Dísznövénytermesztési és Zöldfelületgazdálkodási Kutatócsoport

Menü megjelenítése

Bemutatkozás - DZK

Bemutatkozás

Kutatócsoportunk dísznövénytermesztés, -felhasználás és zöldfelületgazdálkodás szakterületen folytatja kutató- és innovációs tevékenységét. Kutatómunkánk kiterjed a dísznövénynemesítésre, szaporítóanyag- és késztermék előállítással kapcsolatos kutatási tevékenységre, valamint a korszerű és innovatív zöldfelületgazdálkodás minden területére. Kutatási programjainkat meghatározza a szakmai szervezetinkkel történő szoros együttműködés, mely keretében naprakész információkkal rendelkezünk az ágazatot érintő és szükséges fejlesztési kérdésekről.

Kutatási területeink kiterjednek a dísznövény ágazat minden területére, a szabadföldi és fedett termesztőberendezésben történő növényelőállítással kapcsolatos kutatásokra, valamint a zöldfelületgazdálkodás minden területére. Az új növényfajták előállításán túl gazdasági partnereinkkel szoros együttműködésben részt veszünk innovációs fejlesztésekben is. Országos és nemzetközi kutatási programok résztvevőjeként más kutatóműhelyek munkájához társulunk.  

Kutatási eredményeinket folyamatosan publikáljuk minősített folyóiratokban. Kutatóink tudományos konferenciákon és népszerűsítő előadásokon népszerűsítik elért eredményeinket. Kutatócsoportunk jelentős alapfeladata, melyet Magyarország alaptörvénye is rögzít, a nemzeti génvagyon megőrzése, ezen belül a hazai dísznövények genetikai értékeinek kutatása és megőrzése.

​​​​​​​​​​​​​

Kutatócsoportunk tagjai több szinten részt vesznek az Egyetemi képzésben, mind az alapszakmák képzésében, mind a doktori iskolák programjaiban. A tudományos utánpótlás, tehetséggondozás érdekében részt veszünk a KUEP/TUEP programban.

Kutatási tevékenységünket az alábbi területeken végezzük:

Dísznövénynemesítés:

Egynyári-, évelő-, és fás szárú dísznövények előállítása, fenntartása

Génmegőrzési feladatok:

Az Európai Uniós irányelvek alapján részt veszünk génmegőrzési tevékenységben, valamint az állami génmegőrzési feladatok keretében rózsagyűjtemény fenntartását végezzük. Genetikai anyagok fenntartása

Növényökológiai és –fiziológiai kutatások:

Környezetvédelmi szempontból fontos, díszkertészeti vonatkozású kutatások, stresszélettani- mikromorfológiai- és növényfiziológiai kutatások, növényszabályozók hatása a növényi szervezetre.

Növénygenetikai kutatások:

Mutagének hatásvizsgálata, illetve ploidizációs- és markerkutatások.

Kiemelt kutatási témák:

  • Egynyári dísznövények, évelő dísznövények kutatása
  • Cupressocyparis, nagy díszítőértékkel rendelkező cserjék, zöldfelületgazdálkodásban használatos fás szárúak kutatása
  • Rózsafajták morfológiai és kolorimetriás kutatása
  • Bambuszok botanikai, morfológiai, taxonómiai kutatásai

​​​​​​​