Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító / Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító / Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök / Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet

A képzés célja
A képzést ajánljuk mindazoknak, akik a vadgazdálkodás, vadászat iránt érdeklődnek, már felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és a vadászatra jogosultak munkájába úgy szeretnének bekapcsolódni, hogy a szakterület felsőfokú ismereteivel rendelkeznek. Különösen javasoljuk a képzést a vadásztársaságok elnökeinek, titkárainak, vadászmestereinek és egyéb tisztségviselőinek.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: félévente 2x1 hét konzultációs időszak.

Részvétel feltétele:

 • Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: bármely képzési területen mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű) szerzett oklevél;
 • Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: bármely képzési területen alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű) szerzett oklevél;
 • Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: bármely képzési területen mérnöki mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű) szerzett oklevél;
 • Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: bármely képzési területen mérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: agrár vagy természettudományi képzési területen megszerzett oklevéllel rendelkező jelentkező.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító;
 • Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szak: vadgazdálkodási igazgatási szakirányító;
 • Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök;
 • Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szak: vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a szakképzettség birtokában a vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;
 • a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;
 • elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;
 • megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

Személyes adottságok és készségek:

 • felelősségtudat;
 • elhivatottság;
 • döntésképesség;
 • pontosság;
 • önállóság;
 • gyakorlatias feladatértelmezés;
 • szervező- és rendszerező készség;
 • rugalmasság; 
 • kreativitás;
 • ötletgazdagság;
 • intenzív munkavégzés;
 • eredményorientáltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:

 • a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;
 • a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;
 • a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Szakmai alapismeretek: 23 kredit
Állattani és állományszabályozási alapismeretek, vadászati jogi alapismeretek, vadászati szakigazgatási alapismeretek.
Differenciált szakmai ismeretek: 58 kredit
Élőhely-gazdálkodási szakismeretek, vadtenyésztési és vadtartási szakismeretek, vadászati szakismeretek, vadászati ügyvitel és munkaügyi ismeretek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 9 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 16.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Heltai Miklós egyetemi tanár
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: heltai.miklos.gabor@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000
Honlap: https://uni-mate.hu, https://vadgazdalkodas.uni-mate.hu