MATE TECH-INFO

Navigációs menü

MATE TECH-INFO

Műszaki és Informatikai Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:
Budai Campus: tajepiteszet@uni-mate.hu 
Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu, muszaki@uni-mate.hu 

Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje (www.felvi.hu): 2021. november 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések
 

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás

min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

gépészmérnöki(1)(3)(4)

támogatott

4

10 < 25

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

N

K

gépészmérnöki(1)(3)(4)

480 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

N

A

műszaki menedzser(1)(3)(4)

támogatott

4

10 < 25

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

N

K

műszaki menedzser(1)(3)(4)

480 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

N

A

településmérnöki (Budapest)(1)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

N

K

településmérnöki (Budapest)(1)

500 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

gépészmérnöki(1)(2)(3)(4)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

L

K

gépészmérnöki(1)(2)(3)(4)

480 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

L

A

műszaki menedzser (1)(2)(3)(4)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

M

L

K

műszaki menedzser (1)(2)(3)(4)

480 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

műszaki

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, a félév elején egybefüggő (szerdától szombatig), majd a félév során 5-6 alkalommal (pénteki és szombati napokon) további kötelező konzultációkra kerül sor.
(3) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(4) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2021. december 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a közzétett módon kell megfizetni.

Településmérnöki (Budapest) (nappali)
A felvételi vizsgához a jelentkezőknek motivációs levelet és portfóliót (tanulmányait, szakmai tevékenységet, illetve egyéb munkáit bemutató anyagot) kell készíteniük.
A motivációs levelet és a portfóliót motivációs beszélgetésen (2022.01.04-06.) kell bemutatnia a jelentkezőnek. A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei az alábbi linken elérhető: https://buda.uni-mate.hu/hu/intezetek/tajepiteszeti-telepulestervezesi-es-diszkerteszeti-intezet/tajekoztatok

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetében.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

1.    Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevél-átlaga alapján. Amennyiben a Jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt a jelentkezőnek oklevélmelléklettel, törzslap kivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a Jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
2.    Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont. 
A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
3.    A többletpontokról röviden 
A Jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot. 
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a Jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma. 
Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

  • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
  • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Településmérnöki (Budapest) (nappali)
A motivációs beszélgetés pontszámában a motivációs levél és a portfólió értékelését is figyelembe veszik.

Lehetséges többletpontok részletezve:
Maximum 10 többletpont adható.
Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
matematika szigorlat: 5 pont
mechanika szigorlat: 5 pont
OTDK 1-3. hely: 10 pont
OTDK részvétel: 3 pont
publikáció: 5 pont
sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
szakmai tevékenység: 4 pont
tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs elbeszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt december hónapban fogunk értesíteni, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.03-07.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.03-07.

-

településmérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.04-06.

-

gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.
 

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

településmérnöki (Budapest)

M

N

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Gépészmérnöki (nappali)
Lágymányosi Attila adjunktus (06 28 522-000 / 1481 mellék, lagymanyosi.attila@uni-mate.hu)
Gépészmérnöki (levelező)
Lágymányosi Attila adjunktus (06 28 522-000 / 1481 mellék, lagymanyosi.attila@uni-mate.hu)
Műszaki menedzser (nappali)
Dr. Kovács Imre mesteroktató (06 28 522-000 / 1441-es mellék, kovacs.imre@uni-mate.hu)
Műszaki menedzser (levelező)
Dr. Kovács Imre mesteroktató (06 28 522-000 / 1441-es mellék, kovacs.imre@uni-mate.hu)
Településmérnöki (Budapest) (nappali)
06 1 305-7291, tajepiteszet@uni-mate.hu