Turizmus-menedzsment (MSc)

Turizmus-menedzsment (MSc)

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

Mit fogsz tanulni?  
A Turizmus-menedzsment mesterszakon a már megszerzett gazdasági, turisztikai alapismereteidet fogod specializálni és magasabb szintre emelni. A célja ugyanis olyan közgazdászok képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a non-profit szférában egyaránt.  

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc ) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Management  

Választható specializációk a képzés során:
- vidéki turizmus- és vidékfejlesztés
- egészségturizmus és területfejlesztés.  

Képzési idő: 4 félév  

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend:  
- angol nyelvű képzésben: nappali  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges  
Az önköltség mértéke:  765.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Turizmus-menedzsment mesterszakos közgazdászként közép vagy felsővezetőként szálláshelyet irányítasz, utazásokat szervezel, turisztikai tevékenységeket koordinálsz. Szálláshelyeket keresel, szervezel le és értékesítesz, foglalásokat intézel. Munkád része lesz továbbá a turisztikai szereplők szervezése, irányítása. Kreativitást, és idegennyelv-ismeretet is igényel a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartás és irodák, külföldi érdekeltségek létrehozása. Ezen felül elsajátítod az elméleti és kutatás-módszertani ismereteket, amely alapján képes és alkalmas leszel doktori tanulmányok folytatására a gazdaságtudományok területén.

A végzett szakemberek alkalmasak lesznek: vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a non-profit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására, az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére.  

A Turizmus-menedzsment szak felvételi előírásai

  1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a Turizmus-vendéglátás alapképzési (BA) szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak vehető figyelembe.  
  2. A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.  
  3. A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága elfogad.  
  4. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit; turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől, amelyről bővebb információ ide kattintva olvasható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.  

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgatónk részére tudunk biztosítani. 

Bemutatkozik a Turizmus-menedzsment szak: >> cikkünk <<  

Nyílt napjainkról >> bővebben << 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi tanár, szakfelelős
E-mail: Bujdoso.Zoltan(kukac)uni-mate.hu  

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu