Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

TVT - A tanszék TDK tevékenysége

Utolsó frissítés: 2023 április 12.

TANSZÉKI TDK EREDMÉNYEK

A Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék hallgatói a következő témákban készítettek díjnyertes dolgozatokat:

2023
XXXVI. OTDK - Agrártudományi szekció, Tájökológiai tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Borkó Anna Éva

Az agrártájhoz köthető zöldinfrastruktúra-hálózat vizsgálata és értékelése Rétközberencs példáján

Valánszki István, Varga Dalma

I.

Fejér Napsugár Anna

Tájhasználat szerinti tájtípusok vizsgálata animékben a Fuji térségének példáján

Nádasy László Zoltán

különdíj

XXXVI. OTDK - Agrártudományi szekció, Vidék- és területfejlesztési tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Lach Bálint

Települések zöldfelületi arculatának térinformatikai elemzése és fejlesztése Tököl példáján

Hubayné Horváth Nóra

I.

2022
MATE TDK – Tájépítészeti és Tájrehabilitációs szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Borkó Anna Éva

Az agrártájhoz köthető zöldinfrastruktúra-hálózat vizsgálata és értékelése Rétközberencs példáján

Valánszki István, Varga Dalma

I.

Gyöngyösi Kevin

Klímaadaptációs zöldinfrastruktúra-fejlesztés a szántódomináns tájon

Valánszki István, Varga Dalma

különdíj

MATE TDK – Településépítészeti szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Lach Bálint

Települések zöldfelületi arculatának térinformatikai elemzése és fejlesztése Tököl példáján

Hubayné Horváth Nóra

I.

 

2021
XXXV. OTDK - Agrártudományi szekció, Tájökológiai tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Gyöngyösi Kevin

Csapadékvíz visszatartásának, hasznosításának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei a Szépvölgyi úti mintaterület példáján

Varga Dalma

III.

 

MATE TDK - Településépítészeti szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Varjú Liliána

Az elektromos mikromobilitási eszközök hatása a települési tájra - Budapesti mintaterületen

Módosné Bugyi Ildikó

II.


2020
Kari TDK - Kert- és Településépítészeti Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Gyöngyösi Kevin

Csapadékvíz visszatartásának, hasznosításának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei a Szépvölgyi úti mintaterület példáján

Varga Dalma

I. díj és rektori különdíj

Kari TDK - Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Weisz Szilvia

Zöldút fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata észak-magyarországi régió felhagyott vasútvonalain

dr. Boromisza Zsombor

I. díj és dékáni különdíj

Víg Tamás

Források és turisztikai jellemzők vizsgálata a Csarna-patak vízgyjtőjének egy fokozottan védett mintaterületén

Sándor Gábor

II. díj 


XVII. OFKD - Tájtörténet és Tájhasználat Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Lach Bálint

A Tökoli repülőtér és a Pesti úti lakótelep tájtörténeti és tájhasználati vizsgálata

Hubayné dr. Horváth Nóra

különdíj


2019
Kari TDK - Kert és Településépítészeti Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Buffham Nóra

Szentendre településkarakter jegyeinek vizsgálata a művészeti ábrázolásokon keresztül

Földi Zsófia

I. 

Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció
Lach Bálint A Tökoli repülőtér és a Pesti úti lakótelep tájtörténeti és tájhasználati vizsgálata Hubayné dr. Horváth Nóra II. 

2019
XXXIV. OTDK - Agrártudományi szekció, Tájökológiai tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Varga Dalma Erzsébet

A fenntartható árvízgazdálkodás és a zöldinfrastruktúra

kapcsolata, fejlesztési lehetőségei Rába menti területek

példáján

Módosné Bugyi Ildikó

II.


2018
Kari TDK - Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

 Pap Alexandra

A tájgazdálkodás fennmaradt emlékes a Sándor-Metternich uradalom bajnai birtokrészén

Hubayné dr. Horváth Nóra

III.

Dragán Petra

A szigetszentmiklósi úszóláp vegetációdinamikája és veszélyeztetettsége

Nádasy László

különdíj


2017
Kari TDK - Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Varga Dalma

A fenntartható árvízkezelés és a zöldinfrastruktúra kapcsolata, fejlesztési lehetőségei Rába menti területek példáján

Módosné Bugyi Ildikó

I.

Teleki Mónika

Tájváltozás vizsgálata védett természeti területeken a klímaváltozással összefüggésben

Módosné Bugyi Ildikó

III.

2017
OTDK - Tájökológiai Tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Varga Dalma

A Rába folyó két vas megyei szakaszának összehasonlító elemzése, tájvédelmi szempontú értékelése

Módosné Bugyi Ildikó

II.

Frits Barbara

Gyorsforgalmi utak megépülésének hatására bekövetkezett tájváltozások Dunakeszin és vonzáskörzetében

Mészáros Szilvia

I..
 

OTDK - Vidék- és Területfejlesztési Tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Fentősi Eszter

Közjóléti létesítmények tájépítészeti szempontú értékelése Pilisi mintaterületen

Boromisza Zsombor

III.


2016
Kari TDK - Tájépítészeti Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Fentősi Eszter

Közjóléti létesítmények tájépítészeti szempontú értékelése Pilisi mintaterületen

Boromisza Zsombor

I. díj és különdíj

Frits Barbara

Gyorsforgalmi utak megépülésének hatására bekövetkezett tájváltozások Dunakeszin és vonzáskörzetében

Mészáros Szilvia

II.

OFKD
Tájvédelem, Tájökológia szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Varga Dalma

A Rába folyó két vas megyei szakaszának összehasonlító elemzése, tájvédelmi szempontú értékelése

Mádosné Bugyi Ildikó

III.

Szabó Zulejka

A Serházzugi Holt-Tisza tájvizsgálata és értékelése

 

különdíj


2015

2015. Kari TDK - Szabadtérépítészeti és Településtervezési szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Trabak Zoltán

Láthatósági elemzések tájképfotózáshoz

Kabai Róbert

II.

Záhoczky Ráhel

Várak tájalakító hatásainak vizsgálata és fejlesztési lehetőségeik Sümeg, Tátika és Rezi példáján

Földi Zsófia

III.

2015. Kari TDK -Tájtervezési és Tájvédelmi szekció 

Név

Cím

konzulens

díj

Vank Balázs

A hagyományos ártéri gazdálkodás megjelenésének lehetőségei és korlátai a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó példáján keresztül

Mészáros Szilvia

III.

Varga Dalma

A Rába folyó két vas megyei szakaszának összehasonlító elemzése, tájvédelmi szempontú értékelése

Módosné Bugyi Ildikó

III.


2014

2014 XIV. OFKD – Településkörnyezet szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Apró-Floszberger Dorka

A szolnoki Tiszaliget zöldfelületi vizsgálata és fejlesztési terve

Pádárné Török Éva

II.

2014 XIV. OFKD – Tájvédelem szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Nagy Dorina

A 76-os számú főút felújított szakaszának tájbaillesztési és környezetrendezési lehetőségei (Zalaegerszeg-Zalacsány között)

Módosné Bugyi Ildikó

II.

Bérci Gergő

Térségi tanösvény hálózat fejlesztése a Novohrad- Nógrád geoparkban

Módosné Bugyi Ildikó

III.

Kató Eszter

A tájművészet hazai története és bemutatásának lehetőségei

dr. Kabai Róbert

különdíj

2014. Kari TDK

Név

Cím

konzulens

díj

Havassy Dániel

Tájtörténeti vizsgálatokkal megalapozott turisztikai vonzerő fejlesztés Vésztő-Mágoron

dr. Illyés Zsuzsanna

I.

Kármán Kolos

A Csaj-tó terhelhetőségi vizsgálata az ökoturisztikai hasznosítás szempontjából

Földi Zsófia

I.

Kató Eszter

A tájművészet hazai története és bemutatásának lehetőségei

dr. Kabai Róbert

III.

 

2013. XXXI. OTDK - Vidék- és Területfejlesztési Tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Gergely Viktória

Mád települési arculatának turisztikai szempontú vizsgálata

dr. Kabai Róbert

III.

Havassy Dániel

Gyula város temetőinek tájtörténeti vizsgálata, értékfelmérése

dr. Kabai Róbert

III.

Matók Andrea

Kultúrtörténeti egyedi tájértékek felmérésének szerepe a magyarországi szellemfavaknál, Derenk kapcsán

Pádárné Török Éva

különdíj

 

2012. OFKD Tájépítés, tájvédelem szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Cserj Júlia

 

 

II.

Sellei Anna Erzsébet

 

 

III.

Matók Andrea

 

Pádárné Török Éva

különdíj

2012. Kari TDK - Tájtervezés és Tájvédelem szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Gergely Viktória

Mád település arculatának turisztikai szempontú vizsgálata

dr.Kabai Róbert

II.

2011. Kari TDK - Tájtervezés és Tájvédelem szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Sellei Anna Erzsébet

A fényszennyezés tájvédelmi vonatkozásai a Gerecsei TK példánáján

dr. Kabai Róbert

I.

Erdei Tímea           

Zöldfelületi elemek szerepe a közlekedési zaj csökkentésében                                

Boromisza Zsombor 

III.

2011. Jubileumi OTDK Agrártudományi szekció - Tájökológia Tagozat

Név

Cím                                    

konzulens

díj

Mészáros Szilvia

Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján

Boromisza Zsombor 

II.

2011. Jubileumi OTDK Fizika, földtudományok és Matematika szekdió - Földtudományok, Terület- és településfejlesztés földrajza tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Szabó Alexandra

Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata)

Dublinszki-Boda Brigitta

I.

2010. Kari TDK

Név

Cím

konzulens

díj

Szabó Alexandra

Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata)

Dublinszki-Boda Brigitta

II.

Berki  Dániel

Energiaültetvények létesítésének vizsgálata és értékelése Mór és Székesfehérvár közti településcsoport területén

dr. Illyés Zsuzsanna

különdíj

Mészáros Szilvia Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján Boromisza Zsombor II. díj
Szabó Alexandra Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata) Dublinszki-Boda Brigitta II. díj

2010
XII. OFKD - Tájvédelem, Tájépítés Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

 Földi Zsófia

Településszegély tájépítészeti szempontú értékelése

Boromisza Zsombor

I.

Árgyelán Tímea

'Híd a tájban' a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai

Csima Péter

II.

XII. OFKD - Környezeti jog, nevelés, ökoturizmus Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Veisz Adrien

A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetőségének vizsgálata

dr. Illyés Zsuzsanna

I.

XII. OFKD - Települési Környezetvédelem Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Valkó Richárd

Biológiai aktivitás érték - számítás Pilisborosjenőn; alkalmazási nehézségek és lehetőségek

Dublinszki-Boda Brigitta

II.

 

2009.

XXIX. OTD - TKörnyezetgazdálkodási Tagozat (Környezetgazdálkodás és Tájökológia)

Név

Cím

konzulens

díj

Szádvári Emese Erika

A Hajta-patak menti szikes területek hasznosíthatóságának tájvédelmi szempontjai

Pádárné Török Éva, Dublinszki-Boda Brigitta

II.

XXIX. OTD - Fizikai, Földtudományok és Matematikai szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Haraszti Ágnes

A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a Bükki Nemzeti Park Példáján

Dublinszki-Boda Brigitta

I.

 

Kari TDK - Tájépítészeti Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Nádasy László

Az Érdi Beliczay-sziget botanikai állapotfelmérése

Gergely Attila

I. 

Novák Péter

A malomkő-gyártás története a Megyer-hegyen

Molnár Zsófia 

II.

Veisz Adrienn A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszhetőségének vizsgálata Illyés Zsuzsanna különdíj
Árgyelán Tímea 'Híd a tájban' a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai Csima Péter II.

 

2008. XI. OFKD - Tájvédelem, tájépítés Szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Nagy Enikő

A kőszegi szőlőtermő területek változásainak elemzése

dr. Kabai Róbert

I. 

Püschl Rudolf

Környezet-terhelés vizsgálat a Művészetek Völgye példáján

Nagy Ildikó Réka

különdíj

XI. OFKD - Természetvédelem szekció

Név

Cím

konzulens

díj

Padányi-Gulys Gergely

A Nagykovácsi-medence élőhelyeinek vizsgálata és értékelése

Gergely Attila

I.

Molnár Zsófia A Körtvélyes-sziget élőhely-változásai Gergely Attila III.
Garamvölgyi Ágnes A nyíregyházi természeti területek értékelése Boda Brigitta II.

 

TVT - A tanszék TDK tevékenysége 2

Utolsó frissítés: 2021 november 23.

 

2013

XXXI OTDK Agrártudományi Szekció (2013. ápr. 3-5., Budapest)

Név

Cím

konzulens

díj

Gergely Viktória

Mád települési arculatának turisztikai szempontú vizsgálata

dr. Kabai Róbert

III.

Havassy Dániel

Gyula város temetőinek tájtörténeti vizsgálata, értékfelmérése

dr. Kabai Róbert

III.

Matók Andrea

Kultúrtörténeti egyedi tájértékek felmérésének szerepe a magyarországi szellemfalvaknál, Derenk kapcsán

Pádárné Török Éva

különdíj


2012

2012 Kari TDK, Tájtervezés és Tájvédelem Szekció (2012. december 18.) 

Név

Cím

konzulens

díj

Gergely Viktória

Mád település arculatának turisztikai szempontú vizsgálata

dr. Kabai Róbert

II.

XIII. OFKD (2012. április 6-7.)

Név

Cím

konzulens

díj

Cser Júlia

 

 

I. / Tájépítés, Tájvédelem I.

Sellei Anna Erzsébet

 

 

III. – Tájépítés, tájvédelem II.

Matók Andrea

 

 

különdíj – Tájépítés, tájvédelem II.

Ertvein Andrea

 

 

különdíj -- Települési környezetvédelem


2011

2011. Kari TDK

Név

Cím

konzulens

díj

Sellei Anna Erzsébet

A fényszennyezés tájvédelmi vonatkozásai a Gerecsei TK példáján

dr. Kabai Róbert, dr. Kolláth Zoltán

I.

Erdei Tímea

Zöldfelületi elemek szerepe a közlekedési zaj csökkentésében

Boromisza Zsombor

III.

XXX. OTDK (2011. IV: 6-8. Keszthely)

Név

Cím

konzulens

díj

Berki Dániel

Energiaültetvények létesítésének vizsgálata és értékelése Mór és Székesfehérvár közti településcsoport területén

Dr. Illyés Zsuzsanna

 

Mészáros Szilvia

Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján

Boromisza Zsombor

II.

Szabó Alexandra

Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata)

Dublinszki-Boda Brigitta

I.


2010

2010 Kari TDK (2010. dec. 12.)

Név

Cím

konzulens

díj

Berki Dániel

Energiaültetvények létesítésének vizsgálata és értékelése Mór és Székesfehérvár közti településcsoport területén

Dr. Illyés Zsuzsanna

Különdíj

Csari Judit

A márianosztrai hagyásfás legelő állapotfelmérése és kezelési feladatai

Gergely Attila

 

Mészáros Szilvia

Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján

Boromisza Zsombor

II.

Szabó Alexandra

Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata)

Dublinszki-Boda Brigitta

I.

XII. OFKD (2010. ápr. 6-7. Sopron)

Név

Cím

konzulens

díj

Árgyelán Tímea

'Híd a tájban' a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai

Dr. Csima Péter

II.

Földi Zsófia

Településszegély tájépítészeti szempontú értékelése

Boromisza Zsombor

I.

Nádasy László

Az Érdi Beliczay-sziget botanikai állapotfelmérése

Gergely Attila

 

Novák Péter

A malomkő-gyártás története a Megyer-hegyen

Molnár Zsófia

 

Szabó Dóra

Funkcionális zónák alkalmazása zöldfelületi rendszer tervezésében

Dublinszki-Boda Brigitta

Különdíj

Szigetvári Katalin

A Déli-Börzsöny turisztikai fejlesztésének tanulmányterve

Dr. Illyés Zsuzsanna

 

Valkó Richárd

Biológiai aktivitás érték - számítás Pilisborosjenőn; alkalmazási nehézségek és lehetőségek

Dublinszki-Boda Brigitta

II.

Veisz Adrienn

A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetőségének vizsgálata

Dr. Illyés Zsuzsanna

I.


2009

2009 Kari TDK (2009. dec. 4.)

Név

Cím

konzulens

díj

Árgyelán Tímea

'Híd a tájban' a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai

Dr. Csima Péter

III.

Joó Tünde

Az érd-százhalombattai Sánc-hegy tájvédelmi tanulmányterve

Dr. Illyés Zsuzsanna

 

Kiszter István

A Római-part tájtörténete és fejlesztési lehetőségei rekreációs szempontból

Dr. Illyés Zsuzsanna

 

Nádasy László

Az Érdi Beliczay-sziget botanikai állapotfelmérése

Gergely Attila

I.

Novák Péter

A malomkő-gyártás története a Megyer-hegyen

Molnár Zsófia

III.

Veisz Adrienn

A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetőségének vizsgálata

Dr. Illyés Zsuzsanna

Különdíj

XXIX. OTDK (2009. ápr. 7-9. Szombathely) Terület- és településfejlesztési Tagozat

Név

Cím

konzulens

díj

Haraszti Ágnes

A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a Bükki Nemzeti Park példáján

Dublinszki-Boda Brigitta

I.

XXIX. OTDK (2009. ápr. 7-9. Szombathely) Környezetgazdálkodás és Tájökológia

Név

Cím

konzulens

díj

Szádvári Emese

A Hajta-patak menti szikes területek hasznosíthatóságának tájvédelmi szempontjai

Pádárné Török Éva, Dublinszki-Boda Brigitta

 III.


2008

2008 Kari TDK (2008. dec. 5.)

Név

Cím

konzulens

díj

Haraszti Ágnes

A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a Bükki Nemzeti Park példáján

Dublinszki-Boda Brigitta

I.

Szádvári Emese

A Hajta-patak menti szikes területek hasznosíthatóságának tájvédelmi szempontjai

Pádárné Török Éva, Dublinszki-Boda Brigitta

 III.

XI. OFKD, (2008. márc. 25-26. Nyíregyháza) – Természetvédelem II.

Név

Cím

konzulens

díj

Padányi-Gulyás Gergely

A Nagykovácsi-medence élőhelyeinek vizsgálata és értékelése

Gergely Attila

I.

Molnár Zsófia

A Körtvélyesi-sziget élőhely-változásai

Gergely Attila

III.

XI. OFKD, (2008. márc. 25-26. Nyíregyháza) – Természetvédelem III.

Név

Cím

konzulens

díj

Garamvölgyi Ágnes

A nyíregyházi természeti területek értékelése

Boda Brigitta

II.

XI. OFKD, (2008. márc. 25-26. Nyíregyháza) – Tájvédelem, Tájépítés

Nagy Enikő

A kőszegi szőlőtermő területek változásainak elemzése

Dr. Kabai Róbert

I.  

Püschl Rudolf

Környezet-terhelés vizsgálat a Művészetek Völgye példáján

Báthoryné Nagy Ildikó Réka

különdíj


2007

2007. Kari TDK (2007. nov. 23.)

Név

Cím

konzulens

díj

Molnár Zsófia

A Körtvélyesi-sziget élőhely-változásai

Gergely Attila

III.

Padányi-Gulyás Gergely

A Nagykovácsi-medence élőhelyeinek vizsgálata és értékelése

Gergely Attila

I.

Püschl Rudolf

Környezet-terhelés vizsgálat a Művészetek Völgye példáján

Báthoryné Nagy Ildikó Réka

 


2006

2006. Kari TDK (2006. dec. 8.)

Név

Cím

konzulens

díj

Takács Judit

Alternatív módszer alkalmazása a szelektív hulladékgyűjtés tervezésében a Felső-Galga-menti települések példáján

Módosné Bugyi Ildikó

 

X. OFKD (2006. ápr. 10-12. Eger)

Név

Cím

konzulens

díj

Boromisza Zsombor

Ökológiai hálózat természetvédelmi jelentősége a Dinnyési-Fertő térségében

Gergely Attila

Különdíj – A’ Természetvédelem

Dénes Veronika

A tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve

Gergely Attila

III. – A’ Természetvédelem

Mohácsi Veronika

Az őshonos haszonállatok bemutatásának tájépítészeti vonatkozásai

Boda Brigitta, Udvardi Anikó

Környezeti nevelés, környezetegészségügy

Tarcsai Andrea

Horgásztavak létesítésének és üzemeltetésének tájépítészeti vonatkozásai

Nagy Ildikó Réka

I. – Tájvédelem, tájépítés

           

2005

2005 Kari TDK (2005. nov. 25.)

Név

Cím

konzulens

díj

Dénes Veronika

A tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve

Gergely Attila

I.

Mohácsi Veronika

Az őshonos haszonállatok bemutatásának tájépítészeti vonatkozásai

Boda Brigitta, Udvardi Anikó

 

Tarcsai Andrea

Horgásztavak létesítésének és üzemeltetésének tájépítészeti vonatkozásai

Nagy Ildikó Réka

különdíj


2004

2004 Kari TDK

Szögedi Zsuzsanna

Helyi értékvédelem Szomolya településen

Boda Brigitta

III. – Településtervezés, kertépítészet

Babus Friderika

A turizmus és a környezeti bemutatás tervezésének tájépítészeti szempontjai
(Vizsgálat és értékelés a Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítésre kijelölt Heves megyei területén)

dr. Kiss Gábor

I. – Tájtervezés, tájvédelem

IX OFKD

Tóth Eszter

Környezeti bemutatási stratégia a növényvilágról a Fővárosi Állat- és Növénykertben

dr. Kiss Gábor

I. -- környezeti nevelés, környezetegészségügy és ökoturizmus

Puha Magdolna

Üdülési terhelhetőség vizsgálat a Ráckevei (Soroksári)-Duna menti tájrészletben

Udvardi Anikó

II. Tájvédelem és tájépítészet


2003

2003 Kari TDK

Név

Cím

konzulens

díj

Puha Magdolna

A Ráckevei-Soroksári Dunaág üdülési terhelhetőségének vizsgálata

Udvardi Anikó

II.

Priester Margit

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek felülvizsgálatának módszertana Szentendre példáján

Boda Brigitta, Nagy Ildikó Réka

különdíj

         

XXVI. OTDK

Név

Cím

konzulens

díj

Krizsanóczi Márta

A Budapesti Agglomeráció veszélyeztetett természeti területei a Délpesti-síkságon

Gergely Attila

különdíj

Horváth Laura

Tájrendezési tanulmányterv a Sopron környéki volt bányatelepek településrendezési tervének megalapozásához

Csőszi Mónika, Róth Mathea

III.

Burján Eszter

Dunakeszi horgásztavak – tőzegtavak térsége tájrendezési tanulmányterv

Módosné Bugyi Ildikó, Nemes Zoltán

V.

Ottó Szilvia

Kőszeghegyalja természeti- és kulturális értékeinek és idegenforgalmi hasznosításának vizsgálata

Illyés Zsuzsanna

 


2002

2002 Kari TDK (2002. nov. 27.)

Név

Cím

konzulens

díj

Krizsanóczi Márta

A Budapesti Agglomeráció veszélyeztetett természeti területei a Délpesti-síkságon

Gergely Attila

I.

Horváth Laura

Tájrendezési tanulmányterv a Sopron környéki volt bányatelepek településrendezési tervének megalapozásához

Csőszi Mónika, Róth Mathea

különdíj

Burján Eszter

Dunakeszi horgásztavak – tőzegtavak térsége tájrendezési tanulmányterv

Módosné Bugyi Ildikó

 

Ottó Szilvia

Kőszeghegyalja természeti- és kulturális értékeinek és idegenforgalmi hasznosításának vizsgálata

Illyés Zsuzsanna

 

VIII. OFKD

Petre Anna Gabriella

A bányakolóniák tájalakító hatása a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. területéhez tartozó Mátranovák példáján keresztül

Dr. Illyés Zsuzsa, Dr. Izsó István

különdíj – Települési környezetvédelem, települési értékek, településesztétika

Csikor Mária

Natúrpark kialakításának lehetősége a Pannonhalmidombságon

dr. Csima Péter

különdíj – Települési környezetvédelem, települési értékek, településesztétika

Boda Brigitta

A Váli-völgy, mint ökológiai folyosó értékelése

Módosné Bugyi Ildikó

I. – Tájvédelem, környezetföldtan

Füzesi Krisztina-Gyarmati Zsolt

Természeti és kultúrtörténeti értékek a Tátika-Rezi kistérség északi településcsoportjában

Csőszi Mónika

különdíj – Tájvédelem, környezetföldtan

Bozsér Orsolya

Az eurázsiai hód (Castor fiber) táplálékválasztása, valamint annak az erdőtársulásokra gyakorolt hatása Dél-Norvégiában

Dr. Gergely Attila, Dr. Frank Rosell

I. - Természetvédelem


2001

XXV. OTDK

Dósa Henrietta

A ramsari területek jelentőségének bemutatása a Bodrogzug példáján keresztül

Módosné Bugyi Ildikó

III. – Környezetgazdálkodás, természetvédelem „C”


2000

2000 ősz Kari TDK

Név

Cím

konzulens

díj

Udvardi Anikó

Vizes élőhelyek rehabilitációs lehetőségei a Zsámbéki-medence területén

Kincses Krisztina

I. díj

Linczmayer Veronika

Tanösvények tervezése a soproni parkerdőben

Módosné Bugyi Ildikó

II. díj

Klepeisz Anita

Anomáliák és törvényszerűségek Balatonfűzfő fejlesztésében

Módosné Bugyi Ildikó

III. díj

Dósa Henrietta

A ramsari területek jelentőségének bemutatása a Bodrogzug példáján keresztül

Módosné Bugyi Ildikó

V. díj


2000 tavasz Kari TDK

Név

Cím

konzulens

díj

Nagy Ildikó Réka

A hosszúréti-patak revitalizációja

Kincses Krisztina

I. díj

Bozsér Orsolya

Az eurázsiai hód monitorozásának eredményei a faj gemenci visszatelepítését követően

Csőszi Mónika

II. díj

Nagy Ildikó

Művi elemek tájvédelmi szempontú értékelése nagybörzsönyben

Dr. Balogh Ágnes

III. díj

Dósa Henrietta

A bodrogzugi árvízmentesítés hatásai természetvédelmi szempontból

Kincses Krisztina

III. díj

Tarnai Zsófia

A látványtervek szerepe a tájépítészetben

Kincses Krisztina

Különdíj


1999

XXIV. OTDK (1999. ápr. 1., 7-9.)

Kormos Eleonóra

 

Kabai Róbert

II. – Tájföldrajz

Nagy Andrea

 

Illyés Zsuzsanna

különdíj – Műszaki Tudományi szekció, Építészet és Építészettörténet