Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Történetikert-kezelő szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

A képzés célja
A tájépítészeti örökségvédelem szakterületen a hazai történeti kertek, temetők, emlékhelyek, fasorok és egyéb tájépítészeti objektumok értékőrző kezelésére képes szakemberek képzése.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi tavaszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév (Az önköltség a terepgyakorlatok útiköltségét nem tartalmazza)
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő

Képzés gyakorisága: félévente négy alkalommal, alkalmanként három nap (csütörtök-péntek-szombat). A terepgyakorlat a szemeszter folyamán szombati napokon (5 alkalom) kerül megszervezésre.

Részvétel feltétele: agrár vagy műszaki képzési területek valamelyikén, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.

Az ideális jelentkező:
Jellemző képességei:

 • jó problémafelismerő és –megoldó képesség;
 • analitikus és szintetizáló gondolkodás;
 • széleskörű műveltség;
 • empátia, szociális érzékenység;
 • műszaki érzék, kreativitás és innovatív szellemiség, alkotói motiváltság, fejlett térlátás, magas szintű növényismeret és zöldfelület-fenntartási jártasság;
 • igényesség, komplex látásmód;
 • környezetben, ökológiában való gondolkodás.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: történetikert-kezelő szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A végzett történetikert-kezelő szakmérnök képes

 • az önálló munkavégzésen és felelősségvállaláson túl a magas fokú együttműködésre, csapatmunka irányítására, koordinálására;
 • a különböző szakterületeket összefogó (team)munkákban való részvételre, társszakmákkal és társadalmi szervezetekkel való együttműködésre;
 • a tanulmányai során elsajátított szaktudásra támaszkodva kreatívan cselekedni és reagálni, felismerve a meglévő problémákat, vagy váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzeteket;
 • a fenntartói, kezelői gyakorlat során új megközelítések kidolgozására;
 • a történetikert-kezelési feladatokat szakterületi és térségi szempontból is azok komplexitásában látni és megoldani;
 • széleskörű szakmai látásmódja révén kommunikálni és együttműködni a társ-szakmák képviselőivel;
 • használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat;
 • az önállóan vagy más szakmák szereplőivel együttműködésben végzett tevékenysége során hatékony kommunikációra;
 • alkalmazni a műemlékvédelem alapelveit és etikai normáit;
 • az információk feldolgozására és kezelésére, valamint a kertművészeten és tájépítészeten kívül is kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik;
 • az alá besorolt szakmai állomány irányítására;
 • rutinos technikai képessége birtokában az önálló, a fenntartáson túl terjedő, alkotó elképzeléseinek - az örökségvédelem elveit szem előtt tartva - szakmai biztonsággal történő megvalósítására.
 • önállóan képes felelős döntéseket hozni és tervezési feladatokat elvégezni a történeti kertek, temetők, emlékhelyek, fasorok és egyéb tájépítészeti objektumok értékőrző kezelése vonatkozásában;
 • a táj- és kertvédelem objektumainak speciális építési, fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési munkálatait felelősségteljesen végzi és irányítja;
 • a kertépítészeti kezelési tervek elkészítését, s a szakterülethez kapcsolódó egyéb projektek menedzselését és felelős vezetését végzi;
 • a szakterület új fejlesztési eredményeit tudatosan és önállóan alkalmazza;
 • a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normákkal, szabályokkal él;
 • felelősen irányítja a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Természettudományos ismeretek: 4-10 kredit
Gazdasági és humán ismeretek: 18-26 kredit
Szakmai és specifikus ismeretek: 39-47 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 14-24 kredit
Terepgyakorlat/szakmai gyakorlat: 15 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. március 7.

Egyéb:
A gyakorlati képzés a felsőoktatási képzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb szervezetnél szerezhető meg.
A terep gyakorlatokat budapesti indulással külső terepi helyszíneken tartjuk.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Fekete Albert egyetemi tanár
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: tajepiteszet@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 305-7291
Honlap: https://uni-mate.hu