MATE-ART

Navigációs menü

MATE ART

Utolsó frissítés: 2022 december 22.

MATE-ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzési Központ

Felvételivel kapcsolatos központi elérhetőség: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu, felveteli.eljaras@uni-mate.hu

 

ALAPKÉPZÉSBEN ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzésidő (félév)

Minimum pontszám

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM

A

N

A

fotográfia

támogatott

6

280

alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

N

N

A

N

K

fotográfia

800 000 Ft

280

MŰV

N

N

A

N

A

képi ábrázolás(3)

támogatott

6

280

MŰVK

N

N

A

N

K

képi ábrázolás(3)

350 000 Ft

280

MŰVK

N

N

A

N

A

kézműves tárgykultúra(1)(2)

támogatott

6

280

MŰVK

N

N

A

N

K

kézműves tárgykultúra(1)(2)

350 000 Ft

280

MŰVK

N

N

A

N

A

látványtervezés(1)(4)

támogatott

6

280

MŰV

N

N

A

N

K

látványtervezés(1)(4)

800 000 Ft

280

MŰV

N

N

A

N

A

média design (magyar nyelven)

támogatott

6

280

MŰV

N

N

A

N

K

média design (magyar nyelven)

800 000 Ft

280

MŰV

N

N

A

N

A

média design (angol nyelven)

támogatott

6

280

MŰV

N

N

A

N

K

média design (angol nyelven)

800 000 Ft

280

MŰV

N

N

A

N

A

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)(5)

támogatott

6

280

MŰVK

N

N

A

N

K

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)(5)

480 000 Ft

280

MŰVK

N

N

A

N

A

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)(5)

támogatott

6

280

MŰVK

N

N

A

N

K

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)(5)

550 000 Ft

280

MŰVK

N

N

O

N

A

színművész(1)

támogatott

10

280

MŰV

N

N

O

N

K

színművész(1)

950 000 Ft

280

MŰV

N

N

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializáció: art design.

(3) Választható specializációk: audiovizuális előadó; festészet; grafika.

(4) Választható specializációk: díszlet- és jelmeztervezés; díszlet-, kiállítás- és arculattervezés; díszlet-báb tervezés; jelmez- és bábtervezés.

(5) Választható specializációk: dokumentumfilm; filmrendező; operatőr.

 

Specializálódás a képzés során

Képi ábrázolás (Nappali)

A képzés során a harmadik félévtől lehetőség van festészeti, grafikai és audiovizuális előadó specializáció választására a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig. Mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi követelmény.

Kézműves tárgykultúra (Nappali)

Az első félévtől választható specializáció az art design, melynek felvételi követelményeit az eljárás magában foglalja.

Látványtervezés (Nappali)

A látványtervezés alapképzési szakon mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi követelmény, elvárás, specializációt a harmadik félévtől lehet választani, a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

A képzés harmadik félévétől lehet választania dokumentumfilm, a filmrendező és az operatőr specializációk közül.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven) (Nappali)

A képzés harmadik félévétől lehet választani a dokumentumfilm, a filmrendező és az operatőr specializációk közül.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Média design (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Felvételi pontok számítása

Fotográfia (Nappali)

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2023. június 01-09. éjfél (CET) között a karoly.sandor.aron@uni-mate.hu e-mail címre, WeTransfer fájlmegosztó link formájában.

A beadandó portfólió tartalmi és technikai paraméterei: 10-15 képből álló összefüggő képsorozat/képsorozatok (max. 2 képsorozat), vagy min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió.

Rövid, max. 300 szavas műleírás .pdf fájlként mellékelhető.

A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.

A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.

A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a jelentkezőket 2023. június 15-ig e-mailben értesítik.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Fotótechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.

A vizsga ideje: 2023. június 20. 10:00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képek feldolgozására (utómunka) számítógépet és programot biztosítanak.

A vizsga ideje: 2023. június 20. 12.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún be kell mutatnia (a vizsgára magával kell vinnie) az előző napi feladat képanyagát és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változatát.

A vizsga ideje: 2023. június 21.10.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

Digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):

Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek  Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.

Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.

Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex,  Budapest, 2011.

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • beadott képek: 40 pont
 • fotózási feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Képi ábrázolás (Nappali)

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

ALKALMASSÁGI VIZSGA:

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkezőnek egy személyes beszélgetés keretében szakmai portfóliót kell bemutatnia a bizottságnak. A mappának 10 munkát kell tartalmaznia, amelyek közül legalább 5-nek minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy, tér, emberi figura ábrázolás tárgykörben, a fennmaradó 5 darab saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű alkotás legyen. A művek lehetnek festészeti, egyedi vagy képgrafikai munkák (lehetőség szerint magas-, mély-, síknyomás) maximum A/2 vagy B/2 méretben.
A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

Az alkalmassági vizsga ideje: 2023. április 26.

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

GYAKORLATI VIZSGA:

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat

Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíciós, kreatív gyakorlatok festészeti technikákkal (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) célja az informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgán bemutatott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen be kell mutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

A gyakorlati vizsga értékelése:

A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

 

PONTOZÁS

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

 • rajz feladat: 100 pont
 • színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont
 • beszélgetés (mappa, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont

 

A gyakorlati vizsga ideje: 2023. június 2. 10:00 óra

Az vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Kézműves tárgykultúra (Nappali)

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Az alkalmassági vizsga ideje: 2023. április 26.

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2023. április 25. éjfél (CET) a Bodo.Katalin@uni-mate.hu e-mail címre.

A jelentkezők által beküldött mappának (portfóliónak) hat-tíz db saját munkát kell tartalmaznia. A munkák megoszlása a következők szerint:

 • legalább 3 darab minimum A/2 méretű tanulmányrajz tér- tárgy- és emberi figura ábrázolása tárgykörben;
 • legalább 3 db saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű alkotás, például kézműves technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentáció, 2D vagy 3D terv stb.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2023. május 12-ig e-mailben értesítik.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban).

GYAKORLATI VIZSGA

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll:

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat

a) Tárgyábrázolás/ csendélet (pl. ceruza, szén, pitt)

b) 3D-s kompozíciós, térbeli kreatív feladat (pl. drót, papír felhasználásával)

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés

A vizuális feladatokat felvételi beszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen indokolt bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga értékelése

A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • rajzi feladat: 80 pont
 • színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont
 • beszélgetés (portfólió, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont

A gyakorlati vizsga ideje: 2023. június 2. 14:00 óra

Az vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Látványtervezés (Nappali)

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek, A/2 méretben.

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga I. szakasz/gyakorlati feladat

Tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával (akvarell stb. - a lassan száradó anyagok, pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga második szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

Gyakorlati vizsga II. szakasz/tervezési feladat, beszélgetés

Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

PONTOZÁS

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban:

 • fej- és alakrajz: 20 pont
 • térábrázolás: 25 pont
 • festés: 20 pont

Szakmai feladat:

 • sík-kompozíció: 17 pont
 • térkompozíció: 18 pont
 • jellem: 20 pont
 • tér: 20 pont

Szakmai beszélgetés: 60 pont

 

Média design (angol nyelven) (Nappali)

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2023. április 21. éjfélig (CET), a pályázati anyag beadásának sajátos feltételeiről a jelentkezőnek e-mailben tájékoztatást küldenek.

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas, a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (videó vagy animáció).

A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.

A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4

A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem fogadják el!

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2023. április 25. éjfélig e-mailben értesítik.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2023. május 31.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.

A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hozzanak magukkal.

A vizsga ideje: 2023. május 31.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún be kell mutatni (a vizsgára magával kell vinnie) az előző napi feladat anyagát és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfóliót nyomtatva vagy digitálisan.

A vizsga ideje: 2023. június 1.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel vagy kártyaolvasó, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfólió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Média design (magyar nyelven) (Nappali)

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2023. április 21. éjfélig (CET), a pályázati anyag beadásának sajátos feltételeiről a jelentkezőnek e-mailben tájékoztatást küldenek.

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas, a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (videó vagy animáció).

A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.

A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4

A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem fogadják el!

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2023. április 25. éjfélig e-mailben értesítik.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2023. május 31.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.

A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hozzanak magukkal.

A vizsga ideje: 2023. május 31.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún be kell mutatni (a vizsgára magukkal kell vinni) az előző napi feladat anyagát és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfóliót nyomtatva vagy digitálisan.

A vizsga ideje: 2023. június 1.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel vagy kártyaolvasó, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfólió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

Mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2023. április 21. éjfélig (CET), a pályázati anyag beadásának sajátos feltételeiről a jelentkezőnek e-mailben tájékoztatást küldenek.

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:

1) beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem fogadják el.

2) Kérünk továbbá egy max. 300 szavas műleírást  (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

Informatív anyagként beadható továbbá egy  saját korábbi munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsol.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket e-mailben értesítik.

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsga ideje: 2023. április 28. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz bemutatkozás:

A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott munkáit.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz kreatív feladat:

Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz záró beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont
 • kreatív feladat: 60 pont
 • film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

Mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven) (Nappali)

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2023. április 21. éjfélig (CET), a pályázati anyag beadásának sajátos feltételeiről a jelentkezőnek e-mailben tájékoztatást küldenek.

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:

1) beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive-, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem fogadják el.

2) Kérünk továbbá egy max. 300 szavas műleírást (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

Informatív anyagként beadható továbbá egy saját korábbi munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsol.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket e-mailben értesítik.

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsga ideje: 2023. április 27. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz bemutatkozás:

A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott munkáit.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz kreatív feladat:

Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz záró beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont

kreatív feladat: 60 pont

film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

Színművész (Nappali)

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja

Az alkalmassági és gyakorlati vizsga ideje: 2023. április 17. – 2023. június 30. (A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.) A vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A felvételi vizsga két fordulóból áll:

1. forduló: alkalmassági vizsga,

2. forduló: gyakorlati vizsga

I. szakasz: gyakorlati rostavizsga

II. szakasz: gyakorlati rostavizsga

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Az alkalmassági vizsga, egy személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.

A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:

 • legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől,
 • 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
 • 5 népdal

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

GYAKORLATI VIZSGA

A második - harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

PONTOZÁS:

A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:

1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd-ének-mozgás: max. 20-20 pont)

2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.

Alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontjai

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

fotográfia

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.06.01-09.

-

fotográfia

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.06.20-21.

4000 Ft

képi ábrázolás

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.26.

4000 Ft

képi ábrázolás

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.06.02.de

-

kézműves tárgykultúra

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.26.

-

kézműves tárgykultúra

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.06.02.du

4000 Ft

látványtervezés

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.05.02.

4000 Ft

látványtervezés

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.05.31-06.02.

-

média design (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

média design (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.05.31-06.01.

4000 Ft

média design (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

média design (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.05.31-06.01.

4000 Ft

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.04.28.

4000 Ft

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.04.27.

4000 Ft

színművész

alkalmassági vizsga

O

N

A/K

2023.04.17-06.30.

4000 Ft

színművész

gyakorlati vizsga

O

N

A/K

2023.04.17-06.30.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

média design (angol nyelven)

A

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

A

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Fotográfia (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, tel.:+36 82 502-500/4300)

Károly Sándor Áron szakfelelős (karoly.sandor.aron@uni-mate.hu)

Képi ábrázolás (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, tel.:+36 82 502-500/4300)

Kézműves tárgykultúra (Nappali)

Bodó Katalin titkár (Bodo.Katalin@uni-mate.hu, +36 82 502-500/4201

Látványtervezés (Nappali)

Bodó Katalin titkár (Bodo.Katalin@uni-mate.hu, +36 82 502-500/4201

Média design (angol nyelven) (Nappali)

Szigethy Anna DLA, egyetemi docens (Szigethy.Anna@uni-mate.hu, +36 82 505-800/4103

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, tel.:+36 82 502-500/4300, +36 82 502-539)

Média design (magyar nyelven) (Nappali)

Szigethy Anna DLA, egyetemi docens (Szigethy.Anna@uni-mate.hu, +36 82 505-800/4103

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, tel.:+36 82 502-500/4300, +36 82 502-539)

Mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu)

Dr. Kiss Gábor Zoltán egyetemi docens, szakfelelős (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu)

Mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu)

Dr. Kiss Gábor Zoltán egyetemi docens, szakfelelős (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu)

Színművész (Nappali)

Szakmai kérdésben: Kéri Katalin Vilma, tanszékvezető (Keri.Katalin.Vilma@uni-mate.hu)

Bodó Katalin titkár (Bodo.Katalin@uni-mate.hu, +36 82 502-500/4201