Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Terület- és településfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzés

MIND

Keszthely

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik képesek a megszerzett ismeretek alkalmazására terület- és településfejlesztési típusú projektek (koncepciók, helyzetelemzések, stratégiák stb.), valamint a nemzetközi és hazai pályázatok elkészítésében, az elnyert támogatási források felhasználásában, a terület- és településfejlesztési intézményrendszerben, önkormányzati hivatalok szakmai feladatainak végzésében és általában a tanult ismeretanyag gyakorlati, alkotó felhasználásában.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi és tavaszi félév
Képzési hely: Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal csütörtök-péntek-szombat.

Részvétel feltétele: az vehető fel, aki valamely felsőoktatási intézményben mesterképzésben mérnöki szakképzettséget szerzett.

Az ideális jelentkező:
fontosnak tartja a problémák időbeli felismerését és megoldását, fontosnak tartja munkája során a kreativitást, nyitott és érzékeny a környezettel szemben, önálló munkavégzésre képes.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: terület- és településfejlesztési szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

​​​​​​​Elsajátítandó kompetenciák:
A képzés során olyan ismeretek, kompetenciák és készségek kialakítása a cél, amelyekkel a végzett szakmérnökök képesek:
-    a szakirányú továbbképzésben megszerzett mérnöki ismeretek témaspecifikus és EU-kompatibilis alkalmazására a terület- és településfejlesztés bármely elméleti és gyakorlati területén;
-    tájékozódni az európai regionális fejlődési folyamatokban;
-    nyomon követése az Európai Unió kohéziós és strukturális politikájának;
-    alkalmas a regionális fejlesztési stratégiák és programok kidolgozására, végrehajtására, szervezésére és ellenőrizésére;
-    megismeri az EU-s fejlesztési forrásokat és megszerzésük módjait;
-    elsajátítja és alkalmazza a pályázatkészítés gyakorlati módszertanát;
-    megismeri és alkalmazza a terület- és településfejlesztési szereplők, intézmények közötti kapcsolatokat, az együttműködés lehetőségeit, technikáit;
-    képesek szervezni az interregionális, határon átnyúló együttműködések menedzselését, nemzetközi területi kapcsolatokat.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Európai integráció; európai jogharmonizáció; nemzetközi összehasonlító gazdaságtan; nemzetközi kvantitatív elemzések; alkotmányjog; pénzügyi és számvitel; informatika; közigazgatási jog; önkormányzati gazdálkodás; regionális gazdaságtan; regionális stratégia és politika; területpolitika és térségfejlesztés; vidékfejlesztés; földhasználat és területfejlesztés; környezetgazdaságtan; urbanisztika; régió- és városmarketing; térinformatika; regionális prognosztika; projektmenedzsment; társadalom térszerkezete; demográfia; humánerőforrás menedzsment.

Személyes adottságok:
-    problémafelismerő és -megoldó képesség,
-    kreativitás,
-    környezettel szembeni érzékenység,
-    mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
-    szakmai felelősségtudat,
-    szakmai továbbképzés iránti igény,
-    alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására,
-    az új európai uniós regionális fejlesztési politikák iránti affinitás és befogadókészség,
-    határozottság és döntésképesség,
-    kitartás,
-    megfelelő színvonalú nyelvi ismeret,
-    kapcsolatteremtő készség,
-    konfliktusmegoldó készség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:
A megszerzett ismeretek alkalmazása terület- és településfejlesztési típusú projektek (koncepciók, helyzetelemzések, stratégiák stb.), valamint a nemzetközi és hazai pályázatok elkészítésében, az elnyert támogatási források felhasználásában, a terület- és településfejlesztési intézményrendszerben, önkormányzati hivatalok szakmai feladatainak végzésében és általában a tanult ismeretanyag gyakorlati, alkotó felhasználásában.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek: 47 kredit
Szakismeretek: 63 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévre 2023. január 13., őszi félévre 2023. augusztus 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: tavaszi félévben 2023. március, őszi félévben 2023. szeptember.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. habil. Bali Lóránt egyetemi docens
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
E-mail cím: bali.lorant@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 83 545-384
Honlap: https://uni-mate.hu