Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Pálinkamester szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

380000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzést gesztoráló intézet: Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet

A képzés célja
A pálinkakészítéshez kapcsolódó különböző termelésvezetési, szervezési, vállalkozásirányítási, szakigazgatási és turisztikai ismeretek nyújtása, aminek köszönhetően a képzésen résztvevők komplex módon képesek áttekinteni és irányítani a pálinka-előállító vállalkozások tevékenységét, technológiai, műszaki és gazdálkodási ismereteik birtokában alkotó módon tudnak hozzájárulni a magyar pálinkavertikum versenyképességének növeléséhez és a pálinka-előállító vállalkozások hatékonyságának fokozásához.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 380.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 20 fő
Maximális felvehető létszám: 100 fő

Képzés gyakorisága: kéthetente, péntek délutántól szombat estig.

Részvétel feltétele:

  • szakmérnöki szakon: a képzésben a vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyipari gépész vagy agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
  • szaktanácsadó szakon: a képzésben bármely legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek, kivéve a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a környezetmérnöki, a vegyipari gépész szakokat, valamint az agrár képzési terület mérnöki szakképzettséget adó szakjait.

Az ideális jelentkező: a minőségi pálinkakészítés iránt elhivatottan érdeklődő résztvevőket várunk.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

  • szakmérnök szakon: pálinkamester szakmérnök;
  • szaktanácsadó szakon: pálinkamester szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:
A képzés célja gazdasági, marketing és technológiai kérdésekben egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a pálinka-előállítás folyamatának egészét áttekinteni és egy pálinkafőző üzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket meghozni. A végzett hallgatók alapos szakmai és gazdasági ismereteik, valamint szakmatörténeti felkészültségük révén hozzájárulnak a kialakulóban lévő pálinkakultúra és pálinkaturizmus elterjesztéséhez is.
A képzés során a rendszerszemléletű megközelítésre törekedve az oktatás integrálja mindazt a kertészettudományi, biokémiai, biotechnológiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot, melynek révén a végzett hallgatók különböző munkaköröket tölthetnek be a pálinka-előállító és -forgalmazó vállalkozásoknál.
A képzés keretében az elméleti előadásokat és szemináriumokat laboratóriumi és félüzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemleutak egészítik ki. A képzés részét képező üzemlátogatások keretében termékkóstolásra, személyes benyomások szerzésére, tapasztalatcserére is lehetőség nyílik.

Személyes adottságok, készségek:
Jártasságok: pálinka-előállító vállalkozások technológiai tervezése, a technológia felépítése, az egyes funkcionális részterületeinek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldása.
Készségek: a résztvevők készségszinten sajátítják el a nyersanyag optimális kiválasztását a különböző pálinkák készítéséhez, a technológiai és gazdasági folyamatok optimalizálását, a korszerű piackutatási módszerek gyakorlati alkalmazását és a hatékony marketing technikák felhasználását a termékértékesítésben.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés eredményes befejezését követően a hallgatók képessé válnak a pálinkakészítéshez kapcsolódó különböző termelésvezetési, szervezési, vállalkozásirányítási, szakigazgatási és turisztikai munkakörök betöltésére. Átfogó ismereteik birtokában komplex módon képesek áttekintetni és irányítani a pálinka-előállító vállalkozások tevékenységét, technológiai, műszaki és gazdálkodási ismereteik birtokában alkotó módon járulhatnak hozzá a magyar pálinkavertikum versenyképességének növeléséhez és a pálinka-előállító vállalkozások hatékonyságának fokozásához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Pálinkatechnológia ismeretkör: 46 kredit
Pálinkagazdasági ismeretkör: 40 kredit
Tanulmányi szemlék és beszámolók: 24 kredit.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata (idegen nyelvű oklevél esetén hiteles fordítás);
  • motivációs levél.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 13.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Temesi Ágoston
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: temesi.agoston@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 20 418-3159
Honlap: https://uni-mate.hu; palinkamesterkepzes.hu