Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Szakképzett méhész szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet

A képzés célja
A magyar méhészet a mezőgazdaság bruttó termelési értékének 1%-át, az állattenyésztésnek mintegy 3 %-át adja. A méhész társadalom számára létfontosságú a méhész-utánpótlás. Magyarországon a 2000-es évek eleje óta nincs felsőfokú szakirányú méhészképzés, amelynek keretében a hallgatók elsajátíthatják mind az elméleti mind a gyakorlati méhészeti alapismereteket. Ugyanakkor a felsőfokú méhészképzés iránt évek óta nagyfokú az igény. Ezen okok és igények miatt a képzés célja, hogy a felsőfokú szakképzettséggel rendelkező méhészek képzéséhez nyújtson lehetőséget.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: félévente 2x1 hét

Részvétel feltétele:
A képzésre való jelentkezéshez feltétel nélkül elfogadható szakok:

 • Agrár képzési területi alap- vagy mesterképzési szakok, valamint biológus, biológia tanár és zoológus alap- és mesterképzési szakok. Esetükben az első féléves tárgyak alól – a szak illetve az egyes tárgyak felelőseinek elbírálása alapján – felmentést kaphatnak, a krediteket elfogadjuk.
 • Egyéb természettudományi, orvos és egészségtudományi, gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási, műszaki képzési területen szerzett alap- vagy mesterképzési szakok.
 • A képzés kizárólag az alapfokozatban (BSc) megszerzett ismeretekre épül.

Az ideális jelentkező: agrár vagy természettudományi képzési területen megszerzett oklevéllel rendelkező jelentkező.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakképzett méhész.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A végzett hallgatók

 • a képzés során elsajátítják azokat az alapvető szakmai ismereteket, amelyek a méhészeti termelési folyamatok megértéséhez szükségesek, melyek ismerete adja meg az alapot a méhészetben előállítható termékek értékeléséhez, a technológiai vagy egyéb okokból bekövetkező termelési hiányok feltárásához, a méhészeti termékek hatékonyabb előállításához;
 • a képzésen megismerik a méhészet és az egyéb agrár jellegű tevékenységek, valamint a méhészet társadalmi, kereskedelmi hatásainak összefüggéseit, mely tudásanyag lehetővé teszi a méhészet és a növénytermesztési, növényvédelmi, kertészeti és egyéb mezőgazdasági tevékenységek összehangolását;
 • képesek alkalmazni a méhészetben a modern technológiai eszközöket és a hagyományos eljárásokat is, és mindezeket munkájukban szükség szerint alkalmazzák, valamint lehetőség szerint fejlesztik;
 • munkáját etikusan, valamint a kapcsolódó jogszabályok teljes körű ismeretével és betartásával végzik.

Személyes adottságok, készségek:

 • az állatokkal és a természettel való szoros kapcsolattartás képessége;
 • a természeti erőforrások és az azokkal való gazdálkodási lehetőségek széles körű ismerete;
 • az emberi kapcsolatokban való megfelelő jártasság;
 • a kreativitáson és a jó műszaki érzéken túl alapos és precíz munkavégzésre való alkalmasság;
 • megfelelő jogi és társadalmi ismertek birtokában önálló munkavégzés, ugyanakkor együttműködés számos agrárágazat szakembereivel.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakképzettség megszerzése után a végzett hallgatók alkalmasak lesznek méhészetek létrehozására és irányítására, a modern, nagyüzemi méhészetek megszervezésére, működtetésére, és azokban a méhészeti termékek hatékony előállítására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Törzsanyag/szakmai alapismeretek: 45-50 kredit
Kémiai, genetikai, mikrobiológiai, növénytani és állattani alapismeretek, valamint méhbiológiai, tenyésztési és technológiai alapismeretek.
Differenciált szakmai ismeretek: 60-65 kredit
Méhek biológiájának, tenyésztésének, betegségeinek differenciált ismerete; Méhészeti technológiai ismeretek; Méhlegelő ismerete; A méhészet növényvédelmi és jogi vonatkozásai; Termékfejlesztési és vállalkozási ismeretek a méhészetben.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. október 14.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Sárospataki Miklós
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: sarospataki.miklos@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1865 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu, https://vadgazdalkodas.uni-mate.hu