MATE ENVI-NAT

Navigációs menü

MATE ENVI-NAT

Utolsó frissítés: 2022 október 15.

Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

E-mail:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu
Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu
Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu
Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2023. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

N

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(8)

támogatott

4

10 < 30

-

AGRÁR

M

N

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(8)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

környezetmérnöki(1)(2)(4)(5)(8)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki(1)(2)(4)(5)(8)

500 000 Ft

4

5 < 15

MŰSZ

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő)(1)(4)(6)

támogatott

4

10 < 40

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő)(1)(4)(6)

500 000 Ft

4

5 < 15

AGRÁR

M

N

A

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1)(9)

támogatott

4

10 < 40

-

AGRÁR

M

N

K

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1)(9)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1)(10)

támogatott

4

10 < 40

-

AGRÁR

M

N

K

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1)(10)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

vadgazda mérnöki(1)(8)

támogatott

4

10 < 40

-

AGRÁR

M

N

K

vadgazda mérnöki(1)(8)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

 

Levelező munkarendű képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

L

A

környezetmérnöki(1)(3)(5)(7)(8)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

környezetmérnöki(1)(3)(5)(7)(8)

500 000 Ft

4

5 < 10

MŰSZ

M

L

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)(1)(7)

támogatott

4

10 < 40

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)(1)(7)

500 000 Ft

4

5 < 10

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; ökotoxikológia; talaj- és vízvédelem.

(3) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; talaj- és vízvédelem.

(4) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira moduláris rendszerben, az egyes tanulmányi egységeket tematikusan tömbösítve kerül sor.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(6) A képzés több helyszínen folyik: Gödöllőn és egyes modulok Szarvason.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 3-szor 1 konzultációs héten kerül sor.

(8) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

(9) A képzés több helyszínen folyik: a Szent István Campuson Gödöllőn és egy félévben tömbösítve a Georgikon Campuson, Keszthelyen.

(10) A képzés több helyszínen folyik: a Georgikon Campuson Keszthelyen és két félévben a Szent István Campuson, Gödöllőn.

Specializálódás a képzés során

Környezetmérnöki (Nappali)

Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

Környezetmérnöki (Levelező)

Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2022. december 15. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A MATE a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 

I. Pontszámítási mód:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.

Érintett szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali képzések), természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (nappali képzések), természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (nappali képzések), vadgazda mérnöki (nappali képzések)

Felvételi pontok összefoglalva:

 • oklevélátlag alapján: maximum 90 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

II. Pontszámítási mód

Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges. 

Érintett szakok: környezetmérnöki (levelező és nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas) (levelező képzések)

Felvételi pontok összefoglalva:

motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;

oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;

többletpontok: maximum 10 pont.

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

környezetmérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.01.10-11.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.01.10-11.

-

környezetmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.01.10-11.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.01.10-11.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (Nappali)

Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (Nappali)

Székács András egyetemi tanár (06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék, szekacs.andras@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (Levelező)

Székács András egyetemi tanár (06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék, szekacs.andras@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő) (Nappali)

Waltner István egyetemi docens (06 28 522-000 / 1830 mellék, waltner.istvan@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas) (Levelező)

Waltner István egyetemi docens (06 28 522-000 / 1830 mellék, waltner.istvan@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (Nappali)

Dr. Grónás Viktor egyetemi docens, Gronas.Viktor.Peter@uni-mate.hu

Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (Nappali)

Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár, Kondorosy.Elod@uni-mate.hu

Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Vadgazda mérnöki (Nappali)

Dr. Heltai Miklós egyetemi tanár (Heltai.Miklos.Gabor@uni-mate.hu)

Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)