Záróvizsgázóknak

Záróvizsgázóknak

Utolsó frissítés: 2023 május 02.

 

FONTOS!

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 97. § (10) a) pontja alapján a záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket a campus főigazgató hagyja jóvá - legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően - adja át a campus Tanulmányi Osztályának.

Az aktuális záróvizsgával kapcsolatos információk a záróvizsgára történő bejelentkezéssel egyidejűleg kerülnek frissítésre!

 

A gyöngyösi Károly Róbert Campus 2022/23. tanév tavaszi félév záróvizsgáival kapcsolatos információk az alábbiak:
 

Nyomtatványok:

Hallgatói nyilatkozat letölthető az alábbi elérhetőségről: http://oig.uni-mate.hu/content/szakdolgozat-diplomadolgozat-zarovizsga / Nyilatkozatok
Konzultációs nyilatkozat letölthető az alábbi elérhetségről: http://oig.uni-mate.hu/content/szakdolgozat-diplomadolgozat-zarovizsga /Nyilakozatok

 

SZABÁLYOZÁSOK, ELŐÍRÁSOK

A szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió elkészítésével kapcsolatos szabályzatokat, előírásokat az alábbi elérhetőségen találják:

A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat /IV. rész/ A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések

Szakdolgozat/diplomadolgozat/záródolgozat/portfólió készítési szabályzat -LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

A szakdolgozatot/diplomadolgozatot/záródolgozatot/portfóliót csak a NEPTUN TR-be kell feltölteni, kinyomtatott formában nem kell leadni!


Portfólió/záródolgozat

A Károly Róbert Campuson felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgázó hallgatókra vonakozó záróvizsgarendRÉSZLETES INFORMÁCIÓK

A záróvizsgára való bejelentkezés a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont alatt lehetséges.

 • Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2023. március 6. - április 17.

Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy minden tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti az őszi félévben!

A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:

 • aktív vagy abszolvált jogviszony,
 • lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.
 • Záróvizsga időszak neve: KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (június/július) 2022/23/2
 • Záróvizsga időszak: 2023. június 26. - 2023. július 7. között

A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.

 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat feltöltési határidő Neptunba: 2023. május 3.  (szerda) éjfél
 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat késedelmes feltöltési határidő Neptunba: 2023. május 9. (kedd) éjfél
 • Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat befogadás kérés határideje: 2023. április 27. 9.00 óra

A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!

 • Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak: 2023. május 15-június 10.

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2023. június 10. 
 • Diplomaátadó ünnepség (várható időpontja) : 2023. július 21.

Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 1. ) végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
 2. ) a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió/záródolgozat benyújtása és annak elfogadása
 3. ) a hallgató/költségtérítési/önköltségi, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait – ideértve a könyvtári kölcsönzött tárgyakat is – leadta.

 

 

Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat feltöltés

A szakdolgozatokat, diplomamunkákat, portfóliókat, záródolgozatokat (továbbiakban: dolgozat) a 2022/23. tanév tavaszi félévi záróvizsgák kapcsán csak a Neptunba kell feltölteni, kinyomtatva, beköttetve nem kell beadni!

A dolgozat feltöltésére vonatkozó információkat az alábbi elérhetőségen találják: https://oig.uni-mate.hu/szakdolgozat-diplomadolgozat /Nyilatkozatok és tájékoztatók / Szakdolgozat leadási tájékoztató hallgatóknak.

Kiemelten fontos:

 • A hallgatónak a dolgozat befogadását meg kell kérnie a NEPTUN TR Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezést menüpont alatt 
 • A dolgozatok formai és tartalmi követelményeit ezen oldalon feljebb találják meg a Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió/záródolgozat készítési szabályzat alatt.
 • A dolgozatok NEPTUN TR-be való feltöltésére vonatkozó minden információ - pld. a dolgozat feltöltési fájlnevére vonatkozó információ is és a nyilatkozatok formái is -  a most kiadott és az oig.uni-mate.hu oldalon található leírásban található (lásd fentebb) . Ezen információk alapján kell a feltöltést megcsinálni.
 • Az eredetiség nyilatkozaton a tanszék megnevezése résznél a konzulens tanszékét kell megjelölni. Azt, hogy mely konzulens melyik tanszékhez tartozik a telefonkönyvben megtalálható. (  https://telefonkonyv.uni-mate.hu/ )

 

 

Szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat titkosítás

A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 95. § (6) bekezdése értelmében a hallgató kérheti a dolgozat titkosítását.

A titkosítási kérelem nyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről: http://oig.uni-mate.hu/content/szakdolgozat-diplomadolgozat-zarovizsga/ Nyilatkozatok.

A kitöltött és mindenki által aláírt kérelmet a szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió/záródolgozat elejére - közvetlenül a címlap után  - szükséges betenni. Az eredeti (aláírásokkal ellátott) példányt el kell juttatni az illetékes tanulmányi előadóhoz.

 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOROK:

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 97. § (10) a) pontja alapján a záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket a campus főigazgató hagyja jóvá - legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően - adja át a campus Tanulmányi Osztályának.

A 2022/23/2. félév záróvizsga időszak aktuális tételsorai az alábbi elérhetőségen megtalálhatóak: https://oig.uni-mate.hu/zarovizsga-tetelek 

 

Záróvizsga hallgatói beosztás - 2022/23. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak - a gyöngyösi Károly Róbert Campuson: https://oig.uni-mate.hu/zarovizsga-tetelek

 

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

97. § (3) bekezdése értelmében: a 2012/13. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után 5 naptári éven belül letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után már záróvizsga nem tehető.

97. § (4) A 2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető.

Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatosan kérdése merül fel, kérem konzulensét keresse. 

A záróvizsgával kapcsolatos egyéb kérdéseiben tanulmányi előadója tud segítséget nyújtani. (Az elérhetőségek itt találhatók: https://karolyrobertcampus.uni-mate.hu/tanulm%C3%A1nyi-%C3%BCgyint%C3%A9z%C5%91k

 

FONTOS!

Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne – aktualizálja.

Amennyiben Ön az adott szaknyelvi követelményét teljesítette, kérjük, hogy nyelvvizsgabizonyítványának scannelt példányát az illetékes tanulmányi ügyintézőnek e-mailben küldje el.