetést vagy pályaalkalmassági és motivációs tesztet (írásbeli) biztosít.

Az érintett szakokon a 2024. évi általános felvételi eljárásban a motivációs beszélgetésre vagy pályaalkalmassági és motivációs tesztre a jelentkezők az Egyetem által üzemeltett külön jelentkezési felületen jelentkezhetnek. A jelentkezési felületet 2024. tavaszán fogjuk megnyitni, melyről minden jelentkezőt e-mail üzenetben értesítünk. A motivációs beszélgetésen/pályaalkalmassági és motivációs teszten a részvétel nem kötelező.

Intézményi pontok agrár képzési területen (pdf)(kiegészítve: 2024. január 11.)
Intézményi pontok műszaki képzési területen (pdf)

 

Pontszámítás oklevél alapján

A felsőfokú oklevél, továbbá a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján történő pontszámítás lehetséges minden, az ENVI-NAT képzési központhoz tartozó minden alapképzési, osztatlan képzési és felsőoktatási szakképzési szakon.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél vagy felsőoktatási szakképzési oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a www.felvi.hu honlap E-felvételi felületére a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.
Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

 

Speciális felvételi feltétel angol nyelvű képzés esetén

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Pontszámítási módszerek

Juttatások, ösztöndíjak és önköltségi díj kedvezmények

Duális képzés

 

Beiratkozással és tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információk

A Jelentkező sikeres felvételi eljárás esetén a tanulmányait a felvételt követően aktív félévvel kezdheti meg. A tanulmányokat a beiratkozást követően passzív félévvel megkezdeni a felvételi jelentkezés benyújtásakor még nem ismert tényadat és ezáltal a hallgató számára nem felróható esetben (pl. baleset, betegség, szülés) esetén, továbbá az érettségi vizsga teljesítését követően szakképzésben vagy technikusi képzésben történő részvétel esetén lehet. A hallgató a tanulmányok passzív félévvel történő kezdése esetén köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi, hogy az Egyetem a következő félévben vagy tanévben döntési jogkörében eljárva dönt a képzés meghirdetéséről, továbbá a felvételi jelentkezési adatok tükrében fog döntést hozni a képzés indításáról.

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Környezetmérnöki alapképzési szak
Dr. Halász Gábor Endre (+36 28 522-000/1725 mellék Halasz.Gabor.Endre@uni-mate.hu), Szabóné Péli Anasztázia (+36 28 522-000/1730 mellék, Szabone.Peli.Anasztazia@uni-mate.hu)
Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapképzési szak
Dr. Horváth Ákos (Horvath.Akos@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)
Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
Dr. Malatinszky Ákos (Malatinszky.Akos@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)
Vadgazda mérnöki alapképzési szak
Dr. Csányi Sándor (Csanyi.Sandor@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)