Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

Menü megjelenítése

Oktatott tantárgyak - KMT

Utolsó frissítés: 2024 január 20.

Oktatott tantárgyak

 

BSC Tájrendező és kertépítő mérnöki szakon gondozott tantárgyaink

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Tantárgyfelelős

Szemeszter

Kert- és művészettörténet
Garden and Art History

TETTD051N

Gecséné Tar Imola Csilla

1

Kert- és szabadtérépítés 1.
Garden and Open Space Construction 1

TETTD052N

Fekete Albert

1

Műszaki ábrázolás és rajztechnika
Technical Drawing and Drawing Techniques

TETTD080N

Sárospataki Máté

1

Rajz és szabadtér-ábrázolási technikák 1.
Techniques of Drawing and Space Representation 1

TETTD088N

Eplényi Anna Vivien

1

Kertépítészeti anyagtan és statika
Garden Architectural Materials and Statics

TETTD057N

Vajda Szabolcs

2

Kertépítészeti geodézia
Land Surveying for Landscape Architects

TETTD058N

Vajda Szabolcs

2

Kerttörténet
Garden History

TETTD066N

Gecséné Tar Imola Csilla

2

Rajz és szabadtér-ábrázolási technikák 2.
Techniques of Drawing and Space Representation 2

TETTD089N

Kecskés András

2

Terepi ismeretek
Site Survey

TETTD157N

Fekete Albert

2

Geodézia terepgyakorlat
Geodesy Fieldwork

TETTD050N

Vajda Szabolcs

3

Kertépítészeti szerkezettan 1.
Hardscape Structures and Technical Details 1

TETTD060N

Sárospataki Máté

4

 

Kertépítő specializáció tanszékünkhöz kötődő tantárgyai

Kertépítészeti kivitelezés és anyagismeret
Garden Construction and Building Materials
TETTD059N Vajda Szabolcs 5
Kertépítészeti szerkezettan 2.
Hardscape Structures and Technical Details 2
TETTD061N Sárospataki Máté 5
Rajz és szabadtér-ábrázolási technikák 3.
Techniques of Drawing and Space Representation 3
TETTD090N Kecskés András 5
Speciális kertépítési ismeretek 1.
Special Aspects of Garden Design 1
TETTD092N Sárospataki Máté 5
Zöldfelület-fenntartás
Maintanance of Urban Green Areas
TETTD186N Takács Katalin 5
Rajz és szabadtér-ábrázolási technikák 4.
Techniques of Drawing and Space Representation 4
TETTD091N Eplényi Anna Vivien 6
Szakdolgozat készítés "A"
Thesis Work "A"
TETTD109N Sárospataki Máté 7
Előrehozott szakmai gyakorlat
Professional practice
TETTD191N Herczeg Ágnes

Településüzemeltető specializáció tanszékünkhöz kötődő tantárgyai

Rajz és szabadtér-ábrázolási technikák 3.
Techniques of Drawing and Space Representation 3
TETTD090N Kecskés András 5
Rajz és szabadtér-ábrázolási technikák 4.
Techniques of Drawing and Space Representation 4
TETTD091N Eplényi Anna Vivien 6
Zöldfelület-fenntartás
Maintanance of Urban Green Areas
TETTD186N Takács Katalin

 

MSC Tájépítészmérnök mesterképzési szakon gondozott tantárgyaink

Kertművészeti örökségvédelem
Garden Art and Heritage Protection
TETTD064N Fekete Albert 1
Szabadkézi rajz és tervezésgrafika
Freehand Drawing and Design Graphics
TETTD103N Eplényi Anna Vivien 1
Diplomatervezés 1.
Master Thesis Project 1
TETTD022N Jombach Sándor 3
Specifikus szakterületi ismeretek 1.
Specialized Knowledge 1
TETTD099N Jombach Sándor 3
Diplomatervezés 2.
Master Thesis Project 2
TETTD025N Jombach Sándor 4
Diplomatervezés szeminárium
Master Thesis Project Seminar
TETTD026N Jombach Sándor 4
Specifikus szakterületi ismeretek 2.
Specialized Knowledge 2
TETTD100N Jombach Sándor 4

 

MA Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon gondozott tantárgyaink

Kertművészeti stíluskorszakok
Period Styles in Garden Arts
TETTD065N Gecséné Tar Imola Csilla 1
Tájépítészeti grafika és vizuális kommunikáció 1.
Landscape Graphics and Visual Communication 1
TETTD125N Kecskés András 1
Tájépítészeti szerkezettan
Technical Details in Landscape Architecture
TETTD128N Sárospataki Máté 1
Tájépítészeti grafika és vizuális kommunikáció 2.
Landscape Graphics and Visual Communication 2
TETTD126N Kecskés András 2
Történeti kertek, tájak helyreállítása
Restoration of Historical Gardens, Landscapes
TETTD175N Fekete Albert 2
Diplomatervezés 1.
Master Thesis Project 1
TETTD021N Almási Balázs 3
Tájépítészeti grafika és vizuális kommunikáció 3.
Landscape Graphics and Visual Communication 3
TETTD127N Kecskés András 3
Diplomatervezés 2.
Master Thesis Project 2
TETTD023N Almási Balázs 4