Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Településüzemeltető szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

350000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a településüzemeltetés speciális szakterületei számára képzett szakemberek kibocsátása, akik a települések működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik. A tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi őket, hogy a települések, vagy a kisebb régiók érdekében a különböző szakterületek szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák. A feladatok megoldása során alkalmasak a különböző szakterületek közötti koordinálására és a település üzemeltetés és a kommunális gépészeti területek irányítására. A képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismereteket nyújt a települések infrastrukturális erőforrásainak kiválasztásához, azok ésszerű kihasználásához, fejlesztéséhez és fenntartásához, a települések szolgáltatási feladatainak műszaki biztosításához, továbbá a katasztrófa elhárítás tervezéséhez, a műszaki mentés irányításához.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 350.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: havonta általában egy hétvégén péntek-szombat.

Részvétel feltétele:
Településüzemeltetési szakon: alapképzésben szerzett mérnöki végzettség az alábbi képzési ágak valamelyikén:

 • agrár műszaki
 • gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki
 • élelmiszer- és kertészmérnöki
 • mezőgazdasági
 • informatikai
 • üzleti
 • bio-, környezet- és vegyészmérnöki
 • építőmérnöki és műszaki földtudományi
 • építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnöki
 • gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
 • villamos- és energetikai mérnöki
 • műszaki menedzser, műszaki szakoktató.

Településüzemeltetési szakember szakon: bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:

 • elkötelezett a szakmai igényesség iránt;
 • önálló problémafelismerő és-megoldó készség;
 • vezetői készségek;
 • komplex környezetben végzett szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • korszerű informatikai eszközök mérnöki szintű alkalmazására, kezelésére való nyitottság;
 • a szükséges műszaki, gazdasági gyakorlati módszerek komplex alkalmazásának készsége.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • Településüzemeltetési szakon: településüzemeltető szakmérnök;
 • Településüzemeltetési szakember szakon: településüzemeltető szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:

 • a településüzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával kapcsolatos mérnöki szintű alapismereteket;
 • a települési műszaki szolgáltatás területén a hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű gépek és rendszerek hatékony, gazdaságos üzemeltetéséhez kötődő műszaki-, gazdasági alapismereteket;
 • a településüzemeltetésben felmerülő korszerű mérnök-informatikai módszereket, eljárásokat;
 • a vonatkozó településfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, ügyviteli eljárásokat.

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek:

 • műszaki problémák felismerésére, megértésére;
 • a problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására;
 • a hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra;
 • a kommunális gépészeti területek műszaki irányítására;
 • a települések infrastrukturális erőforrásainak ésszerű kihasználásának vezetői szintű irányítására;
 • összetett, speciális problémák (pl. katasztrófa elhárítás) tervezésében, menedzselésében való aktív közreműködésre.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • műszaki ismeretcsoport: 40 kredit;
 • informatikai, alkalmazott rendszerelméleti ismeretcsoport: 12 kredit;
 • gazdasági, gazdálkodási ismeretcsoport: 12 kredit;
 • jogi, igazgatási ismeretcsoport: 16 kredit.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • rövid szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. február 16.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Bártfai Zoltán
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
E-mail cím: bartfai.zoltan@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 381-1848
Honlap: https://uni-mate.hu