MATE-ECONOMY

Navigációs menü

MATE-ECONOMY

MATE-ECONOMY

Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

Budai Campus: felveteli.bc@uni-mate.hu

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Károly Róbert Campus: felvi.gyongyos@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

Nappali munkarendű alapképzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsga-követelmények a pont-számításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(5)(8)

350 000 Ft

7

1 < 10

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)

GAZD

I

I

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő)(1)(6)

570 000 Ft

7

1 < 10

GAZD

I

I

A

N

K

kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár)(1)(2)(4)(8)

350 000 Ft

7

1 < 10

GAZD

I

I

A

N

K

turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(2)(7)(8)

350 000 Ft

8

1 < 10

GAZD

I

I

 

Levelező munkarendű alapképzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsga-követelmények a pont-számításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

L

K

gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1)(3)(5)(8)

350 000 Ft

7

1 < 10

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)

GAZD

I

I

A

L

K

kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(3)(4)(8)

350 000 Ft

7

1 < 10

GAZD

I

I

A

L

K

kereskedelem és marketing (Gyöngyös)(1)(3)(4)(8)

350 000 Ft

7

1 < 10

GAZD

I

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Nappali munkarendű felsőoktatási képzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsga-követelmények a pont-számításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

F

N

K

gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1)

200 000 Ft

4

1 < 10

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

I

F

N

K

kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő)(1)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

F

N

K

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös)(1)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

F

N

K

turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gödöllő)(1)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

 

Levelező munkarendű felsőoktatási képzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsga-követelmények a pont-számításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

F

L

K

gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös)(1)(3)

200 000 Ft

4

1 < 10

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

I

F

L

K

kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (Kaposvár)(1)(3)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

F

L

K

kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő)(1)(3)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

F

L

K

kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös)(1)(3)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

F

L

K

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös)(1)(3)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

F

L

K

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Kaposvár)(1)(3)

200 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

I

I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

(4) Választható specializáció(k): kereskedelmi; marketing információ menedzsment; élelmiszermarketing menedzsment.

(5) Választható specializáció(k): ellátási lánc menedzsment; humán erőforrás menedzser; üzletviteli menedzser; vállalati pénzügyek.

(6) Választható specializáció(k): üzletviteli menedzser.

(7) Választható specializáció(k): vidéki, természeti és borturizmus; egészségturizmus; rendezvényszervezés; turizmusfejlesztés és térségi menedzsment.

(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(9) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.

(10) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.

(11) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(12) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

A felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2022. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2022. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőoktatási szakképzési oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Specializálódás a képzés során

Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár) (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Kereskedelem és marketing (Budapest) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Kereskedelem és marketing (Gyöngyös) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Turizmus-vendéglátás (Gödöllő) (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag, az Oktatási Hivatal által történik, erről Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Katona Lászlóné (katona.laszlone@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1900 mellék)

Gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Katona Lászlóné (katona.laszlone@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1900 mellék)

Kereskedelem és marketing (Budapest) (Levelező)

Horváth Ádám Benedek egyetemi tanársegéd (horvath.adam.benedek@uni-mate.hu) és Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Kereskedelem és marketing (Gyöngyös) (Levelező)

Horváth Ádám Benedek egyetemi tanársegéd (horvath.adam.benedek@uni-mate.hu) és Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár) (Nappali)

Horváth Ádám Benedek egyetemi tanársegéd (horvath.adam.benedek@uni-mate.hu) és Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés [kereskedelmi] (Kaposvár) (Levelező)

Horváth Ádám Benedek egyetemi tanársegéd (horvath.adam.benedek@uni-mate.hu) és Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés [logisztika] (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Horváth Ádám Benedek egyetemi tanársegéd (horvath.adam.benedek@uni-mate.hu) és Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés [logisztika] (Gyöngyös) (Levelező)

Horváth Ádám Benedek egyetemi tanársegéd (horvath.adam.benedek@uni-mate.hu) és Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés [vállalkozási] (Gyöngyös) (Nappali és levelező)

Dr. Hágen István Zsombor egyetemi docens (hagen.istvan.zsombor@uni-mate.hu, 06 37 518-300)

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés [vállalkozási] (Kaposvár) (Levelező)

Dr. Parádi Dolgos Anett egyetemi docens (paradi.dolgos.anett.katalin@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3401 mellék)

Turizmus-vendéglátás (Gödöllő) (Nappali)

dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3004 mellék)

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés [turizmus] (Gödöllő) (Nappali)

dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3004 mellék)