Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Természeti és kulturális örökség menedzser szakirányú továbbképzés

MIND

Gyöngyös

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan, már megfelelő alapképzettséggel és ismeretekkel rendelkező menedzserek képzése, aki alkalmas természeti és kulturális világörökségi helyszínek menedzselésére és alkalmas a természet- és műemlékvédelemhez, örökségi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gyöngyös
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: péntek délután és szombaton, félévente 6-7 alkalommal.

Részvétel feltétele: agrár képzési területen élelmiszermérnöki vagy szőlész-borász mérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben); vagy természettudomány képzési területen földrajz alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben); vagy gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek valamelyikén alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező: gazdaságtudományi, társadalomtudományi, agrártudományi vagy természettudományi alapvégzettséggel rendelkező, emberek felé nyitott, széles látókörű személyek.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: természeti és kulturális örökség menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során elsajátítható kompetenciák:
A végzettek képesek
-    a könyvtárak külön gyűjteményeiben, a levéltárakban és a múzeumokban, a kulturális menedzsment és az örökségvédelem intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére;
-    a természeti és kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására;
-    a természeti és kulturális örökség reflexív bemutatására;
-    a természeti és kulturális örökség menedzselését végző intézmények korszerű irányítására;
-    a természeti és kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé;
-    a magyar és az egyetemes természeti és kulturális örökség közötti átjárás, megfeleltetés megszervezésére;
-    a természeti és kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére.
A képzés során elsajátítható tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
-    a társadalomtudományok, a természettudományok, az építészet és az építészettörténet megfelelő ismeretanyaga;
-    a természeti kulturális örökségről való gondolkodás története;
-    a természeti és kulturális örökség elmélete;
-    a természeti és kulturális örökség kezelésének jogi háttere és pénzügyi vonatkozásai;
-    a természeti és kulturális örökség védelmének technikái, nemzetközi gyakorlata;
-    a természeti és kulturális örökség védelmének hazai szervezetrendszere.
Személyes adottságok és készségek:
-    korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban;
-    a problémamegfogalmazás és önálló ítéletalkotás képessége;
-    együttműködési készség;
-    kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása;
-    döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben;
-    szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek;
-    kritikai attitűd;
-    motiváció;
-    elkötelezettség és minőségtudat;
-    fogalmi gondolkodás;
-    az absztrakció képessége.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakképzettség birtokában a hallgató alkalmas
-    természeti és kulturális világörökségi helyszínek menedzselésére;
-    természet- és műemlékvédelemhez, örökségi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására;
-    menedzsmentfeladatok ellátására, kisebb csoport irányítására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 15 kredit
Turizmus alapjai (rendszer, gazdaságtan, közigazgatás, jog); Természeti és kulturális erőforrások; A turizmus földrajzi alapjai; Az európai kultúra
Szaktárgyak: 40 kredit
Ökoturizmus; Nemzeti parkok menedzsmentje; Aktív turizmus; Vidéki turizmus; Hagyományos magyar gasztronómia; Turisztikai desztináció menedzsment; Attrakciómenedzsment; Világörökség-menedzsment; Kultúrák emlékei; Kárpát-medence tárgyi és szellemi kultúrája; Projektmenedzsment és üzleti tervezés

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 5 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 10.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Bujdosó Zoltán
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail cím: bujdoso.zoltan@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 70 332-3183
Honlap: https://uni-mate.hu