Szakmai gyakorlat alapképzés

Szakmai gyakorlat alapképzés

Utolsó frissítés: 2024 március 20.

Tájékoztató a szakmai gyakorlatról alapképzésen

1. Általános tudnivalók

A féléves szakmai gyakorlat teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele.  

A szakmai gyakorlatra a mintatanterv szerint 7. félévében kerül sor, időtartama 12 hét (6+6 hét) + 1 hét beszámoló hét. Ettől eltérni csak a szakfelelős/specializációfelelős engedélyével lehet. A szakmai gyakorlat letölthető egy vagy több fogadóhelyen is. A kétszer 6 hét időtartamra külön-külön meg kell kötni a hallgatói munkaszerződést akkor is, ha mindkét szakaszt egy fogadóhelyen tölti a hallgató.

Előrehozott szakmai gyakorlatot végezhet a hallgató, amennyiben tanulmányai alatt minimum 90 kreditet teljesített. A hallgató ebben az esetben a jelentkezési/kérelem lapja mellé kreditigazolást is lead, melyet kérelmére a Tanulmányi Osztály állít ki számára. (Kérelmezni a Neptun rendszeren keresztül lehet.)

2. A szakmai gyakorlat helyszíne

A hallgatóknak a gyakorlatot kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. Tervezőirodai munkakörben maximum 6 hetet tölthet a hallgató.

3. A szakmai gyakorlat időpontja

A szakmai gyakorlat időtartamát az aktuális tanévre vonatkozó időbeosztás tartalmazza. Az aktuális tanév időbeosztása az Oktatási Igazgatóság honlapján az alábbi linken elérhető: http://oig.uni-mate.hu/tanev-idobeosztasa 

4. A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés menete, dokumentáció

Amennyiben a hallgató az intézet által felajánlott listából választ fogadóhelyet

A fogadóhely kiválasztása után a hallgató "Jelentkezési lapot" nyújt be elektronikusan a specializációjának megfelelő tanszék tanszéki ügyintézőjéhez.

Amennyiben a hallgató NEM az intézet által felajánlott listából választ fogadóhelyet

A Hallgató által választott (a kiajánlott listában nem szereplő) gyakorlati helyen történő teljesítés esetén a hallgató "Kérelmet" nyújt be elektronikusan a specializációjának megfelelő tanszék tanszéki ügyintézőjéhez.

Kertépítő, településüzemeltető specializáció és előrehozott szakmai gyakorlat esetén: Fehér-Szabó Mariánna részére, e-mail cím: feher-szabo.marianna@uni-mate.hu

Tájrendező specializáció esetén Várszegi Rita részére, e-mail cím: varszegi.rita@uni-mate.hu

A Jelentkezési lap / Kérelem leadási határideje:

  • őszi félévben: december 01.
  • tavaszi félévben: május 31.

 

Jelentkezési lap benyújtása esetén a hallgató feladata, hogy a fogadóhellyel a saját gyakorlatához szükséges hallgatói munkaszerződés megkötését intézze, melyhez formanyomtatvány az egyetem honlapjáról letölthető: https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat, továbbá, hogy a fogadóhely által kitöltött és aláírt 1. számú mellékletet három eredeti példányban leadja a tanszéki ügyintézőjének még a gyakorlat megkezdése előtt. Az 1. számú melléklet erről az oldalról letölthető. 

A hallgatói munkaszerződés a fogadóhely és a hallgató között jön létre, az egyetemen ezt a dokumentumot nem kell leadni.

FONTOS!

Az aláírt Hallgatói munkaszerződés és a mindkét fél által aláírt 1. számú melléklet hiányában nem kezdheti meg a hallgató a kötelező szakmai gyakorlatát!  

5. A szakmai gyakorlat teljesítése, igazolása, beszámolók

A gyakorlat teljesítése a fogadóhelyen szokásos munkarendben, a megkötött megállapodás keretében történik. A gyakorlat igazolásáról, értékeléséről, a teljesítendő beszámolóról a specializációt gondozó tanszékek tájékoztatják a hallgatókat.

Fontos!

A szakmai gyakorlat tantárgyat a szakmai gyakorlat letöltésének félévében a Neptun elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben tantárgyként fel kell venni!