Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

TVT - Oktatás

Utolsó frissítés: 2021 november 16.

Oktatás

Feladatunknak tekintjük olyan szakemberek képzését, akik a tervezés valamennyi szintjén a tájvédelmi követelményeket tekintik elsődlegesnek, és akik – az Európai Táj Egyezményben megfogalmazott és hazai törvénnyel megerősített elvek alapján – képesek a szakmai gyakorlat különböző területein a tájvédelem és a tájfejlesztés érdekeinek összehangolására. Ehhez felkészítjük őket a jogszabályok által meghatározott szakági feladatok kidolgozására a térségi és a településrendezési tervezés területén, valamint hatástanulmányok, kezelési tervek készítéséhez. Az elméleti oktatás mellett végig kiemelt hangsúlyt helyeztünk a gyakorlati képzésre. Átfogó ismeretköreinknek tekintjük a természetvédelmet, a tájvédelmet és a tájrehabilitációt. Legmagasabb óraszámban tanszéki tárgyakat továbbra is a tanszéken szakdolgozatot, diplomát író hallgatók vesznek fel.

Tanszékünk az intézet minden szakjának oktatásában részt vesz (BSc, tájépítészmérnöki és településmérnöki MSc, tájépítész és kertművész MA és MLa, PhD)!

A Tanszék 29 éve alatt közel 200 kihelyezett, csoportos műhely-gyakorlatot szerveztünk falvakban, kisvárosokban és nemzeti parkokban, hazánk szinte minden tájegységébe eljutva. A műhelygyakorlatok jelentős részét a gyakorlati helyszíneken illetékes szervezetekkel megkötött hosszú távú együttműködési megállapodás alapján szerveztük (pl. Vác Város Önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság). A partnerektől a gyakorlóhely biztosítása mellett sok esetben kaptunk diplomaterv és szakdolgozat témajavaslatokat és szakmai információkat. 

Oktatott tantárgyak

TVT - Oktatott tárgyak

Utolsó frissítés: 2022 április 11.

BSc Tájrendező és kertépítő mérnök képzés 

 • Környezetvédelem 1 (6TV62NAKV1B)
 • Magyarország tájföldrajza (6TV62NAMF1B)
 • Szakdolgozat készítés B1 (6TV62NASZD1B)
 • Szakdolgozat készítés B2 (6TVSZAKDOLGBC2NB)
 • Szakdolgozat konzultáció B1 (6TVSZDK1NB)
 • Szakdolgozat konzultáció B2 (6TVSZDK2NB)
 • Szakmai gyakorlat / B szak (6TVGYAKNB)
 • Tájépítés és -fenntartás (6TVTAJEPFTNB)
 • Tájrehabilitáció 1 (6TV62TAJREHAB1NB)
 • Tájrehabilitáció 2 (6TV62TAJREHAB2NB)
 • Tájtörténet (6TVTAJTORTNB)
 • Tájvédelem 1 (6TV62TAJVED1NB)
 • Tájvédelem 2 (6TV62TAJVED2NB)
 • Természetvédelem (6TV62NATE1B)

MSc Tájépítészmérnök képzés

 • Diplomatervezés 1 (6TF63TAJTNM)
 • Tájjelleg-védelem (6TVTVKTTRNM) – szakmaspecifikus tárgy
 • Tájrehabilitáció 1 (6TV62TR1NM)  - szakmaspecifikus tárgy
 • Települési táj- és örökségvédelem (6TVTTOVNM)
 • Természetvédelmi kezelés (TETTD163N)
 • Térségi táj- és örökségvédelem (6TV62NAK07M)

MA Tájépítész és kertművész képzés

 • Tájvédelem és Tájrendezés 1 (6TVTTTVNM)
 • Tájvédelem és Tájrendezés 2 (6KPTKE2TKM)

MSc Településmérnöki szak

 • Táj- és természetvédelem 2 (6TV62TAJTERVTM)
 • Tájrendezés (6TF63TAJRTM)
 • Területi és regionális tervezés (6KP61TERETERVTM)
 • Városökológia  (6KP61NAK06M)

MLA Master Of Arts In Landscape Architecture And Garden Design

 • Thesis in landscape design (6KPTLDMLA)

Szabadon választható tantárgyak

 • Élőhelyismereti gyakorlatok (TETTD200N)
 • Környezeti nevelés (6TVKONNM)
 • Tájépítészet és kommunikáció (6TVTEPKCXN)
 • Tájépítészeti tervezésgrafika - CorelDraw (TETTD227N)
 • Táji örökség terepi megfigyelése (6TVTOTMCXN)
 • Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése (6TVTTSZECXN)
 • Terepi élőhelyi-ismereti gyakorlatok (STKTV323CXN)
 • Tőzegbányatavak természeti értékei (6TVTTECXN)
 • Vadon élő dísznövények 1 (6TV62NCS01B)

Szakmai gyakorlat (BSc, "gyakorlati félév")

 • Gyakorlati félév (B szak) (6TVGYAKNB)

PhD képzés (Tájépítészet Doktori Iskola)