Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Horgászvezető szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

450000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet

A képzés célja
A szakirányú továbbképzés célja horgászvezetők és horgászati szakértők képzése, akik magasan kvalifikált horgászati gyakorlati ismeretekkel bírnak. A számos közfeladatot ellátó Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és horgászszervezeti rendszere szükségesnek tartja egy horgászvezető és horgászati szakértő felsőfokú képzés létrehozását annak érdekében, hogy az állami tulajdonú, de MOHOSZ kezelésben lévő vízterületek halgazdálkodási hasznosítása a jövőben is szilárd szakmai alapokon történjen. A szakirányú továbbképzést elvégző hallgatók képesek átlátni a horgásztársadalom problémáit, ismerik a hazai természetes vizeket, azok halállományát és értékeit, képesek ezen értékek okszerű hasznosítására, valamint törekednek a természeti erőforrások megőrzése és a hatékony felhasználás közötti egyensúly megteremtésére.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi és tavaszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő (MATE), Debrecen (DE)
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 450.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő
Képzés gyakorisága: félévenként 6 hétvége (péntek-szombat)

Részvétel feltétele: bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt képzésben.

Az ideális jelentkező: A horgászat, halgazdálkodás, vízkezelés, vízhasznosítás vagy természetvédelem területén dolgozó, vagy szakképzettséggel rendelkező, szakterületükön további ismeretek elsajátítására vágyó fiatal szakemberek.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: horgászvezető.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

  • a horgászat és halgazdálkodás (akvakultúra) szakterületek átfogó ismerete;
  • a horgászati környezet alapvető ökológiai elemeinek és interakcióinak részletes ismerete, beleértve azok sajátos kutatási módszereit és gyakorlati vonatkozásait;
  • a horgászati szakmai problémák azonosítása, és azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárása;
  • az adott horgászterület fejlesztési terveinek összeállítása és menedzselése;
  • szaktudományos formájú összefoglalók, elemzések készítése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Biológiai és ökológiai alapok ismeretkör: 22–28 kredit (hidrobiológia, vízi állattan, halanatómia és élettan, vizes élőhelyek védelme, fenntartása és fejlesztése).
Halgazdálkodási alapismeretek: 22–28 kredit (horgászati célú halgazdálkodás, édesvízi akvakultúra, horgászvíz-kezelés, halegészségügyi ismeretek).
Menedzsment, ökonómai és szakigazgatás ismeretkör: 22–28 kredit (ágazati szakigazgatás, szervezeti feladatellátás, jogi ismeretek, vezetési, számviteli, pénzügyi és ügyviteli ismeretek, vezetői kommunikáció, marketing és innováció, halgazdálkodási tervezés és projektmenedzsment, horgászturizmus, horgászsport-menedzsment).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: februárban induló képzésre: 2024. február 5., szeptemberben induló képzésre: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • motivációs levél.

Képzés kezdete: 2024. február 16., 2024. szeptember 13.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Urbányi Béla
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail cím: urbanyi.bela@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522 000 / 2322
Honlap: https://akvakultura.uni-mate.hu