MATE PEDAGOGY

Navigációs menü

MATE PEDAGOGY

Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi e-mail címen érdeklődhet:
Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu


Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje (www.felvi.hu): 2021. november 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések
 

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás

min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(2)

támogatott

2

10 < 20

motivációs beszélgetés

pedagógusképzés

M

N

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(2)

400 000 Ft

2

5 < 10

motivációs beszélgetés

pedagógusképzés

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás

min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(1)(2)

támogatott

2

10 < 20

motivációs beszélgetés

pedagógusképzés

M

L

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(1)(2)

400 000 Ft

2

5 < 10

motivációs beszélgetés

pedagógusképzés

 

(1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira pénteken 14.00 órától és szombaton kerül sor.
(2) Választható specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

Specializálódás a képzés során

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (nappali és levelező)
A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen már meglévő mester vagy egyetemi végzettséggel, illetve folyamatban lévő mester vagy osztatlan tanulmányokkal rendelkezik a felvételiző.
Specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2021. december 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a közzétett módon kell megfizetni.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (nappali és levelező)
A 2 féléves levelező tanári képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (pl. élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki) mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi, osztatlan) végzettséggel rendelkezik vagy a szakok valamelyikén tanulmányokat folytat. A tanári mesterszak legkorábban a szakmai mesterképzés szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második félévétől vehető fel. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél.
Alkalmassági vizsga:
A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés keretében szóbeli alkalmassági vizsga van, amely két részből áll:

  • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
  • a felvételi bizottság által adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni, és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában, valamint a MATE Intézményi tanulmányi tájékoztatójában (http://oig.szie.hu/sites/default/files/MATE_ITT_2021.pdf).

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetét.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetében.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

1.    Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevél-átlaga alapján. Amennyiben a Jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt a jelentkezőnek oklevélmelléklettel, törzslap kivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a Jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
2.    Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont. 
A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
3.    A többletpontokról röviden 
A Jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot. 
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a Jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma. 
Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

  • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
  • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Lehetséges többletpontok részletezve:
Maximum 10 többletpont adható.
Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
OTDK 1-3. hely: 10 pont
OTDK részvétel: 3 pont
publikáció: 5 pont
sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
szakmai tevékenység: 4 pont
tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs elbeszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt december hónapban fogunk értesíteni, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.
 

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.07.

-

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.07.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.
 

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, motivációs levél és/vagy önéletrajz

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás kérhető a képzéssel kapcsolatban:

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi tanársegéd (bakos.izabella.maria@uni-mate.hu, Tel.: + 36 28 522 000 / 1607 mellék)