Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

TVT - Szakdolgozatok jegyzéke 2021 - 22

Utolsó frissítés: 2024 február 20.

A TÁJVÉDELMI ÉS TÁJREHABILITÁCIÓS TANSZÉKEN KÉSZÍTETT SZAKDOLGOZATOK JEGYZÉKE

2023. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

konzulens

Babai Noémi Beatrix

Potenciális vegetáció és aktuális területhasználat térinformatikai elemzése a Gerecse mintaterületén

Gergely Attila

Baranyai Zsombor

Az üveggyártás táji öröksége Óbánya és Kisújbánya mintaterületen

Illyés Zsuzsanna

Barber Klára

Alcsútdoboz és Tabajd természetvédelmi területeinek és természeti emlékeinek vizsgálata

Boromisza Zsombor

Boller Eszter Johanna

Identitásalkotó tájelemek vizsgálata Székesfehérvár mintatelepülésen, Kisiskolás célközönség tájhoz való kötődésének vizsgálata

Földi Zsófia

Csesznyik Vivien

Sülysáp tájvizsgálata és egyedi tájértékeinek  kataszterezése

Erdei Tímea

Fájer Sára Rebeka

Sárvár komplex tájvizsgálata, rekreációs lehetőségeinek értékelése

Varga Dalma

Fazekas Fatime

A hajdani nagymágocsi Károlyi uradalom tájalakító hatása és fennmaradt táji öröksége

Hubayné Horváth Nóra

Feig Zsuzsa Zsófia

Az ex lege védett Hévíz-Keszthely környéki síklápok természetvédelmi és tájhasználati vizsgálata

Gergely Attila

Gergály Renáta

Zalaegerszeg környéki tavak tájvizsgálata, értékelése és turisztikai fejlesztési lehetőségei

Valánszki István

Giret Janka

A magyarországi via ferrata (vasalt utak) útvonalak összehasonlítása és táji, környezeti hatásainak vizsgálata

Gergely Attila

Kasuba-Tóth Blanka

Az Ordacsehi-berek és a Nagy-berek keleti részének tájtörténeti elemzése és értékfeltáró vizsgálata

Nádasy László

Kiss Hajnalka

Közmunka program és tájgondozási lehetőségek Csemő településen

Illyés Zsuzsanna

Kovács Fanni

Agglomerációs nyomás hatása Érd, Fenyves-Parkváros példáján

Módosné Bugyi Ildikó

Kővári Nikolett

Tájképi vizsgálatok a tatai Öreg-tó környezetében

Illyés Zsuzsanna

Lakatos Dávid Gábor

Tárnok vízfolyásainak tájalakító hatásai

Módosné Bugyi Ildikó

Lengyel Réka

Borászatok tájvédelmi szempontú vizsgálata Tokaj-Hegyalján

Boromisza Zsombor

Lestár Anett Hanna

Mozgáskorlátozottsággal élők a tájban. Természetjárás fizikai akadályok nélkül

Hubayné Horváth Nóra

Szabó Ákos

A nagyüzemi mezőgazdaság korszakainak tájformáló hatása Zalaszentgrót területén, Az uradalmi, a termelőszövetkezeti és a jelenlegi nagyüzemi gazdálkodás hatásainak összehasonlító elemzése

Hubayné Horváth Nóra

Szalay Ditta Katalin

Nyíregyházi bokortanyák, tanyák történetének és zöldinfrastruktúrájának vizsgálata és elemzése

Nádasy László

Szekér Sára

A csácsbozsoki Horhosok útja túravonal vizsgálata különös tekintettel a horhosok jelenlétére

Valánszki István

Szilágyi Noémi

 Cegléd környéki legelők változásai és a legeltetés tájalakító hatása

Hubayné Horváth Nóra

 

2022. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

konzulens

Bánszky Botond

Dörgicse táji örökségének vizsgálata értékvédelmi következtetésekkel

Gergely Attila,

Berndt Krisztina

Vadvirágos rétek tájépítészeti szempontú vizsgálata

Gergely Attila

Bognár Ágnes

Geotextíliák felhasználása a tájépítésben

Módosné Bugyi Ildikó

Borkó Anna Éva

Az agrártájhoz köthető zöldinfrastruktúra-hálózat vizsgálata és értékelése Rétközberencs példáján

dr. Valánszki István, Varga Dalma

Császár Bence József

A Gánti Meleges-bánya tájvizsgálata

Módosné Bugyi Ildikó

Csordás Zsófia

Az állattartás történeti változásai és tájra gyakorolt hatásai Gödöllő területén

Hubayné dr. Horváth Nóra

Dévai Csaba

Kozma utcai temető zöldfelületi elemeinek rekreációs szempontú értékelése

dr. Földi Zsófia

Eszlári Gábor Tamás

A Gyáli-patak budapesti szakaszának vizsgálata és értékelése

Gergely Attila

Fejér Napsugár Anna

Tájhasználat szerinti tájtípusok vizsgálata animékben a Fuji térségének példáján

dr. Nádasy László

Heszné Szomszéd Izabella

Nógrád község komplex tájvizsgálata és kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek kataszterezése

dr. Földi Zsófia

Horváth István Dániel

Egykori katonai használatú területek vizsgálata és összehasonlítása

dr. Illyés Zsuzsanna

Inotay Tekla Dorka

Szent György-hegy táji értékei a borturizmus tükrében

dr. Valánszki István

Keller Réka

A Ferihegyi repülőtér ambivalens hatása a környező beépülési folyamatokra. Tájváltozási tendenciák térinformatikai elemzése a repülőtér környékén

Hubayné dr. Horváth Nóra

Kuminka Máté

Ifjúsági parkhasználat vizsgálata

dr. Földi Zsófia

Lesetár Pál Dávid

Egynyári archeofiton gyomok tájban betöltött szerepe Gádoros mintaterületen

dr. Nádasy László

Markovicsné Egri Dóra Vivien

Az éghajlatváltozás táji hatásainak mérséklése, kezelése tájrehabilitációs eszközökkel - Gödöllői TK mintaterületen

Módosné Bugyi Ildikó

Máté Shraddha

Szentendre helyi védettségű természeti területeinek értékvizsgálata

dr. Nádasy László

Sahin Attila Péter

Zánka község és környékének tájhasználati szempontú elemzése

dr. Valánszki István

Surányi Luca

Badacsony ökoturisztikai adottságainak vizsgálata és fejlesztési lehetőségeinek elemzése

dr. Boromisza Zsombor

Szendrei Kata

Települési zöldfelület karakter vizsgálata Egerben

dr. Illyés Zsuzsanna

Szöllősi Küne

Különböző beépítésű lakóterületek zöldfelületeinek vizsgálata és használatuk értékelése a kisgyermekek szempontjából

dr. Boromisza Zsombor

Török Renáta Annamária

A Szigetköz felszínborításának és területhasznosításának változása a XVIII. századtól napjainkig.

Erdei Tímea

2021. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

konzulens

Boti Anna

Bencés apátsági birtokok tájalakulása és fennmaradt tájértékei A Tihanyi Bencés Apátság Somogy megyei birtokai Szántódpusztán és környékén

Hubayné dr. Horváth Nóra Krisztina

Csapó Júlia Zsófia

Az M3-as autópálya és 3-as főút Gödöllő és Bag közti szakaszának környezetvizsgálata

Erdei Tímea

Csernyava Lili

Vajas-fok és az érintett Duna-szakasz területének ártéri gazdálkodása és tájváltozása

Dr. Illyés Zsuzsanna és Varga Dalma

Dezsény Katalin

Tisza-tavi kerékpárút tájépítészeti szempontú vizsgálata és fejlesztési lehetőségei

Földi Zsófia

Erdélyi Pálma

Az Országos Kéktúra útvonal Városlőd-Zirc szakaszának vizsgálata a tájvédelem és a turisztikai tájhasznosítás szempontjából

Dr. Valánszki István

Galbavá Viktória

Ökoturisztikai tanösvény kialakítása Klastrompuszta-Piliscsév térségében (megalapozó vizsgálatok és koncepció)

Hubayné dr. Horváth Nóra Krisztina

Kiss Vivien

A lakótelepi zöldfelületek változásának bemutatása a kiválasztott zuglói parkok elemzésével

Gergely Attila

Koncz Bianka Amaril

Pilisvörösvár-pilisszentiváni belterületi bányatavak utóhasznosításának elemzése

Módosné Bugyi Ildikó

Koncsag Krisztina

Városi erdők rekreációs szerepének újraértelmezése a dél-pesti zárványerdők példáján

Hubayné dr. Horváth Nóra Krisztina

Koppány Dorottya

Templomkertek tájépítészeti szempontú vizsgálata mintaterületeken

Földi Zsófia

Kovács Nóra

Természetismereti- és kultúrtörténeti tanösvény megalapozó vizsgálatai és koncepciója Tápióbicskén

Dr. Boromisza Zsombor

Körmendi Kata

Tájépítészeti alkotások változásának hatásai lakossági megítélés szempontjából

Dr. Boromisza Zsombor

Légrádi Réka

Cegléd rekreációs értékeinek vizsgálata és elemzése a közösségi térképezés segítségével

Dr. Valánszki István

Markos Patrícia

Pilisszentiván turisztikai vizsgálata

Dr. Valánszki István

Nagy Bernadett

Szentendre közcélú zöldfelületeinek felmérése és vizsgálata Történelmi belváros és a belváros északi peremvidéke

Gergely Attila

Sziklai István

Vizes élőhelyek összehasonlító komplex tájvizsgálata Forgó-tó és a mártélyi Tisza-holtág példáján

Varga Dalma

Varju Liliána

Mit tesz az elektromos jármű használata a tájjal? – Budapesti mintaterületen

Módosné Bugyi Ildikó

Vaszlovics Rita

Az Országos Kéktúra Tapolca – Badacsonytördemic közti szakaszának vizsgálata a tájvédelem és a turisztikai tájhasznosítás szempontjából

Gergely Attila

Weiger Nóra

Csókakő tájváltozási és tájképi elemzése

dr Illyés Zsuzsanna

Wenszky Viktória

Orfű zöldinfrastruktúrájának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei

Nádasy László

TVT - Szakdolgozatok jegyzéke 2016 - 20

Utolsó frissítés: 2022 április 12.

2020. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

konzulens

Bartus Boglárka

Tájgazdálkodás egykor és ma Somssich uradalmak területén

Hubayné dr. Horváth Nóra

Birta Andrea

Felhagyott sportlétesítmények: Tájbaillesztés, zöldfelületi és turisztikai rendszerben betöltött szerep és potenciáik

Nádasy László

Dienes Dorottya

A visegrádi Bertényi Miklós Füvészkert komplex vizsgálata

Hubayné dr. Horváth Nóra

Erdmann Kata Anna

Vadátjárók fontossága és magyarországi helyzetük

Módosné Bugyi Ildikó

Gyöngyösi Kevin

Csapadékvíz visszatartásának, hasznosításának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei a Szépvölgyi úti mintaterület példáján

Varga Dalma

Illés Eszter

Budafok-Tétényi Duna-part alulhasznosított területeinek tájvizsgálata és fejlesztési lehetőségei

Erdei Tímea

Józsa Sára

Az érdi Fundoklia-völgy ökoturisztikai fejlesztésének megalapozása

Gergely Attila

Kis Anna

Vízitúra útvonalak tájépítészeti szempontú vizsgálata, és lehetséges fejlesztésük, a Duna Visegrádtól Római partig tartó szakaszán

Nádasy László

Lukács Mátyás

Nagy-Gete és környékének turisztikai vizsgálata

dr. Illyés Zsuzsanna

Máté Liliána

Etnobotanikán alapuló növényalkalmazás skanzenek területén
a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum erdélyi tájegységének példáján

dr. Boromisza Zsombor

Selymes Sára

A Nyakas-hegy komplex tájvizsgálata

Sándor Gábor

Sőregi Anna Piroska

Gyógynövények termesztése ma Magyarországon a tihanyi Levendulamező példáján

Módosné Bugyi Ildikó

Tivadar Cecília

Örökerdő Tanösvények állapotfelmérése és értékelése a Budai hegyekben

Gergely Attila

Vig Tamás László

Források vizsgálata a Csarna-patak vízgyűjtőjének egy fokozottan védett mintaterületén

Sándor Gábor

2019. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

konzulens

Bartók Barbara

Közmunka program, mint a tájgondozás helyi lehetősége - Hangony, Kissikátor, Domaháza

Illyés Zsuzsanna

Buffham Nóra

Szentendre településkarakter jegyeinek vizsgálata a művészeti ábrázolásokon keresztül

Földi Zsófia

Dósa Dániel

Délegyháza IV-es bányató, tájvizsgálat és élőhely-rehabilitációs javaslatok

Módosné Bugyi Ildikó

Ducsai Barnabás

Táj- és településképi változás vizsgálata és értékelése Nagykovácsi példáján

Illyés Zsuzsanna

Fábián Bella

Szabadszállás környéki vizes élőhelyek tájvizsgálata és értékelése

Gergely Attila

Halász Annamária

A nagylengyeli olajmező tájalakító hatásai

Sándor Gábor

Havrilla József

Tájépítészeti szempontú környezeti nevelési lehetőségek videojátékokban

Boromisza Zsombor

Ittzés Borbála

Kaposvár város zöldfelületi vizsgálata

Jákli Eszter

Kopányi Dorottya

A székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációjának vizsgálata és értékelése

Gergely Attila

Lach Bálint

Tököli repülőtér és a Pesti úti lakótelep tájtörténetének és tájhasználatának vizsgálata

Hubayné Horváth Nóra

Sipos Larina Dalma

A szőlőtermesztés vizsgálata tájvédelmi vonatkozásban a Badacsonyi borvidék példáján

Albicz Kinga

Spekker Kinga

Elnéptelenedett falvak tájalakulása Megyer, Kisújbánya és Nagyecsér példáján

Hubayné Horváth Nóra

Tóth Enikő

A Miskafoki (Kácsa-szigeti) Holt-Tisza komplex tájvizsgálata, különös tekintettel a turisztikai-rekreációs kihasználtságra

Varga Dalma

Tóth Péter

Horgásztavak komplex tájvizsgálata a Fehérvárcsurgói-víztározó és a Robinson Szigetek példáján

Hubayné Horváth Nóra

Vágfalvi Máté Zsolt

Turistautak állapotfelmérése, értékelése Nagymaroson tájépítészeti szempontból

Nádasy László

Vincze Teodóra

Egyetemi campusok zöldfelületi és településképi szerepének értékelése

Boromisza Zsombor

2018. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

konzulens

Domak Zsófia

Bányatavak tájépítészeti vizsgálata vértesi mintaterületen

Boromisza Zsombor

Bencze Anna

Értelmi fogyatékosokat ellátó intézmények zöldfelületeinek komplex vizsgálata és értékelése

Jákli Eszter

Weisz Szilvia

Alkalmassági értékelés zöldhomlokzat telepítésére fővárosi vizsgálati területeken

Boromisza Zsombor

Sahin Gréta

A lovasíjászat tájépítészeti vonatkozásai

Nádasy László

Pap Alexandra

A tájgazdálkodás fennmaradt emlékei a Sándor-Metternich uradalom bajnai birtokrészén

Hubayné Horváth Nóra

Dragán Petra

A szigetszentmiklósi úszóláp vegetációdinamikájának és terheltségének vizsgálata

Nádasy László

Gyulai-Gaál Eszter

A parlagfűvel szennyezett területek tájépítészeti vonatkozásai, valamint a civil szerepvállalás kérdéskörének részletes feltárása

Jákli Eszter

Bányai Zsombor

Az Ipoly és árterének élőhelyrehabilitációs szempontú értékelése

Gerely Attila

Balogh Nikolett

Növényalkalmazás Kazincbarcikán, a beporzó állatok egyedszámainak növelése érdekében

Nádasy László

Hauser Nikolett

A közjóléti Kamaraerdő tájhasználati konfliktusainak és ökoturisztikai adottságainak elemzése

Sándor Gábor

Magó Zsófia

Ökoturisztikai adottságok és tájhasználati konfliktusok elemzése a Budakeszi Vadaspark területén

Sándor Gábor

D. Nagy Krisztina

Közösségi kertek működlése a fővárosban

Illyés Zsuzsanna

Szabados Attila

Budapest és Dobogókő közötti Országos Kéktúra szakasz jelenlegi infrastruktúrájának vizsgálata

Földi Zsófia

Kiss Gabriella

A dunavarsányi bányatavak vizsgálata és javaslatok az utóhasznosításra

Módosné Bugyi Ildikó

Bukovinszki Dóra

Pócsmegyeri homok- és kavicsbányató környezetének tájvizsgálata, tájrehabilitációs szempontú értékelése

Módosné Bugyi Ildikó

Varga Fruzsina

Helyi identitás felmérése a XXI. kerületben

Földi Zsófia

 

2017. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

Név

dolgozat címe

konzulens

Bakos Anikó

Az Újpesti-öböl partvizsgálata

Bártfay Krisztina

A Tiszaroffi árvízszint- csökkentő tározó tájszerkezetre gyakorol hatásai

Benczik Bálint

A Milleneumi Sétakert faállományának állapotfelmérése és értékelése

Bucséter Martin

A bajai Petőfi sziget tájvizsgálata és fejlesztéseinek megalapozása

Budafoki Dávid

Ökoturisztikai létesítmények a környezeti nevelésben, a Karancs-Medves vidéken

Cseke Noémi

Zsámbék közösségi zöldfelületeinek vizsgálata és értékelése

Hering-Fritz Petra

Fitoremediáció Ceglédberceli mintaterület példáján

Hönich Izadóra Lolita

A Bokodi-tó és környezetének tájépítészeti szempontú vizsgálata, a tóparti tájhasználatok és környezeti hatások felmérése

Hornyák Ildikó

A Magyar Zarnándokút fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a pilisszentiváni kálvária és a Máriaremetei kegytemplom között

Karancz János Előd

Üröm tájvizsgálata és tájhasználati konfliktusai

Kuslics Katalin

Természetvédelmi bemutatóhelyek értékelése és fejlesztési lehetőségei a Dél-Hanság területén

Ládi Edit

A kommunális szennyvíztiszítók tájépítészeti szempontú vizsgálata 

Ludvigh Bertalan

A balatoni Bázsai öböl tájvizsgálata és értékelése

Németh Péter Norbert

Ex situ fajmegőrzés – Az élőhely bemutatás lehetőségei állatkerti röpdékben

Németh Veronika

A Rába folyó Rábapaty – Nick közötti szakaszának vizsgálata

Orbán Cintia

Nógrádsáp tájvizsgálata és egyedi tájértékeinek kataszterezése

Patai Kitti

Az M0-ás körgyűrű északnyugati szektorának tájra gyakorolt várható hatása

Szaniszló Mátyás

Az M43 autópálya Makó-országhatár közötti útszakasz környezetrendezésének vizsgálata, értékelése

Tombor Nóra

Apaji kavicsbányató természetvédelmi utóhasznosításának vizsgálata

Varga Ramóna

Bogyós gyümölcsösök minta a Berkenye környéki táj jellegzetes alkotóelemei

Veres Borbála

A Tököli parkerdő rekreációs szempontú vizsgálat és értékelése

2016. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

Név

Dolgozat címe

Konzulens

Bótz Mónika

A Budai-hegység három kilátójának tájépítészeti összehasonlítása

 

Frits Barbara

A M0-ás és M2-es autóutak megépülésének táji hatásai Dunakeszin és környékén

 

Koltai Katalin Mercédesz

A Rágyánszki arborétum szerepe Orosháza zöldfelületi redszerében

 

Krähling Katalin

Sárkeresztes kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek és tájtörténetének vizsgálata

 

Ledzényi Lilla

Jaminai bányatavak vizsgálata és rehabilitációjának lehetőségei

 

Márki Henriett

Ipolytölgyes zöldfelületi rendszerének elemzése a Virágos Magyarországért  Környezetszépítő Verseny tükrében

 

Mészáros Mariann

Kéktúra-szakasz vizsgálata tájvédelmi és turisztikai szempontokból – Regéc és Boldogkőváralja között

 

Nagy Eszter

A Fóti-Somlyó természetvédelmi szempontú ökoturisztikai vizsgálata

 

Opelcz Kitti Alexandra

Ajmanice-dűlő és Kőbánya védett természeti területeinek vizsgálata, hájhasznosítása Budakalász településen

 

Reggel Tímea

A Budai-hegység zöld sáv jelzésű turistaútvonalának állapotfelmérése és látogatottsági vizsgálata

 

Szűcs  Orsolya

A turisztikai terhelés és az emberi hatások vizsgálata és értékelése a Szarvasi Arborétum területén

 

Sági Nikolett

A Velencei-hegység ökoturisztikai adottságainak vizsgálata

 

Sárfalvy Fanni

Tájalakulás és tájgazdálkodás elemzés a Wenckheim grófi család pósteleki birtokán

 

Veklyuk Vivien Beatrix

A Paprikás-patak ökoturisztikai fejlesztéseket megalapozó vizsgálata

 

Várallyay Tádé Máté

Pilisszentkereszt és Dobogókő szakrális turizmusa

 

Wagner Bese Zsolt

Fesztiválok a tájban - A csobánkapusztai S.U.N Fesztivál környezeti hatásainak vizsgálata

 

TVT - Szakdolgozatok jegyzéke 2011- 15

Utolsó frissítés: 2022 április 12.

2015. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Boskovitz Ráhel

A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös árterének vizsgálata a tájvédelem és a turisztikai hasznosítás szempontjából

Elbert Rita

Óbarok település komplex tájvizsgálata

Hajnal Kitti

Méhek és emberek számára előnyös tájszerkezet kialakításának lehetőségei Felsőpakonyon

Juhász Gergely András

A Cséry-telep vizsgálata és rekultivációs lehetőségei a jövőbeni hasznosítása célok függvényében

Kertész Éva Réka

A Hosszúréti-patak XXII. kerületi szakaszáról készült dokumentációk összegzése, és a jelenlegi állapot felmérése

Kovács Bernadett Ivett

Lovastúra útvonalak infrastruktúrájának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei Sóskút környékén

Kuzma Henrietta

A humusz, a zöldhulladék-kezelés és a zöldfelületi rendszer összefüggései Gödöllő példáján

Lipták Judit

Botanikai értékek feltárása, tájtörténeti vonatkozások bemutatása a Hernád-völgy középső szakaszán

Lugosi Flóra

A Torna-patak tájvizsgálata és kármentesítésének értékelése

Marján Melinda

Rácalmás vizsgálata turisztikai hasznosítás szempontjából

Markovics Alexandra

Vízrendezés-történet bemutatása Dunaharasztin a tájváltozások összefüggésében

Molnár Beáta

A szőlőtermesztés történeti vizsgálata Soltvadkert és Kecel településen

Németh Péter

Sződrákosi-patak állóvizeinek tájrehabilitációs vizsgálata Veresegyház területén

Pozsonyi Dávid

Szigetmonostor település tájvizsgálata és identitásalkotó táji elemeinek fejlesztése

Schlitt Renáta

A Magyar Zarándokút Szelidi-tavi szakaszának fejlesztésével összefüggő tájépítészeti feladatok

Szabó Zsófia Zulejka

A Serházzugi Holt-Tisza tájvizsgálata és értékelése

Szpiszár Vivien

Folyóparti településkép változása az árvízvédelemmel összefüggésben,Vácott

Teleki Mónika

Városi környezetben elhelyezkedő védett természeti területek tájhasználati konfliktusai

Trabak Zoltán

Tájkép és tájelemek láthatósága és fényképes dokumentációja

Turi Emese

Rehabilitált kommunális hulladéklerakók tájbaillesztésének vizsgálata és értékelése

Vank Balázs

A hagyományos ártéri gazdálkodás megjelenésének lehetőségei a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó területén

Váradi Márk

A Láhn-patak revitalizációjának vizsgálata és értékelése

Varga Dalma Erzsébet

A Rába folyó két vas megyei szakaszának tájvédelmi szempontú összehasonlító elemzése

Varga Liza

A tanyavilág változása Békés megyei mintaterületeken

Záhoczky Ráhel

Várak tájalakító hatásainak vizsgálata és fejlesztési lehetőségeik Sümeg, Tátika és Rezi példáján

Artner Réka Zsófia

Máriahalom kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere

Becsei Renáta

Sóskút település tájtörténeti vizsgálata és települési érték leltára

Beregi Zsófia

A Szent László-víz tájvizsgálata közösségi rekreációs fejlesztési lehetőségek szempontjából

Bódi-Nagy Anasztázia

Kultúrtörténeti egyedi tájértékek felmérése Baján

Böőr Bernadett

A Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút tájalakító hatása és fejlesztésének lehetőségei

Farkas Ágnes

Óhatvan utcafásítása a meglévő közművek függvényében

Gönczöl Katalin

A Naplás-tó Természetvédelmi Terület bővítésének vizsgálata és értékelése

Hodossy Anna

A nyírjesi tározótavak táji, környezeti hatásainak vizsgálata

Német Benedek

Vizslás község tájtörténeti elemzése és kultúrtörténeti egyedi tájérték katasztere

Pap Miklós László

Kétéltűátjáró-rendszerek tájépítészeti szempontú vizsgálata

2014. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Bányi Bianka

A dunaújvárosi Duna-part vizsgálata zöldfelületi szempontból

Csordás Gábor

Nézsa egyedi kultúrtörténeti tájértékei

Fekete Lili

A szentendrei Kő-hegy ökoturisztikai vizsgálata

Fentősi Eszter

Dunavarsány település természeti értékeinek tájvizsgálata

Hódos Katinka

Balatonkenese táji és természeti értékeinek vizsgálata

Kecskés Gergely Máté

Parkerdei berendezések hazai előállítása és típusai

Koch Dóra

Páty környezeti állapotának vizsgálata és értékelése

Kovács Dóra

Visegrád zöldfelületi rendszerének vizsgálata és értékelése turisztikai
szempontból

Kőnig Zsófia

A szőlőtermelés tájvédelmi vonatkozásainak vizsgálata Szekszárdon

Könyves Anett

A Fülöpházi buckavidék értékeinek és állapotának vizsgálata

Nagy Fanni

Istenmezeje település természeti és táji értékeinek vizsgálata

Németh Annamária

Kiskunhalas tájtörténete és táji értékei, védelmi javaslatokkal

Vajda Éva

A Sárvári Parkerdő tájtörténeti és zöldfelületi vizsgálata

Varga Antónia

A gyöngyössolymosi Kis- hegy természeti és kultúrtörténeti értékeinek 
vizsgálata és bemutatási lehetőségük

Vida Sára Zsófia

A tatai Öreg-tó ramsari területének tájvizsgálata

2013. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Bulath Johanna

A Szent László-víz völgyének tájvizsgálata Bicske és Gyúró között

Degovics Zsófia

A Pannonhalmi Bencés Főapátság Arborétumának és környezetének tájtörténeti vizsgálata

Jánoska Rita Zsófia

Nagycenk tájtörténete a Széchényi grófok örökségének tükrében

Lukonits Éva

A Gerecse délnyugati peremterületének tájvizsgálata

Mészáros Dorina

Budafok tájváltozásának feltárása a védett természeti területek, műemlékek és az egyedi tájértékek vizsgálatán keresztül

Mercz Veronika

A csepeli Kis-Duna partszakasz zöldfelületi rendszerének vizsgálata és állapotának értékelése

Nagy Krisztina

Környezetállapot vizsgálata Sárbogárdon

2012. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Arany Gergely

Panorámautak vizsgálata, kezelési és fejlesztési javaslatok

Benyusovics Edina

Felhagyott és alulhasznosított katonai területek tájépítészeti szempontú értékelése Monoron és térségében

Cangosz Antónia

Üllő elkerülő, 4. sz. főútjának hatása a település fejlődésére és a tájszerkezetre

Dajka Szilvia

Dunaharaszti kavicsbánya tavak térségének tájvizsgálata

Dormán Luca Borbála

Deseda víztározó környezetének és fejlesztési programjainak vizsgálata

Fehér Zsuzsa

Csolnok település környezeti állapotának vizsgálata és értékelése

Fülöp Viktória

A Hasznosi-víztározó és környezetének tájépítészeti szempontú vizsgálata

Gergely Viktória

Mád települési arculatának turisztikai szempontú vizsgálata  

Hegyi Zsuzsanna

Tanösvények állapotfelmérése és tájépítészeti szempontú értékelése a Balaton-felvidéken

Hevesi Gergő

Tájrendezési tervgrafikák történeti és stilisztikai vizsgálata

Kácsor Enikő

Rózsaszentmárton turisztikai adottságainak vizsgálata és értékelése

Kármán Kolos

A Csaj-tó terhelhetőségi vizsgálata az ökoturisztikai hasznosítás szempontjából  

Kis Gyöngyi

Változó szerepkörű egészségügyi intézmények környezeti adottságainak történeti vizsgálata és értékelése két egykori tüdőszanatórium példáján

Knap Attila

Az alcsútdobozi platánfasor állapotfelmérése

Komlósi Petra

Csömör zöldfelületi rendszer vizsgálata és értékelése

Kovács Kata

Az Írottkő Naturpark tevékenysége, ökoturisztikai szerepe

Lukonics Éva

A Gerecse délnyugati peremterületének tájvizsgálata

Madari Katalin

Táti-szigetek értékeinek és állapotának feltárása  

Major Ivett

A solymári téglagyártás tájalakító szerepének vizsgálata, bányarehabilitációs javaslatok kidolgozása

Nagy Brigitta

A sóskúti Doberdó és őslevendulás állapotának vizsgálata és értékelése

Nemcsok Márton

Kecskemét_Szarkás tájhasználati lehetőségének vizsgálata

Nyéki Anikó

A Gemenci erdő Sió menti szakaszának ökoturisztikai felmérése  

Pencz Dávid

Lábatlan környezeti állapotának vizsgálata és értékelése

Pisák Brigitta

Felsőzsolca tájtörténeti elemzése és kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere  

Simon Gergely

Madárvédelmi célú élőhely-rehabilitációs munkák tájépítészeti vonatkozásai

Szücs Dániel

Dömsöd kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere

Tóth Bálint

Kőszeg-hegyalja tájkarakter vizsgálata

Véghseő Alma

Tarpa tájtörténeti vizsgálata és egyedi tájértékeinek egységes kataszterezése

Artner Réka Zsófia

Máriahalom kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere

Becsei Renáta

Sóskút település tájtörténeti vizsgálata és települési érték leltára

Beregi Zsófia

A Szent László-víz tájvizsgálata közösségi rekreációs fejlesztési lehetőségek szempontjából

Bódi-Nagy Anasztázia

Kultúrtörténeti egyedi tájértékek felmérése Baján

Böőr Bernadett

A Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút tájalakító hatása és fejlesztésének lehetőségei

Farkas Ágnes

Óhatvan utcafásítása a meglévő közművek függvényében

Gönczöl Katalin

A Naplás-tó Természetvédelmi Terület bővítésének vizsgálata és értékelése

Hodossy Anna

A nyírjesi tározótavak táji, környezeti hatásainak vizsgálata

Német Benedek

Vizslás község tájtörténeti elemzése és kultúrtörténeti egyedi tájérték katasztere

Pap Miklós László

Kétéltűátjáró-rendszerek tájépítészeti szempontú vizsgálata

2011. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Balázsfi Enikő

Megvalósult élőhely-rekonstrukciók tapasztalatai a Fertő Hansági Nemzeti Park területén

Bérci Gergő

A kazári riolittufa erózió Természetvédelmi Terület és környezetének tájhasznosítási konfliktusai, természetvédelmi célú bemutatásának lehetőségei

Cser Júlia

Kistavak vizsgálatának tájépítészeti feladatai Szombathely példáján

Erdei Tímea

Zöldfelületi elemek szerepe a közlekedési zaj csökkentésében

Ertvein Andrea

Sárbogárd zöldfelületi rendszere

Gácsi Alexandra

Délegyháza környezeti állapotának vizsgálata és értékelése

Hagyó Judit

A Zagyva folyó jászberényi szakaszának vízrendezés története és jelenkori vizsgálata

Havassy Dániel

Gyula város temetőinek tájtörténeti vizsgálata és értékfelmérése

Horváth Krisztina

A káposztásmegyeri Farkaserdő és környékének vizsgálata és állapotfelmérése

Illés Katalin

A tatai Fényes-fürdő helyi jelentőségű természetvédelmi terület állapotfelmérése és értékelése

Kató Eszter

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fenékpusztai területének botanikai állapotfelmérése és értékelése

Lenkai Anna Borbála

A keszthelyi Fenyves allé védett fasor felmérése

Matók Andrea

A magyarországi szellemfalvak, mint tájértékek – Derenk példáján

Megyeri Zsófia Klára

A bányászat hatása Tatabánya tájváltozásaira és településszerkezetére

Nagy Barbara

Pákozd-Sukorói Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola és a Pákozdi emlékművet övező erdőterületek turisztikai vizsgálata

Nagy Nikoletta

Táji értékek megőrzése Fóton                                       

Nazimecki Norbert

A térinformatika - DDM-en alapuló elemzések alkalmazása a tájtervezésben a Börzsöny hegység példáján

Németh Orsolya

Környezeti nevelés szerepe és fejlesztési lehetőségei védett természeti területeken, a Soproni Botanikus kert példáján

Némethné Ekert Sára

Ártéri tanösvények kialakítása a Ráckevei (Soroksári)-Duna példáján

Ronyecz Zsófia

A szolnoki Alcsi-Holt-Tisza tájvizsgálata

Szegner Anna

A Ferenc-tápcsatorna története és rekreációs hasznosítás alatt álló területeinek vizsgálata

Szijártó Ágnes

Nagyatádi Nyugati-felsőúti dűlő helyi védelemre javasolt területének vizsgálata és értékelése

TVT - Szakdolgozatok jegyzéke 2009-10

Utolsó frissítés: 2022 április 12.

2010. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Bercsényi Melinda

Abádszalók-Kisköre közötti közút fejlesztésének környezeti hatásai

Berki Dániel

Energiaültetvények létesítésének vizsgálata és értékelése

Csari Judit

A Márianosztrai hagyásfás legelő állapotfelmérése és kezelési feladatai

Floszberger Dorka

A Kakasszéki-tó vizsgálata és értékelése

Gaál Kinga

A Gánti felhagyott bauxitbánya környezetrendezése és bemutatása

Góth Mariann

Tájkarakter sajátosságok vizsgálata Nádasladány településen

György Anikó

Őrbottyán belterületi zöldfelületi elemeinek vizsgálata

Kis Herczeg Dóra

Az Esztramos-hegy természeti értékei és a mészkőbánya hasznosításának lehetőségei

Kollet Flóra

Aggtelek község tájtörténeti változása és védetté nyilvánításának hatásai

Kovács Luca

Tolna város zöldfelület-fejlesztési tanulmányterve

Lakatos Zsuzsanna

Ráckeve település tájtörténete és tájvédelmi javaslatok

Lándori Zita

Az üdülési tájhasznosítás és a településszerkezet kapcsolatának vizsgálata Révfülöpön

Mészáros Szilvia

Dunakeszi település környezeti állapotának vizsgálata és értékelése

Monoszlai Ákos

Telki község tájváltozásainak vizsgálata a kezdetektől napjainkig

Nagy Eszter

A nagyigmándi Csémi-hegy és környezetének tájvizsgálata

Philipp Ákos

A tatai Öreg-tó  kialakulása, környezeti hatásainak  vizsgálata

Serly Valéria

Az óbudai lakótelepek építése során kialakított jelentősebb geoplasztikák

Szabó Alexandra

Szentendre kerékpárútjainak vizsgálata – állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata

Szappanos Márton

Környezet állapotfelmérés és értékvédelem a Bózsva-patak völgyében (Hegyköz)

Tarr Katalin

A Maconkai-víztározó és környezetének tájépítészeti szempontú vizsgálata

Vathy Andrea

Nyíregyháza kertvárosának környezeti állapotvizsgálata és értékelése

Vértesi Júlia

Zajvédő létesítmények kialakítása az M3 bevezető szakaszának példáján

2009. Tájrendező és Kertépítő mérnöki Szak

név

dolgozat címe

Konzulens

Bognár Sára

Pécel környezeti állapotfelmérése – Az újonnan beépített Kelő városrésztől az Újtelepig

Joó Tünde

Az érd-százhalombattai Sánc-hegy tájvédelmi tanulmányterve

Magyar László

Nyírtelek tájtörténete, kiváltképp a tanyabokrok, majorsági tanyák kialakulására

Millei Veronika

Nagykanizsa, Csónakázó-tó táji, környezeti állapotának vizsgálata, értékelése

Nádasy László Zoltán

Az érdi Beliczay-sziget botanikai állapotfelmérése

Nágel Kornél

Az Által-ér tájvizsgálata Tata és Tatabánya közötti szakaszon

Sellei Anna Erzsébet

Pusztazámor zöldfelületi rendszerének vizsgálata

Veisz Adrienn

A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetőségének vizsgálata

undefined