Mezőgazdasági mérnöki (BSc)

Mezőgazdasági mérnöki (BSc)

Utolsó frissítés: 2021 december 10.

A képzés célja
A képzés célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.


A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
mezőgazdasági mérnök (Agricultural Engineer)

A képzési idő félévekben:
7 félév (6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne:
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Specializáció: farmgazda

Munkarend: levelező
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges
Az önköltség mértéke: 325.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - MATE AGRI-FOOD

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mit fogsz tanulni?
Szereted a természetet, a növényeket és az állatokat? Szereted a munkádat a szabadban és szabadon végezni? Munkád során szeretnél megfelelni a természeti és gazdasági kihívásoknak? Ha igen, akkor olvasd tovább a szakismertetőt, mert érdekelni fog! Aki a mezőgazdálkodást, a földműves szakmát választja élethívatásul, az szerencsés embernek mondhatja magát. Erre utal a következő latin mondás is: „O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas" - Boldog földművesek! Ha belátnátok, mi szerencsés sorsotok!

A szakma szépségeit azok a kihívások jelentik, amelyeknek munkájuk során meg kell felelniük a végzett agrárszakembereknek. Manapság azok a mezőgazdasági mérnökök érvényesülnek a szakmájukban, azok lehetnek sikeresek és szerencsések, akik szakmailag jól felkészültek és tudásukat folytonosan megújítják. Ezért a Mezőgazdasági mérnöki szak képzési programjának összeállításakor arra törekedtünk, hogy tanulmányaitok során széleskörű természettudományi-, műszaki-, mezőgazdasági- és gazdasági ismeretekre tudjatok szert tenni és a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthassátok el. A képzés gerincét a technológiai (földművelési és földhasználati, növénytermesztési, növényvédelmi, állattenyésztési, takarmányozási, kertészeti) és gazdálkodási (üzem- és munkaszervezési, pénzügyi és számviteli, marketing) ismeretek oktatása jelenti. Ezen ismeretek megszerzését készítik elő és segítik az alapozó tárgyak (matematika, növénytan és növényélettan, állattan és állatélettan, kémia, talajtan, agrokémia, genetika, agrárjog, agrárgazdaságtan és agrárpolitika, stb.). A mezőgazdaság egy-egy szűkebb, speciális szakterületén való elmélyülést szolgálják a differenciált szakmai ismeretek (a specializációk tárgyai). Ezeket az ismereteket nem elég csak elméletben elsajátítani, hanem gyakorlatban is tudni kell alkalmazni. Ezért a gyakorlati készségek megszerzését szolgáló tárgyak (mezőgazdasági alapismeretek, termelési gyakorlat, mérnöki  gyakorlat) szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Akkor vágj bele a képzési program teljesítésébe, ha hiszed, hogy a tanulásba fektetett munka később meghozza gyümölcsét. Hiszen egy másik latin mondás szerint: „Citra arationem, citra sementem" - Nem kezd szántani, vetni, ki elvesztette reményét.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Tanulmányaid során olyan szakmai kompetenciákra tehetsz szert, melyek alapján képes leszel önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, vállalkozások létrehozására és működtetésére, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására. A képzés befejezését követően elsősorban különböző méretű mezőgazdasági üzemekben irányítói munkakörökben vállalhatsz munkát, vagy saját gazdaságodban (családi gazdaságok, egyéni- és társas vállalkozások) kamatozhatod tudásodat. Ezen kívül a mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás területén is elhelyezkedhetsz. Egyéb munkaerő piaci igények és elhelyezkedési lehetőségek: mezőgazdasági termékek/termények felvásárlása, kereskedelme, terménytárolás, feldolgozás, minőségbiztosítás, vidék- és térség-fejlesztés és az ezzel kapcsolatos intézményhálózat.

Amit még a szakról tudni érdemes:
A specializáció lehetőséget ad arra, hogy az elméleti és gyakorlati ismereteid elmélyítsd és speciális szakmai ismereteket szerezhess a farmgazdaságok kialakítása, szervezése és működtetése területén.  

Kollégiumi elhelyezés:  
Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Mezőgazdasági mérnöki szak: >> cikkünk <<

Kapcsolódó öntevékeny körök:
- Bor Klub
- Gyógynövény Klub  

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Fodor László főiskolai tanár, szakkoordinátor
E-mail: Fodor.Laszlo(kukac)uni-mate.hu Tel: 37/518-300 mellék: 273  

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu