Képzések

Tartalom megjelenítő

Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító / Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító / Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök / Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet

A képzés célja
A képzést ajánljuk mindazoknak, akik a vadgazdálkodás, vadászat iránt érdeklődnek, már felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és a vadászatra jogosultak munkájába úgy szeretnének bekapcsolódni, hogy a szakterület felsőfokú ismereteivel rendelkeznek. Különösen javasoljuk a képzést a vadásztársaságok elnökeinek, titkárainak, vadászmestereinek és egyéb tisztségviselőinek.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: félévente 2x1 hét konzultációs időszak.

Részvétel feltétele:
-    Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: bármely képzési területen mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű) szerzett oklevél;
-    Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: bármely képzési területen alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű) szerzett oklevél;
-    Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: bármely képzési területen mérnöki mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű) szerzett oklevél;
-    Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: bármely képzési területen mérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: agrár vagy természettudományi képzési területen megszerzett oklevéllel rendelkező jelentkező.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító;
-    Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: vadgazdálkodási igazgatási szakirányító;
-    Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök;
-    Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
-    a szakképzettség birtokában a vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;
-    a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;
-    elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;
-    megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.
Személyes adottságok és készségek:
-    felelősségtudat;
-    elhivatottság;
-    döntésképesség;
-    pontosság;
-    önállóság;
-    gyakorlatias feladatértelmezés;
-    szervező- és rendszerező készség;
-    rugalmasság;
-    kreativitás;
-    ötletgazdagság;
-    intenzív munkavégzés;
-    eredményorientáltság.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:
-    a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;
-    a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;
-    a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Szakmai alapismeretek: 23 kredit
Állattani és állományszabályozási alapismeretek, vadászati jogi alapismeretek, vadászati szakigazgatási alapismeretek.
Differenciált szakmai ismeretek: 58 kredit
Élőhely-gazdálkodási szakismeretek, vadtenyésztési és vadtartási szakismeretek, vadászati szakismeretek, vadászati ügyvitel és munkaügyi ismeretek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 9 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 15.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Heltai Miklós egyetemi tanár
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: heltai.miklos.gabor@uni-mate.hu 
Telefonszám: 06 28 522-000
Honlap: https://uni-mate.hu​​​​​​​, https://vadgazdalkodas.uni-mate.hu