Szakmai gyakorlat alapképzés

Szakmai gyakorlat alapképzés

Utolsó frissítés: 2022 szeptember 20.

Tájékoztató a szakmai gyakorlatról alapképzésen

1. Általános tudnivalók

A féléves szakmai gyakorlat teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele.  

A szakmai gyakorlatra a mintatanterv szerint 7. félévében kerül sor, időtartama 12 hét (6+6+1), ettől eltérni csak a szakfelelős/specializációfelelős engedélyével lehet. A szakmai gyakorlat letölthető egy vagy több fogadóhelyen is. A kétszer 6 hét időtartamra külön-külön meg kell kötni a hallgatói munkaszerződést akkor is, ha mindkét szakaszt egy fogadóhelyen tölti a hallgató.

Előrehozott szakmai gyakorlatot végezhet a hallgató, amennyiben tanulmányai alatt minimum 90 kreditet teljesített. A hallgató ebben az esetben a jelentkezési/kérelem lapja mellé kreditigazolást is lead, melyet kérelmére a Tanulmányi Osztály állít ki számára. (Kérelmezni a Neptun rendszeren keresztül lehet.)

2. A szakmai gyakorlat helyszíne

A hallgatóknak a gyakorlatot kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. Tervezőirodai munkakörben maximum 6 hetet tölthet a hallgató.

3. A szakmai gyakorlat időpontja

A szakmai gyakorlat időtartamát az aktuális tanévre vonatkozó időbeosztás tartalmazza.

4. A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés menete

Amennyiben a hallgató az intézet által felajánlott listából választ fogadóhelyet

A fogadóhely kiválasztása után a hallgató Jelentkezési lapot nyújt be elektronikusan a specializációjának megfelelő tanszék tanszéki ügyintézőjéhez.

Amennyiben a hallgató NEM az intézet által felajánlott listából választ fogadóhelyet

A Hallgató által választott (a kiajánlott listában nem szereplő) gyakorlati helyen történő teljesítés esetén a hallgató Kérelmet nyújt be elektronikusan a specializációjának megfelelő tanszék tanszéki ügyintézőjéhez.

Kertépítő, településüzemeltető specializáció és előrehozott szakmai gyakorlat esetén Fehér-Szabó Mariannak, e-mail: feher-szabo.marianna@uni-mate.hu

Tájrendező specializáció esetén Várszegi Ritának, e-mail: varszegi.rita@uni-mate.hu

Jelentkezési lap / kérelem leadási határideje:

  • őszi félévben: december 01.
  • tavaszi félévben: május 31.

4. A fogadóhelyek jóváhagyása, dokumentáció

A beérkező jelentkezéseket, kérelmeket a tanszéki ügyintézők iktatják és elbírálásra, aláírásra átadják a specializáció-felelősnek (előrehozott gyakorlat esetén a szakfelelősnek), majd elbírálás után tájékoztatják a hallgatót a döntésről.

Jóváhagyást követően a tanszéki ügyintézők átadják a dokumentumokat az Intézeti Titkárság munkatársainak, akik gondoskodnak a fogadóhellyel kötendő együttműködési megállapodás, illetve a meglévő együttműködési megállapodás 1. számú mellékletének adott félévre vonatkozó elkészítéséről, iktatásáról, aláíratásáról.

A hallgató feladata, hogy a jóváhagyott fogadóhellyel a saját gyakorlatához szükséges hallgatói munkaszerződés megkötését intézze, melyhez formanyomtatvány az egyetem honlapjáról letölthető: https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat

(A hallgatói munkaszerződést az egyetemen nem kell leadni, az a fogadóhely és a hallgató között jön létre.)

5. A szakmai gyakorlat teljesítése, igazolása, beszámolók

A gyakorlat teljesítése a fogadóhelyen szokásos munkarendben, a megkötött megállapodás keretében történik. A gyakorlat igazolásáról, értékeléséről, a teljesítendő beszámolóról a specializációt gondozó tanszékek tájékoztatják a hallgatókat.

Fontos!

A szakmai gyakorlat tantárgyat a szakmai gyakorlat letöltésének félévében a Neptun elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben tantárgyként fel kell venni!