Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

Menü megjelenítése

Bemutatkozás - Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 november 24.

Bemutatkozás

A tanszéken folyó oktatás három nagyobb téma köré csoportosul. Elsődleges és kiemelt szerepet kap a tájépítész és kertművész szakma történeti és örökségvédelmi oktatása, amely során a régi koroktól napjainkig (kortárs időszak) előforduló stíluskorszakokat, térkompozíciós elveket, stiláris jegyeket, alkotókat egyaránt tárgyaljuk a hazai és külföldi példákon keresztül, az adott kor – többek között – természeti, társadalmi, gazdasági környezetébe ágyazva. Másodsorban a művészeti oktatás terén a szabadkézi rajz és digitális grafikai megjelenítés módszereit sajátíthatják el a hallgatók művésztanáraink és tájépítész kollégák közreműködésével. Végül, de nem utolsó sorban a műszaki tantárgyak adják a harmadik csoportot. A műszaki ismeretek rávilágítanak az anyagban rejlő formai lehetőségekre és határokra. A műszaki ábrázolás és tervgrafika a kert- és tájépítészeti tervezői elképzelések átadására szolgáló alapnyelvezet, amely során a művészi és műszaki kritériumok együttesen öltenek formát és jutnak kifejezésre.

KMT csoportkép montázs