Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

230000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Genetika és Biotechnológia Intézet

A képzés célja
A növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzés célja olyan növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnökök képzése, akik képesek a növénygenetikai, növénynemesítési kutatási feladatok, valamint a vetőmagtermesztésben jelentkező módszertani, irányítási problémák megoldására, továbbá a növénynemesítési, genetikai, biotechnológiai intézetek kutatóiként elméleti, metodikai feladatok ellátására, hagyományos és molekuláris genetikai, biotechnológiai technikával nemesítési alapanyagok előállítására. A képzés magában foglalja a fajtavizsgálat modern módszereinek bemutatását, a növénynemesítés gazdasági elemzését, jogi vonatkozásainak ismertetését is.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 230.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő

Képzés gyakorisága: a képzés egyhetes blokkokban folyik két alkalommal szemeszterenként (azaz 2 x 1 hét/félév).

Részvétel feltétele:
Agrár képzési terület, mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett, alapfokozatú mérnöki szakképzettség, beleértve a főiskolai végzettséget is.
Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szakra azok jelentkezhetnek, akik az alábbiakban felsorolt képzésekben mérnöki oklevéllel rendelkeznek:
Alapképzések

 • agrár képzési terület: erdőmérnöki, élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki;
 • műszaki képzési terület: biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki.

A korábbi szakok közül: agrár és természettudomány képzési terület alapképzési szakjain szerzett főiskolai szintű végzettség és mérnök szakképzettség

Az ideális jelentkező:
Olyan jelentkezőket várunk, akik ismereteket kívánnak szerezni, a hagyományos, molekuláris genetikai, valamint biotechnológiai technikákon alapuló növénynemesítési módszerekről. Az elméleti képzésük mellett pedig olyan gyakorlati tudást szeretnének kapni, hogy képesek legyenek a nemesítő intézetekben és a vetőmag előállítás területén új fajták előállítására, valamint fajtaminősítéssel és fajtavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Általános kompetenciák:

 • Természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód.
 • Rendszerszerű és integrált szemléletmód.
 • Információ- és az ismeretfeldolgozás képessége.

Szakmai kompetenciák:

 • A növénynemesítés, fajtaelőállítás és fajtafenntartás genetikai-biokémiai alapjainak ismerete.
 • A növénynemesítés, fajtaelőállítás és fajtafenntartás általános módszereinek ismerete.
 • A növénybiotechnológia és géntechnológia elméleti és gyakorlati jelentőségének és alkalmazásának tárgyilagos mérlegelése.
 • A klasszikus és molekuláris növénynemesítési módszerek koegzisztenciájának, együttműködésének elősegítése.
 • Tájékozottság az elektronikus információ-szerzés, -tárolás és –közlés, adatbázis-kezelés ismereteiben.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • Szakmai igényesség.
 • Eredményességre törekvés.
 • Az új technológiák objektív megítélésre való képesség.
 • Folyamatos szakmai fejlődés, állandó érdeklődés a szakmai kérdések, új eredmények iránt.
 • Törekvés arra, hogy a klasszikus és molekuláris növénynemesítők közös nyelvet beszéljenek.

A növénygenetikus és növénynemesítő szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben való alkalmazásának követelményei:

 • Képesség növénygenetika és növénynemesítés területén felmerülő kutatási feladatok ellátására.
 • Genetikai, biotechnológiai elméleti és gyakorlati kérdések megoldására való képesség.
 • Nemesítési alapanyagok előállítása, a vetőmagtermesztés biológiai alapjainak fejlesztése.
 • Fajtaminősítéssel és fajtavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A növénygenetika és növénynemesítési ismeretek továbbadása, oktatási ismeretterjesztési feladatok vállalása.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek
Az alapozó ismeretek megszerzését biztosító tantárgyak ismeretkörei: 25-35 kredit
Az alapozó tantárgyak oktatásának elsősorban az általános kompetenciák fejlesztése a célja. A megszerzett tudás nélkülözhetetlen a szakmai kompetenciák és a szakmaspecifikus ismeretek elsajátításához.
A genetikai és élettani ismeretek megőrzését a Biokémia diszciplína biztosítja. A tovább alapozást szolgálják a Mendeli-genetika témakörébe tartozó ismeretek, mint például a Citogenetika, Populáció genetika, Kvantitatív genetika. Az alapozó ismeretek esetében megfelelő átmenetet az új technikák felé a Klasszikus és molekuláris növénygenetika, mint már a növényre specializált diszciplína biztosítja. Az élettani alapokat a Növényi növekedés- és fejlődésélettan szolgáltatja. Mivel a képzés a tudományos utánpótlás biztosítását is szolgálja, elengedhetetlen a Kísérletek tervezésével és értékelésével kapcsolatos ismeretek oktatása.

Szakmai ismeretek
A szakmai ismeretek megszerzését biztosító tantárgyak ismeretkörei: 55-66 kredit
A szakmai tantárgyak oktatásának a szakmai kompetenciák és szakmaspecifikus ismeretek elsajátítása a célja. Az ismeretek itt három nagy terület köré csoportosíthatók. Az első a konvencionális és molekuláris nemesítési ismereteket magukba foglaló diszciplínák: az Általános növénynemesítés, a Klasszikus és molekuláris növénynemesítés alapjai és főleg technikái, a Rezisztencianemesítés biotikus és abiotikus, továbbá a növényfajok specialitásait tárgyaló Részletes növénynemesítés. A második területet a molekuláris megközelítések jelentik, mint a Molekuláris növénynemesítés és Funkcionális genomika, a Növénybiotechnológia, a Géntechnológia és Transzgénikus növények. A harmadik csoportba az életminőséggel kapcsolatos legújabb témakörök kerülnek tárgyalásra, mint a Növényi táplálkozás genetikai alapjai, Növénynemesítés és élelmiszer-biztonság stb.

Gazdasági ismeretek
A gazdasági ismeretek megszerzését biztosító tantárgyak ismeretkörei: 5-10 kredit
A gazdasági ismeretek körébe tartozó tantárgyak a növénygenetikus és növénynemesítő szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben való alkalmazásához nélkülözhetetlen napjainkban különös jelentőséggel bír a Növénynemesítés gazdaságtana, továbbá az EU tagságunkból fakadó új ismeretek átadása, amit a Növénynemesítéssel kapcsolatos hazai és EU jogi ismeretek, továbbá a Fajtaelismerés és szabadalmaztatás új lehetőségei jelentenek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félév esetén: 2024. február 5., őszi félév esetén 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: tavaszi félévben: 2024. március 11., őszi félévben: 2024. szeptember 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Veres Anikó
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.,
E-mail cím: veres.aniko@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1691 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu