Képzések

Tartalom megjelenítő

Executive MBA szakközgazdász / menedzser szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

290000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja:
A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek irányítására.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 290.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 9 fő
Maximális felvehető létszám: 35 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki (14.00 - 20.30) és szombati napokon (9.00 – 15.30).

Részvétel feltétele:
-    szakközgazdász szakon:
o    gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és
o    legalább 3 év szakmai gyakorlat és
o    legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás;
-    menedzser szakon:
o    bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél) és
o    legalább 3 év szakmai gyakorlat és
o    legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás.

Az ideális jelentkező: a képzés különösen érdekes lehet azok számára, akik már régebb óta az üzleti életben dolgoznak és eltökéltek a tanulás iránt, fontosnak tartják szakmai horizontjuk kitágítását, az új, naprakész üzleti-gazdasági ismeretek megszerzését.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    szakközgazdász szakon: szakközgazdász executive MBA szakon;
-    menedzser szakon: executive MBA szakirányú menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A program során a hallgatók a legújabb ismereteket elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:
-    a tanterv erősen gyakorlati és hivatásos jellegű orientációja okán e területen nem csak birtokolják és uralják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
-    a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
-    képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
-    alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
-    képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
-    ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
-    a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
-    szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
-    önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
-    innovációs készség,
-    kritikai elemző és javaslattevő készség,
-    vezetői készségek,
-    tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
-    üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
-    szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Managing Yourself and Others: 15 kredit
Managing in Global and Regional Context: 15 kredit
Managing Business Performance: 15 kredit
Managing Operations and Systems: 15 kredit
Managing the Market: 15 kredit
Competition and Strategy: 15 kredit
Választható tárgyak: 15 kredit
Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén minkét oldal szkennelt változata;
-    nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél szkennelt változata;
-    legalább 3 év szakmai gyakorlat igazolása.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 10.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Szakfelelős: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 06 28 522-000 / 2010 mellék
E-mail cím: illes.balint.csaba@uni-mate.hu
Program-menedzser: Tatár Emese egyetemi adjunktus
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 06 30 296-9704
E-mail cím: tatar.emese@uni-mate.hu
Honlap: https://uni-mate.hu