Mezőgazdasági

Mezőgazdasági

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.


A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens (Agricultural Engineer Assistant)

A képzési idő félévekben:
4 félév (3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne: 
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend: nappali, levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.  

Választható finanszírozási forma: 
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges
Az önköltség mértéke: 250.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - MATE AGRI-FOOD  

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit fogsz tanulni?
Szakmai elhivatottságot érzel a mezőgazdálkodás iránt? Szeretnél viszonylag rövid idő alatt (2 év) felsőfokú mezőgazdasági szakképzettséget szerezni? Úgy érzed, hogy nem sikerül annyi pontot összegyűjtened, hogy felvételt nyerj az alapképzésbe? Akkor válaszd a Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szakot.  

A képzési program modulokra tagolódik. A közös kompetencia modulon belül munkaerő-piaci ismereteket, idegen nyelvet, szakmai információfeldolgozási ismereteket és kommunikációs ismereteket tanulhatsz. Az agrárképzési terület szerinti közös modul tantárgyai az alapvető, ill. legfontosabb természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, gazdasági és jogi alapismereteket ölelik fel. A képzés döntő részét a szakképzési modul teszi ki, ahol elsajátíthatod a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiai ismereteket (állattenyésztés, földművelés, növénytermesztés, kertészet, ökológiai gazdálkodás), továbbá az önálló gazdálkodást megalapozó és segítő üzemgazdaságtani, üzemszervezési, marketing és projektkészítési és menedzselési ismereteket.  

A képzési időn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése, ezért a gazdasági gyakorlat, a nyári gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlat szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama egy félév, teljes idejű képzésben legalább 400 óra, részidős képzésben legalább 200 óra.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Az elsajátított ismeretek és a megszerzett szakmai kompetenciák birtokában képes leszel a mezőgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni. Elsősorban családi gazdaságokban, egyéni és társas vállalkozásokban kamatoztathatod a tudásod, vagy mezőgazdasági üzemekben középvezetői munkakörökben vállalhatsz munkát. A mezőgazdasági termelésen kívül is számos lehetőséged nyílik elhelyezkedésre, munkavállalásra, például az árufeldolgozás, logisztika, mezőgazdasági szakigazgatás, pályázat készítés, projekt menedzsment munkaterületeken.  

Továbbtanulási lehetőség alapképzési (BA/BSc) szakon:  
A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján lehetőség van emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nélküli továbbtanulásra a Károly Róbert Campus alapképzési (BA/BSc) szakjain: gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, mezőgazdasági mérnöki, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vidékfejlesztési agrármérnöki. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak (kreditek) egyenértékűség esetén beszámíthatók az alapképzésbe. A felsőoktatási szakképzési szak képzési területével azonos alapképzési szakon (pl. mezőgazdasági mérnöki) történő továbbtanulás esetén a beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.  

Kollégiumi elhelyezés:  
Kollégiumi elhelyezést kérésre minden nappali munkarendre felvételt nyert hallgatónk részére tudunk biztosítani. Levelező munkarendű hallgatóink kedvezményes térítéssel igényelhetnek szállást a Károly Róbert Diákotthonunkban.  

Bemutatkozik a Mezőgazdasági szak: >> cikkünk <<  

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Fodor László főiskolai tanár, szakfelelős
E-mail: Fodor.Laszlo(kukac)uni-mate.hu 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztálya ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos(kukac)uni-mate.hu