Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Élelmiszerlánc minőségirányítás szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja olyan élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök képzése, akik alkalmas az élelmiszerlánc vállalkozásainál minőségügyi vezetői, minőségügyi megbízotti vagy munkatársi feladatok ellátására, minőségügyi fejlesztési projektek tervezésére, irányítására; Alkalmas a vállalkozások minőségügyi folyamatainak felmérésére, értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk kidolgozására; Alkalmas minőségirányítási rendszerek dokumentumainak kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítésére, majd bevezetésére és tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a vállalkozásokon belül minőségügyi oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok tervezésére, kiértékelésére.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 20 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: pénteki és szombati napokon.

Részvétel feltétele: alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.

Az ideális jelentkező: fontosnak tartja a problémák időbeli felismerését és megoldását, fontosnak tartja munkája során a kreativitást, nyitott és érzékeny a környezettel szemben, önálló munkavégzésre képes.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során elsajátítható kompetenciák:
A tanterv és a modulok tartalma úgy került összeállításra, hogy biztosítsa a hallgatók felkészítését az Élelmiszerbiztonság (Food Safety) elveinek alkalmazására, a Minőségirányítás Biztonsági Rendszereinek kidolgozására, bevezetésére és működtetésére az élelmiszergazdaság területén, az élelmiszerlánc szervezeteinél. A képzés két alapelvre épül, úgymint: „termékpálya minőségirányítás” és „technológiai - menedzsment szemlélet”. Az első azt fejezi ki, hogy az élelmiszerek biztonságát a termékpálya (az Agrár-élelmiszerlánc) szereplői csak együttesen biztosíthatják, másképpen kifejezve az élelmiszerbiztonságot – és minőséget a nyersanyag termőhelyétől, a feldolgozáson, majd a forgalmazáson keresztül egészen a fogyasztó asztaláig fenn kell tartani. A második azt hangsúlyozza, hogy a termékpálya minden pontján az élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszert az alkalmazott technológia és a technológiát irányító ember viselkedésének kölcsönhatása alapján kell kialakítani és működtetni.

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

  • mikrobiológia, kémia, minőségirányítás, logisztika, szabványosítási és jogi ismeretek, informatika;
  • vállalkozási ismeretek, nyomonkövetés, iratkezelés, környezet-fenntarthatóság, rendszerértékelés, -fejlesztés, -építés, belső- és külső auditok, oktatás.

A képzés során megszerezhető ismeretek:

  • elméleti, alapozó ismeretek: élelmiszerbiztonság és -minőség, élelmiszerhigiénia, minőségirányítás, logisztika, jogszabályozás, informatika;
  • szakma-specifikus tudáselemek: élelmiszerlánc környezet, élelmiszerlánc technológiák, élelmiszerlánc folyamatszabályozás, élelmiszerlánc vállalkozásainak biztonság-, minőség-, higiénia-, és környezetirányítása, agrártermék-termelés-, -feldolgozás, -forgalmazás és - környezet minőségbiztosítása.

Személyes adottságok, készségek:
Alaposság, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezési készség, nyitottság, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldó képesség, eredményközpontúság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakmérnöki szakképzettség birtokában az élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnök alkalmas az élelmiszerlánc vállalkozásainál minőségügyi vezetői, minőségügyi megbízotti vagy munkatársi feladatok ellátására, minőségügyi fejlesztési projektek tervezésére, irányítására; Alkalmas a vállalkozások minőségügyi folyamatainak felmérésére, értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk kidolgozására; Alkalmas minőségirányítási rendszerek dokumentumainak kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítésére, majd bevezetésére és tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a vállalkozásokon belül minőségügyi oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok tervezésére, kiértékelésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó tantárgyak és ismeretkörök: 36 kredit
Szakmai törzstárgyak és választható ismeretek: 62 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. február 5.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Korzenszky Péter Emőd habilitált egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: korzenszky.peter.emod@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-080
Honlap: https://uni-mate.hu