Innováció a „B” kategóriás gépjárművezető-képzésben

Innováció a „B” kategóriás gépjárművezető-képzésben

Utolsó frissítés: 2021 november 05.

Első helyezést ért el Vargáné Dudás Piroska, a Károly Róbert Campus vezetés és szervezés mesterszakos hallgatója az Innováció a „B” kategóriás gépjárművezető-képzésben című dolgozatával a 2020/2021-es tanév tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáján. Az egyetemi tudományos munkát népszerűsítő cikksorozat következő interjúalanya dolgozatában többek között olyan kérdésekre kereste a választ, hogy a szimulátoros oktatás bevezetése jelent-e előnyt a hagyományos oktatási formával szemben, mik a módszer előnyei és hátrányai, milyen pozitív hatásai vannak a gépjárművezető-jelöltekre és mekkora óraszám esetén hatékony a módszer.

 

Szeretem a kihívásokat, de kell a megfelelő motiváció

A konzulensem, Dr. Herneczky Andrea biztatása adott kellő bátorságot ahhoz, hogy jelentkezzek a campus által meghirdetett ITDK-ra. Alapvetően szeretem a kihívásokat, de kell a megfelelő motiváció ahhoz, hogy megvalósítsam az álmaimat. A sikerhez tehát nagyban hozzájárult a témavezetőm. Emellett természetesen fontos volt az a munka is, amit az elmúlt időszakban a tanulmányaimba fektettem. Köszönettel tartozom mindezért az Egyetem oktatóinak és a csoporttársaknak, hiszen ez egy csapatmunka.

 

Terelgettek és hagyták a gondolataimat önállóan szárnyalni

A témaválasztás szorosan kapcsolódik a mindennapjaimhoz, hiszen több mint tíz éve dolgozom gépjárművezető-szakoktatóként. Herneczky Tanárnővel és Csernák József Tanár úrral a tanulmányaim alatt kialakult szimpátia bátorított arra, hogy a segítségüket kérjem dolgozatom megvalósításához. Köszönettel tartozom nekik, hogy mindvégig hittek bennem és önzetlenül, olykor szabadidejüket és hétvégéjüket feláldozva is a segítségemre voltak. Végig terelgettek, meghallgatták a véleményemet és az ötleteimet, majd javaslatokat tettek. Emellett mindvégig egyenrangú partnerként kezeltek. Rávilágítottak egy olyanfajta gondolkodásmódra, ami a tudomány területén megállja a helyét, azonban hagyták a gondolataimat önállóan szárnyalni. Azt hiszem, sokat tanultunk egymástól ez idő alatt és ennek az összetett tudásnak köszönhetően születhetett meg a dolgozatom. Nemcsak oktatóként, hanem emberileg is jelesre vizsgáztak.

 

Innováció a „B” kategóriás gépjárművezető-képzésben

Az alapképzésen „Az e-learning megjelenése a KRESZ oktatásban” volt a témám. Ez ösztönzött arra, hogy tovább kutakodjak a gépjárművezető-képzés még érintetlen vagy kevésbé ismert területén. A vizsgálatom célja a „B” kategóriás szimulátoros oktatás alkalmazásának vizsgálata volt tanulói és oktatói szempontok alapján. A szimulátoros oktatás leghatékonyabb gyakorlatának kialakítása érdekében a „B” kategóriás gépjárművezető-képzést dolgoztam fel.

Vizsgáltam, hogy a szimulátoros oktatás bevezetése jelent-e egyfajta relatív előnyt a hagyományos oktatási formával szemben, mik a módszer előnyei és hátrányai, milyen pozitív hatásai vannak a gépjárművezető-jelöltekre és mekkora óraszám esetén hatékony a módszer. 

A szimulátoros oktatás óriási előnye az, hogy biztonságos körülmények között gyakorolhatók a veszélyhelyzetek és lehetőség van a reakciók elemzésére.

 

A gyakorlati képzést nem válthatja fel teljes egészében a szimulátoros oktatás

Megállapítottam, hogy a szimulátoros oktatás nagy előnye, hogy ezeknél a gyakorlatoknál a tanuló nincs akkora stressznek kitéve. Kisebb a felelősség és a gyakorlás során nincs következménye annak, ha hibázik. Ezzel szemben a vizsgán pont arról kell meggyőződnie a vizsgabiztosnak, hogy a tanulót mennyire befolyásolja a környezet okozta stressz és az önálló vezetés felelőssége.

Dolgozatomban bizonyítást nyert, hogy a gyakorlati képzést és vizsgáztatást nem válthatja fel teljes egészében a szimulátoros oktatás. Ez csak egy új lehetőséget biztosít a gépjárművezetők képzésében. A tanulók és az oktatók véleménye alapján 4 órányi szimulátorozás kellő magabiztosságot ad a gyakorlati oktatás megkezdése előtt és a sikeres KRESZ-vizsga után.

 

Fontos az innováció a gépjárművezető-képzésben is!

A téma feldolgozása során sok hasznos információhoz jutottam. Lényegesnek tartom a folyamatos innovációt a gépjárművezető-képzésben (e-learning, digitális technikai eszközök, szimulátor), hiszen ezáltal az autósiskolák képesek növelni a tanulói elégedettséget. A konferencián szerzett tapasztalatok, a zsűri és hallgatóság pozitív visszajelzései, valamint érdeklődése a téma iránt, arra ösztönöz, hogy minél több helyen publikáljam a kutatásom.

 

A kutatásoknak köszönhetően sokat fejlődik a kutató és az olvasó is

Az alapképzésen éreztem először, hogy milyen érdekes is tud lenni a kutatói munka. Olyan kérdések merültek fel egy-egy téma boncolgatása közben, amik arra motiváltak, hogy tovább kutakodjak a számomra érdekes témában. Ezáltal szélesebb tudásra tehettem szert, amit a mesterképzés alatt kamatoztatni tudtam és tovább gazdagítottam azt. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy a számára érdekesnek tartott területen kutatásokat végezzen, hiszen ezeknek köszönhetően sokat fejlődik a kutató és az olvasó is.

 

szöveg: Vargáné Dudás Piroska, Nagy Réka