MATE-ART

Navigációs menü

MATE-ART

MATE-ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzési Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

K

fotográfia (magyar nyelven)

950 000 Ft

4

1 < 10

gyakorlati vizsga (Sz)

MŰV

 

A Fotográfia mesterképzési szak Kaposvár képzési helyen folyik.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje a pótfelvételi eljárásban: 2022. augusztus 9. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

FOTOGRÁFIA (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Gyakorlati vizsga

Időpontja 2022. augusztus 16. 10.00 órától online formában.

A jelentkezők a pontos időbeosztásról és az online platform megnevezéséről külön tájékoztatást kapnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A gyakorlati vizsga előfeltétele a pályázati anyag elektronikus úton történő benyújtása a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

A pályázati anyag tartalma: önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. augusztus 15. éjfél

A gyakorlati vizsga egy online formában megvalósított beszélgetésből áll, amelynek során a jelentkező bemutatja portfóliójának elektronikus változatát.

A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.

A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálás során.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Fotográfia (magyar nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok összefoglalva:

  • gyakorlati vizsga: 99 pont;
  • többletpont: maximum 1 pont.

Többletpontok:

Maximum 1 többletpont adható.

  • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont

szakmai tapasztalat: 1 pont

A felvételi vizsgák időpontjai

A felvételi vizsgák pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a vizsgát megelőzően meg fogjuk küldeni a vizsga videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

fotográfia (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

M

N

K

2022.08.15-16.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás kérhető a képzéssel kapcsolatban:

Fotográfia (magyar nyelven) (Kaposvár) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500), Pecsics Mária (Média Tanszék, tanszékvezető, pecsics.maria@uni-mate.hu)