Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Létesítményfenntartó szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzést gesztoráló intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
Létesítménygazdálkodással kapcsolatos ismeretek elsajátítása és elmélyítése a létesítmények gazdaságos működtetéséhez szükséges műszaki (építészeti/épületszerkezeti, épületgépészeti és energetikai rendszerek, a létesítmények műszaki szolgáltatásai), valamint menedzsment és létesítménygazdálkodás területei, eszközei és módszerei területeken.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 12 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: 4-5 alkalom/félév, péntek szombat.

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: műszaki képzési területen legalább alapképzésben (illetve annak megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség;
 • szakember szakon: műszaki vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (illetve annak megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:

 • szakmai elkötelezettség;
 • mérnöki igényesség, precízség;
 • önálló problémafelismerő és-megoldó készség;
 • komplex környezetben végzett szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • korszerű informatikai eszközök mérnöki szintű alkalmazására, kezelésére való nyitottság;
 • a szükséges műszaki, gazdasági gyakorlati módszerek komplex alkalmazásának készsége.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: létesítményfenntartó szakmérnök;
 • szakember szakon: létesítményfenntartó szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Elsajátítandó kompetenciák:

 • létesítmények műszaki, épületgépészeti rendszereinek ismerete (fűtéstechnikai, légtechnikai, klímatechnikai, vízellátó, világítástechnikai rendszerek);
 • energiagazdálkodási ismeretek;
 • a létesítményekkel kapcsolatos gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretek (létesítménygazdálkodás, ingatlangazdálkodás, épületfelügyeleti rendszerek, projektmenedzsment, információ-menedzsment, kockázatmenedzsment, vezetés- szervezés);
 • szolgáltatástechnika és szolgáltatásgazdálkodás.

A végzett hallgatók képesek lesznek a létesítmények működésének átlátására, a gazdaságos működtetéshez szükséges szükségletek felmérésére, erőforrások és szolgáltatások racionalizálására, irányítására.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Az épületek, létesítmények gazdálkodásával foglalkozó mérnökök a továbbképzés során kiterjesztik ismereteiket a létesítmények gazdaságos működtetéséhez szükséges műszaki, építészeti (épületszerkezeti), épületgépészeti és energetikai rendszerek, a létesítmények műszaki szolgáltatásai, valamint a létesítménymenedzsment és –gazdálkodás eszközeinek és módszereinek területére.

Személyes adottságok:

 • jó problémafelismerő és -megoldó képesség;
 • pontosság;
 • felelősségtudat;
 • kiemelt jelentőségű a műszaki érzék, mindenekelőtt az új, innovatív műszaki megoldások, technológiák alkalmazásához;
 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség;
 • szervező-, elemző-, rendszerezőkészség;
 • szakmai együttműködési készség más szakágakkal.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A hallgató a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képes lesz a létesítménygazdálkodási környezetben az épületek működésének elemzésére és a megfelelő működéshez szükséges megoldások kiválasztására, lépések megszervezésre és irányítására, a mindenkori jogszabályok szerint a társasházkezelői rendszerben a feladatok ellátására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Műszaki ismeretek: 32 kredit
Épületszerkezeti ismeretek, energiagazdálkodás, fűtéstechnika, légtechnika, klímatechnika, vízellátás és szolgáltatástechnika.
Gazdálkodási ismeretek: 18 kredit
A létesítmények hatékony működtetéséhez szükséges menedzsmentismeretek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzés esetén: 2024. február 5., őszi félévben induló képzés esetén: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét lap szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: tavaszi félévben 2024. február 16.; őszi félévben 2024. szeptember 13.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szabó Márta
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: szabo.marta@uni-mate.hu
Tel.: 06 28 522-000 / 2114 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu