Képzések

Tartalom megjelenítő

Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés

MIND

Keszthely

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

220000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Növényvédelmi Intézet

A képzés célja
Olyan növényvédelmi szakmérnökök képzése, akik megfelelő ökonómiai szemléletmód birtokában képesek a növények károsítóinak felismerésére, valamint a károsíás megelőzésére, kezelésére.

Képzési terület: agrár
ISCED 1997 szerint: 621
ISCED-F 2013 szerint: 0811
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 220.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 7 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy konzultáció csütörtök, péntek, szombat (összesen 600 óra).

Részvétel feltétele: a növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak felvételi feltétele agrár képzési területen mesterképzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél.

Az ideális jelentkező: olyan agrártudományi területen szerzett egyetemi szintű vagy MSc diplomával rendelkező szakember, aki
-    szeretné megismerni a növények termesztését, a károsítók elleni védelem lehetőségeit;
-    elsajátítja a szükséges élelmiszer- és takarmánybiztonsági, továbbá a feldolgozási alapanyagok előállításához és minőségük biztosításához szükséges ismereteket, szabályokat;
- ismeri a növények termesztésének kockázati tényezőit, köztük a károsító szervezeteket, megjelenésük esetén a gazdasági és környezeti kár megelőzése, elhárítása érdekében a növényorvoslás eszköztárából a hatékony, preventív és egyben a legkisebb környezeti és humánegészségügyi kockázatot jelentő integrált védekezési módszerek megválasztására képes.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: növényvédelmi szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

​​​​​​​Ismeri
-    a növények termesztését, a károsítók elleni védelem lehetőségeit;
-    és elsajátítja a szükséges élelmiszer- és takarmánybiztonsági, továbbá a feldolgozási alapanyagok előállításához és minőségük biztosításához szükséges ismereteket, szabályokat;
-    a növények termesztésének kockázati tényezőit, köztük a károsító szervezeteket, megjelenésük esetén a gazdasági és környezeti kár megelőzése, elhárítása érdekében a növényorvoslás eszköztárából a hatékony, preventív és egyben a legkisebb környezeti és humánegészségügyi kockázatot jelentő integrált védekezési módszerek megválasztására képes.

Tudása magába foglalja
-    a kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, entomológiai, növénykórtani, herbológiai ismereteket;
-    a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, kereskedelmi, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsmentismereteket;
-    a műszaki, technológiai ismereteket;
-    a növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismereteket;
-    a szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismereteit.

Képességei:
Képes
-    a növényi károsítók diagnosztizálására;
-    az ellenük való hatékony védekezés megtervezésére, vezetésére;
-    üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására;
-    a károsítók előrejelzésére;
-    a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére;
-    környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására;
-    új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére;
-    a környezet peszticidterhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására;
-    az integrált növényvédelem megvalósítására;
-    az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, kutatási feladatok megvalósítására, a környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére.

Attitűdje:
-    érzékenység és fogékonyság jellemzi a természeti és gazdasági környezet változásaira;
-    a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs képességekkel rendelkezik;
-    szakmai ön- és továbbképzés, valamint az élethosszig tartó tanulás iránti igény jellemzi;
-    fogékony és alkalmas az együttműködésre.

Autonómiája és felelőssége:
A növényvédelmi szakmérnök
-    alkalmas az adott mezőgazdasági üzemben vagy a növényvédelmi szakigazgatásban fellépő bármilyen jellegű növényvédelmi probléma kezelésére;
-    alkalmas növényvédelmi szaktanácsadásra, növényvédelmi kutató-fejlesztő tevékenységre;
-    önállóan tervezi, végrehajtatja és ellenőrzi a környezetkímélő növényvédelmi beavatkozásokat, felhasználja és fejleszti az új növényvédelmi módszereket;
-    felelőssége kiterjed a környezet peszticidterhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására, az integrált növényvédelem megvalósítására, az élelmiszer-biztonságot garantáló növényi termékelőállítás, ellenőrzés folyamataira, a humánegészségügyi kockázatok minimalizálására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alkalmazott természettudományi ismeretek: 14 kredit
Növénykórtani ismeretek: 22 kredit
Entomológiai ismeretek: 22 kredit
Gyombiológiai, gyomszabályozási ismeretek: 12 kredit
Növényvédelmi ökonómiai, szaktanácsadási, jogi és szakigazgatási ismeretek: 8 kredit
Növényvédelmi technológiai ismeretek: 32 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 14.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. habil. Takács András Péter
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
E-mail cím: takacs.andras.peter@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 83 545-217
Honlap: https://uni-mate.hu