A Penta Helix innovációs modell megvalósulásának vizsgálata a nonprofit szektorban

A Penta Helix innovációs modell megvalósulásának vizsgálata a nonprofit szektorban

Utolsó frissítés: 2021 november 05.

Dobos Juditnak, a Károly Róbert Campus turizmus menedzsment mesterszakos hallgatójának A Penta Helix innovációs modell megvalósulásának vizsgálata a nonprofit szektorban című dolgozatát a 2020/2021-es tanév őszi Tudományos Diákköri Konferenciáján és a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián is Különdíjjal ismerték el. Az egyetemi tudományos munkát népszerűsítő cikksorozat következő interjúalanya és témavezetője bebizonyította, hogy a földrajzi távolság nem lehet akadály. Ez egyébként ennél a TDK-dolgozatnál elengedhetetlen is volt, ugyanis Judit résztvevői megfigyeléseket végzett külföldi önkéntes munkái során egy olaszországi tengerbiológiai nonprofit szervezetnél, a világ legnagyobb svéd ifjúsági szervezeténél, illetve egy ghánai iskolaépítési projekt esetében.

Biztatott a munka megkezdésére
Egy tanárom, Szabóné Dr. Benedek Andrea javaslatára jelentkeztem a Tudományos Diákköri Konferenciára. Ő biztatott a munka megkezdésére, később pedig az ő segítségével sikerült megtalálnom a kutatási témámat is.

Volt, hogy a buszpályaudvaron sikerült egyeztetnünk
Leginkább online és telefonos értekezés útján folyt az együttműködés, mivel két külön városban, sőt egy ideig két külön országban éltünk. Így néha elég szokatlan körülmények között konzultáltunk. Volt, hogy utazás közben, a buszpályaudvaron sikerült egyeztetnünk, de olyan is akadt, hogy otthonról videóhívásban kommunikáltunk. Szerencsére a témavezetőm nagyon rugalmas volt és rengeteget segített a kutatásom előrehaladását illetően. Sokat tett hozzá a munkámhoz mind szakmailag, mind külső szemlélőként ötleteivel, lektorálással, illetve a prezentációs készségeim fejlesztésével.

Nonprofit és fenntartható
A témaválasztást segítette, hogy érdekel a nonprofit szektor és a fenntarthatóság. Ez utóbbi megvalósításában sarkalatos szerepe van az innovációnak. Szerettem volna a kutatásaimat külföldi önkéntes tapasztalatokra alapozni, résztvevői megfigyelésekből felépíteni. Így esett a Penta Helix innovációs modell megvalósulásának vizsgálatára a választásom. A Penta Helix modell öt dimenziót (politikai, oktatási, gazdasági, természeti környezet, média- és kultúra alapú társadalom), illetve számos alfaktort tartalmaz. A modell az öt szféra együttműködését, kölcsönös egymásra hatását hangsúlyozza, a fenntarthatóság megvalósulása, megvalósítása érdekében. 

Vizsgálatok Svédországtól Olaszországon át Ghánáig
Résztvevői megfigyeléseket végeztem külföldi önkéntes munkáim során egy olaszországi tengerbiológiai nonprofit szervezet, a világ legnagyobb svéd ifjúsági szervezete, illetve egy ghánai iskolaépítési projekt esetében. Vizsgáltam – többek között – a Penta Helix elméleti modell gyakorlati megvalósulását, illetve azt is, hogy a különböző fejlettségű országbeli szervezetek esetében, hogyan működik a modell a gyakorlatban.

A Penta Helix innovációs modell a való életben is megállta a helyét
Összességében, érdekes volt betekintést nyerni az önkéntes munkám során megismert szervezetek működési, finanszírozási hátterébe. A Penta Helix innovációs modell nemcsak tankönyvi modellként, hanem a való életben is megállta a helyét. Meglepve tapasztaltam például, hogy egy fejlődő országbeli szervezet – működését tekintve – kiemelkedőbbnek mutatkozhat az elemzések alapján, mint egy európai uniós tagállambeli.

Tovább fejlesztés folyamatban
Az intézményi és az országos konferencián kapott javaslatokra építve igyekszem a TDK-dolgozatomat tovább fejleszteni. Sajnos, célzottan nem áll módomban a megszerzett tudást kamatoztatni a hétköznapokban, de mindenképp hasznosnak tartom. A későbbiekben még jól jöhet, mivel szeretnék majd a jövőben más nonprofit szervezeteknél is tevékenykedni.

Remek lehetőség
Azt gondolom, hogy a tudományos munka elsősorban szakmai fejlődési lehetőséget kínál. Egy minket foglalkoztató téma boncolgatásával lehetőséget kapunk arra, hogy megmérettessük munkánkat, tudásunkat intézményi vagy akár országos szinten és javaslatokat, építő kritikát kapjunk annak tovább gondolására. Remek tapasztalat, hiszen mások munkáiba is betekintést nyerhetünk.

 

szöveg: Dobos Judit, Nagy Réka
képek: Dobos Judit