Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

A képzés célja
Felsőfokú zöldfelület-fenntartó szakmérnökök képzése, akik naprakész és korszerű szakirányú tudásukkal magabiztosan tudják irányítani a települési zöldfelületfenntartást. A zöldfelület fenntartás terén országszerte tapasztalható a szakemberhiány. A képzés célja e hiány enyhítése, továbbá a szakterületen dolgozó állomány kompetenciájának növelése.
A főkertész mellett az ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök rendelkezik megfelelő szakmai kompetenciával a települési zöldfelületek üzemeltetése vonatkozásában.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve:tavaszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév (Az önköltség a terepgyakorlatok útiköltségét nem tartalmazza)
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő

Képzés gyakorisága: félévente négy alkalommal, alkalmanként három nap (csütörtök-péntek-szombat). A terepgyakorlat a szemeszter folyamán szombati napokon (5 alkalom) kerül megszervezésre.

Részvétel feltétele: agrár vagy műszaki képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.

Az ideális jelentkező:
Jellemző képességei:

 • jó problémafelismerő és –megoldó képesség;
 • analitikus és szintetizáló gondolkodás;
 • széleskörű műveltség;
 • empátia, szociális érzékenység;
 • műszaki érzék, kreativitás és innovatív szellemiség, alkotói motiváltság, fejlett térlátás, magas szintű növényismeret és zöldfelület-fenntartási jártasság;
 • igényesség, komplex látásmód;
 • környezetben, ökológiában való gondolkodás.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A végzett ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök képes

 • a hagyományos és magas szintű kertészeti fenntartási ismeretek mellett az ökologikus gondolkodásmódra;
 • szemlélet képviseletére, alkalmazására és átadására, amely biztosítja a települési zöldfelületek funkcionális, de minél természetközelibb fenntartását;
 • az ökologikus zöldfelület-kezelés és tervezési metodika alkalmazására;
 • a zöldfelület-fenntartáshoz kapcsolódó tervekbe foglalt útmutatások alkalmazására;
 • a hatékony érdekérvényesítésre a települési önkormányzat rendszerében és a lakosság irányában;
 • önálló gazdálkodásra és pénzügyi tervezésre;
 • középvezetőként az alá besorolt szakmai állomány irányítására.
 • önállóan képes szervezni és irányítani a települések zöldfelületeinek fenntartását;
 • felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul;
 • a szervezeti egységek szintjén önállóan gyakorolja a menedzsmentfunkciókat, döntéseiért felelősséget vállal, szakmai irányelvek szerinti éves, középtávú és hosszú távon tervez;
 • felelősen irányítja a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Természettudományos ismeretek: 5-9 kredit
Gazdasági és humán ismeretek: 20-28 kredit
Szakmai specifikus ismeretek: 40-48 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 11-19 kredit
Terepgyakorlat (szakmai gyakorlat) 15 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. március 7.

Egyéb:

A gyakorlati képzés a felsőoktatási képzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb szervezetnél szerezhető meg.
A terepgyakorlatokat budapesti indulással külső terepi helyszíneken tartjuk.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Vajda Szabolcs adjunktus
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: vajda.szabolcs@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 305-7291
Honlap: https://uni-mate.hu