Képzések

Tartalom megjelenítő

Szarvasmarha-tenyésztő szakmérnök szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési Tudományok Intézet

A képzés célja: olyan speciális szarvasmarhatenyésztési szakmai ismeretekkel rendelkező agrármérnökök, állattenyésztő- és mezőgazdasági mérnökök, állatorvosok, továbbképzése, akik a szarvasmarhatenyésztés területén a szerkezetükben, működésükben és termelési céljukban eltérő ágazatokban képesek a szarvasmarhatenyésztési vállalkozások irányítására, szakigazgatási és egyéb adminisztratív jellegű tevékenységek, valamint ágazati szaktanácsadás ellátására.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: a képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve kerül sor, a félév során havonta egy konzultációs hét időtartamban.

Részvétel feltétele: agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, valamint a szarvasmarha ágazatban, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén legalább 1 éves gyakorlat megléte.

Az ideális jelentkező: a szarvasmarha ágazat iránt érdeklődő, elhivatott, gyakorlati beállítottságú, nyitott szemléletű, a korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket integrálni képes szakemberek jelentkezését várjuk, akik jövőjüket/szakmai pályájukat ebben a szektorban kívánják folytatni, továbbá rendelkeznek agrár vagy műszaki területen szerzett mérnöki oklevéllel és minimum 1 év releváns munkatapasztalattal/gyakorlattal.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szarvasmarha-tenyésztő szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
Általános kompetenciák:
-    a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód;
-    a rendszerszerű és integrált szemléletmód;
-    az információ- és ismeretfeldolgozás képessége.
Szakmai kompetenciák:
-    a szarvasmarha fajra vonatkozó komplex ismeretanyag elsajátítása;
-    a szarvasmarha-tenyésztés biológiai alapjainak ismerete;
-    képesség szarvasmarha-tenyésztési vállalkozások irányítására, szakigazgatási és egyéb adminisztratív jellegű tevékenységek és az ágazati szaktanácsadás ellátására;
-    tájékozottság az elektronikus információszerzés ismereteiben, használatában az agrár szakterület igényeit figyelembe véve.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
-    biológiai és természettudományos alapismeretek és azok szarvasmarha-tenyésztési alkalmazása;
-    a szarvasmarha-tenyésztési technológiák fejlődésének nyomon követése;
-    tenyésztési, biotechnológiai, takarmányozási, tartástechnológiai, ökonómiai, környezetvédelmi, termékfeldolgozási, minőségbiztosítási ismeretek.
Készségek, a szakképzettség alkalmazása:
-    A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végzett szarvasmarha-tenyésztő szakmérnökök képesek lesznek az alábbi tevékenységek folytatására:
-    részvétel az ágazati technológiák kidolgozásában, ezek gyakorlati alkalmazásában és továbbfejlesztésében;
-    szarvasmarhatenyésztő vállalkozások létrehozása, irányítása;
-    az ágazatban hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felmérése és értékelése;
-    az európai uniós környezetvédelmi, állatvédelmi előírások figyelembevétele az ágazati technológiák tervezésekor;
-    szaktanácsadás, szakigazgatási feladatok ellátása a szakterületen.
Személyes adottságok, készségek:
-    szakmai igényesség, intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos és állandó önképzés;
-    a mérnöki szellemiségből eredő tárgyilagosság, higgadtság és eredmény-irányultság;
-    képesség az új technológiák értékelő elemzésére, eredményes alkalmazására;
-    állatszeretet;
-    integráló és analizáló készség, jó kommunikációs készség, gazdasági érzék, környezettudatos beállítódás a szakmai tevékenységben.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 52 kredit
Alapismeretek: 15 kredit
Állatgenetika, termelésélettan, alkalmazott szaporodásbiológia, termeléspolitika és tenyésztés-szervezés.
Szakmai törzsanyag és speciális szakismeretek: 33 kredit
Szarvasmarha nemesítése, szarvasmarha-takarmányozás, gyepgazdálkodás, szarvasmarha tartástechnológia, ágazati ökonómia, termékelőállítás és élelmiszerbiztonság, termékmarketing, állomány-egészségtan.
Üzemi gyakorlat: 4 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 8 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    a képzés szempontjából szerzett szakmai gyakorlat, munkatapasztalat igazolása (pl. munkáltatói igazolás).

Képzés kezdete: 2022. szeptember 26.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Húth Balázs egyetemi docens, szakfelelős
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: huth.balazs@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2113 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu