Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Akikre büszkék vagyunk

TVT Akikre büszkék vagyunk

Utolsó frissítés: 2022 május 03.

Mandula Gergely
2008-ban végzett Tanszékünkön, jelenleg a szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, feladata a teljeskörű városüzemeltetés irányítása. 


 

 

 

Arany Gergely
2015-ben szerezte meg MSc diplomáját, jelenleg a VÁTI Városépítési Kft. munkatársaként elsősorban településrendezési eszközök (szerkezeti terv, szabályozási terv, településfejlesztési koncepció), integrált településfejlesztési stratégia, megyei területrendezési terv, egyéb beépítési, rendezési tervek (részben látványtervezés) készítésével foglalkozik. 

Becsei Renáta
2015-ban végzett a Tanszéken alapképzésen, a Patkós Stúdió erősségként főként tanösvény tervezéssel, természetvédelmi témakörök környezeti nevelésre „lefordításával” (szövegezés + grafikai megjelenítés) foglalkozik. 

Márfai Nóra
2010-ben végzett Tanszékünk 5 éves képzésében, az itt szerzett ismereteket, szemléletet az Allen Pyke Associates (Egyesült Királyság) cégnél kamatoztatja.
Fő kihívásait „tájépítészeti hatásvizsgálatok” és környezeti hatásvizsgálatok tájépítészeti fejezetei jelentik. Többnyire 20-3500 házas beruházások tájépítészeti munkarészei jellemzően több fázisú tervezési szintű munkák, de rendszeresen tender és kivitelezési rajzok is készülnek. Egy nagyobb 'Country Park' kapcsán kivitelezési szerződés vezetési posztot is visz. Emellett iskolák, játszóterek, idősek faluja, városi rehabilitációs projektek is a profiljához tartoznak.

Mészáros Szilvia
2013-ban végzett tájépítészmérnökként, a PhD dolgozatát a Tanszéken konzultálja, jelenleg az Öko Zrt. állományát erősíti. Főként „vizes” beruházásokhoz (tározó, árvízvédelmi töltés, stb.), illetve pl. napelemparkhoz, légvezetékekhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatástanulmány készítésében vesz részt, esetleg engedélyezési terv környezetvédelmi munkarészeit dolgozza ki. 


 

Szögedi Zsuzsanna
2005-ben végzett ötéves képzésben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság állományához tartozik. Feladatai igen sokrétűek, hiszen hozzá tartozik településrendezési eszközök (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat), környezeti értékelések, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák, településképi rendeletek, településképi arculati kézikönyvek, megyei területrendezési tervek és az országos területrendezési terv táj- és természetvédelmi szakmai véleményezése. Részt vesz földtani alapszelvények, kaptárkövek, mesterséges üregek védetté nyilvánítási eljárásában és természetvédelmi kezelési tervek készítésében, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület munkájában, egyedi tájértékek felmérésében, továbbá túravezetést vállal (Less Nándor emléktúra). A szemléletformálás igen fontos feladatnak tarja a fiataloknál, emiatt próbál a Föld napi rendezvényekbe kreatív munkával bekapcsolódni.

 

Bérci Gergő
Gergő 2014-ben végzett Tanszékünkön, majd 2015-tól Rotterdamban dolgozik. Egy helyi szervezetnek köszönhetően (Creatief Beheer) sok olyan zöldprojektben vett részt, amiknek erős társadalmi / szociális jellege is volt. Időközben szabadúszóként kerttervezéssel és kivitelezéssel is elkezdett foglalkozni. 2018-ban épült meg Rotterdamban az első általa tervezett iskolaudvar, 2019-ben együttműködést alapított Stdsoase néven. A profiljuk széles skálát lefed, de az egyik fő céljuk, hogy olyan iskolaudvarokat és egyéb zöldfelületeket hozzanak létre, amik segítik az újonan felnövekvő generációt a természet mélyebb megértésében és átélésében, miközben önfeledten, szabadon fejlődhetnek, játszhatnak!

 

Pisák Brigitta
Brigi 2015-ben szerezte meg MSc diplomáját, azóta a Tájoló-Terv Kft. csapatát erősíti. A településrendezési eszközök világában küzd az elemekkel és a jogi útvesztőkben keresi a módját a települések természeti, táji értékeinek megőrzésére. Számos település fejlesztési koncepciójának, településképi arculati kézikönyvének és településrendezési eszközeinek készítésében vett részt az ország minden szegletében Takácsitól Fehérgyarmatig. Emellett több platformon igyekszik bemutatni a tájépítészek munkásságát és célját, a településrendezés fontosságát például a Gardenista c. online magazinban számos cikke jelent meg, valamint részt vett az egyetemet és a Tájépítészeti Kart népszerűsítő videók elkészítésében is.

 

Ledzényi Lilla
Lilla 2019-ben végzett tájépítészmérnöki MSc szakon a Tájvédelmi és TájrehabilitációsTanszéken, diplomamunkáját bányatavak rehabilitációjáról és fejlesztési lehetőségeiről írta. Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat Városépítési Főosztályán dolgozik. Közreműködik a TÉR_KÖZ pályázatokban, valamint a fővárosi zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv és stratégia kidolgozásában. Ezek mellett részt vesz a Zöldinfrastruktúra füzetek sorozat elkészítésében is.

 

Fentősi Eszter
Eszti 2017-ben szerezte meg mesterdiplomáját, azóta a Patkós Stúdió csapatát erősíti. A stúdióban készülő interaktív tanösvények, természettudományos kiállítások és ismeretterjesztő játékok tartalmi és műszaki tervezéséért felel. A tervezés során az első - olykor hajmeresztő - ötletektől egészen a kiviteli dokumentációig kíséri a projekteket, de nem ritka, hogy a gyártási folyamatba is besegít.

 

Puha Magdolna
Magdolna 2004-ben végzett az öt éves képzésen. Ezután volt PhD hallgató a B tanszéken, az úszólápok és az üdülőterületek birodalmában elmélyedve. 2007-től 12 évig foglalkozott a Pro Régió Ügynökségnél, később a Magyar Államkincstárnál európai uniós finanszírozású természetvédelmi, városrehabilitációs és gazdaságfejlesztési témájú projektekkel, melyek keretében részt vett többek között a Fővárosi Állat- és Növénykert valamint a Füvészkert megújulását elősegítő projektekben. Jelenleg a Miniszterelnökség munkatársaként a világörökségi területek megőrzésének feladataival foglalkozik hazai és nemzetközi területen. Részt vesz a világörökségi területekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások véleményezésében, jogszabály alkotási folyamatokban és nemzetközi együttműködésekben. A szellemi világörökségünk megőrzéséért pedig a népi iparművészet, hímzés és szövés szakágak művelőjeként maga is hozzájárul.

 

Szappanos Márton
BSc szakon 2010-ben, majd MSc-n 2013-ban végzett a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken. Ezt követően közel négy éven át jellemzően infrastrukturális beruházások (pl. közút, vasút, kerékpárút, közmű, komp) előkészítésében (változatelemzések, döntéselőkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok) és környezetvédelmi engedélyeztetésében (előzetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatástanulmány, engedélyezési és kiviteli terv) a természet- és tájvédelem, illetve az épített örökség érdekeit szolgálva igyekezett szerepet vállalni. 2018 tavasza óta az Öko Zrt.munkatársaként a vízügyi és vízgazdálkodási tevékenységekhez köthető beruházásokra (pl árvízvédelmi töltésfejlesztés, tározó létesítés, agrár öntözés fejlesztés) fókuszálhat. Mindezek mellett már 2015 óta lehetősége nyílik közreműködni települési környezetvédelmi programok és stratégiai környezeti értékelések kidolgozásánál is.

Bolyos Laura
Laura 2022-ben végzett a tájépítészmérnöki MSc szakon. Diplomatervét a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken készítette, témája a Caprera-patak rehabilitációja. Kiváló munkája elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság diplomadíját is a tájépítészet, városökológia témában.
Végzés után azonnal elhelyezkedett a  Lechner Tudásközpontban, térségi tervezőként – ahol korábban szakmai gyakorlatát is töltötte.
A jelenlegi szakmai kihívásokat munkájában az E-tér jelenti elsősorban, de térinformatikai feladatokban is rendszeresen részt vesz.