Képzések

Tartalom megjelenítő

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász / specialista szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja
A képzés célja fizetésképtelenségi, illetve cégmegszüntetési eljárásban – szerkezetátalakítási eljárás, csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás - közreműködő szakemberek képzése. A fizetésképtelenségi szakértőknek munkájuk, döntéseik során számos jogterülethez kapcsolódó ismeretet kell alkalmazniuk. Egy-egy döntésnek egyszerre lesznek, vagy lehetnek munkajogi, adójogi, kártérítési, cégjogi vagy akár büntetőjogi következményei. A képzés során átadásra kerülő ismeretek a célja, hogy a szakon végzett fizetésképtelenségi szakértők képesek legyenek szakmailag megalapozott döntéseket hozni és lássák a döntések összefüggéseit, vagy tisztába legyenek a döntések elmaradásának vagy a hibás döntések következményeivel. Az elméleti ismeretek átadása mellett hangsúlyos az egyes jogintézmények, adószabályok, számviteli szabályok. gyakorlati érvényesülésének, az esetleges szabályozási anomáliák, ellentmondások bemutatása. A képzés jól hasznosítható ismereteket nyújt a követeléskezelés és hitelezés területén dolgozók számára is. A képzésre a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (FOE) stratégiai együttműködésével, a FOE által javasolt gyakorló szakemberek, oktatók közreműködésével kerül sor

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési helyek: Budapest, Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 7-8 hétvége.

Részvétel feltétele:
-    specialista képzésen: a képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
-    szakközgazdász képzésen: a képzésben a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező: A képzést elsősorban a fizetésképtelenségi, illetve cégmegszüntetési eljárásban – szerkezetátalakítási eljárás, csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás – közreműködő szakembereknek ajánljuk. A képzés jól hasznosítható, gyakorlati ismereteket nyújt a követelés-kezelési és követelés-érvényesítési folyamatokban, továbbá végrehajtási eljárásokban közreműködő szakemberek számára is. Ennek megfelelően a képzést különösen figyelmébe ajánljuk a követeléskezelő cégek, bankok és a tevékenységük jellegéből következően folyamatosan kinnlevőségekkel rendelkező vállalatok munkatársai számára.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    specialista képzésen: felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista;
-    szakközgazdász képzésen: felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a szakirányú továbbképzés keretében a fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel (felszámolással, csődeljárással, vagyonfelügyelettel és végelszámolással), valamint a reorganizációval foglalkozó gazdasági szakemberek növelik szakmai felkészültségüket, a fizetésképtelenségi jogterületen tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakemberei a felszámolás, csődeljárás, vagyonfelügyelet és végelszámolás területén széles körű ismeretekre tesznek szert.
A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: az ismeretek elsajátításával a végzett szakembereknek javul a kritikus szemlélete, a reorganizáció keretében a lehetőségek feltárása, felismerése, problémamegoldó készsége tökéletesedik, ezzel valamennyi felszámolói névjegyzékben szereplő szervezet számára példaadó szakmai szintet, követendő humánpolitikai tényezőt jelentenek.
A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a szakdiploma, a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettség birtokában lehetővé teszi a vállalkozásokkal és egyéb gazdálkodó szervezetekkel szembeni csőd- és felszámolási eljárások során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntések meghozatalát és a folyamatok egésze során meghatározó szerep betöltését.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Általános ismeretek: 16 kredit (Gazdaságtani ismeretek, Mikroökonómia, Makroökonómia, számvitel, statisztika.)
Szakhoz kapcsolódó, specifikus ismeretek: 54 kredit (Költségvetési ismeretek, úgymint pénzügy, ellenőrzés, hatékonyságvizsgálat, szervezetelmélet, úgymint vezetés-szervezés, emberi erőforrások, vezetői gazdaságtan, jogi ismeretek, úgymint költségvetési és közigazgatási jog, gazdasági jog és fizetésképtelenségi jog és bírósági eljárások.)
Szakhoz kapcsolódó módszertani ismeretek: 30 kredit (Reorganizáció, fizetésképtelenségi válságmenedzselés, informatika, felszámolási technikák, fizetőképességet helyreállító módszerek, etikai kérdések, nemzetközi és európai fizetésképtelenségi eljárások.)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: 20 kredit

Jelentkezési határidő: 2023. január 13.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén minkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2023. február 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szira Zoltán
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: szira.zoltan@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 20 435-8859
Honlap: https://uni-mate.hu