Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 02.

Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szaktanácsadó / Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szakmérnök szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

350000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás folyamatának egészét áttekinteni és egy üzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket megalapozottan meghozni.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely(ek): Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 350.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 20 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente, pénteken délután és szombaton

Részvétel feltétele:

  • szaktanácsadó szakon: bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél;
  • szakmérnök szakon: agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnök szakképzettséget igazoló oklevél.

Az ideális jelentkező:
Olyan gyümölcs- és zöldségtermesztéssel, feldolgozással foglalkozó vagy foglalkozni kívánó jelentkezőket várunk, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a gyümölcs-zöldség termékek előállítási technológiájával, illetve a termékek gyártásával és forgalmazásával összefüggő mérnöki, gazdasági, szervezési és marketing feladatokkal kapcsolatban.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

  • szaktanácsadó szakon: gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szaktanácsadó;
  • szakmérnök szakon: gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:
A kurzus célcsoportját azok a felsőfokú végzettségű szakemberek alkotják, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a gyümölcs- és zöldségtermékek kis- és nagyüzemi előállítási technológiájával, illetve a termékek gyártásával és forgalmazásával összefüggő mérnöki, gazdasági, szervezési és marketingfeladatokkal kapcsolatban.
A képzés rendszerszemléletű megközelítésre törekedve integrálja a szakterülettel összefüggő kertészettudományi, biokémiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot, melyek révén a végzett hallgatók különböző munkaköröket tölthetnek be a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, valamint -forgalmazó vállalkozásoknál.
A résztvevők a piac által elvárt, magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, minőségbiztosítással, érzékszervi minősítéssel, termékfejlesztéssel összefüggő, valamint korszerű gazdasági, marketing és jogi ismereteket kapnak. Ezek mellett elmélyült betekintést szerezhetnek az adalékanyagok, csomagolóanyagok és a különleges, innovatív technológiákba is. Fontosnak tartjuk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. Az egyes tantárgyak keretében tervezzük vállalkozásokat irányító vezetőket, elismert technológiai szakembereket is vendégelőadóként meghívni, hogy saját személyes tapasztalataikon keresztül mutassák be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait.
A képzés keretében az elméleti előadásokat és szemináriumokat laboratóriumi és félüzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemleutak egészítik ki. A képzés részét képező üzemlátogatások keretében termékkóstolásra, személyes benyomások szerzésére, tapasztalatcserére is lehetőség nyílik.

Személyes adottságok, készségek:
Jártasságok:
A résztvevők jártasságot szereznek a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó vállalkozások technológiai tervezésében, a technológia üzemeltetésében, a termékminősítés és - fejlesztés területén, illetve az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldásában.
Készségek:
A résztvevők készségszinten sajátítják el a nyersanyagok optimális kiválasztását és kezelését, a különböző termékek készítésének technológiai folyamatait, gazdasági, műszaki jellegű feladatok optimalizálását és a hatékony piackutatási és marketing technikák felhasználását a termékértékesítésben.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés eredményes befejezését követően a hallgatók komplex módon képesek áttekinteni, optimalizálni és irányítani a gyümölcs- és zöldségfeldolgozással és forgalmazással foglalkozó vállalkozások tevékenységét, és képessé válnak termelésvezetési, szervezési, vállalkozásirányítási, szakigazgatási és gazdasági munkakörök betöltésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Technológiai ismeretkör/ismeretek: 65 kredit (nyersanyagismeret, feldolgozástechnológiák, üzemtelepítés és higiénia, termékfejlesztés, innováció).
Gazdasági ismeretkör/ismeretek: 15 kredit (élelmiszerjog, marketing, pénzügy).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzésre: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon, mely a https://gyumolcszoldsegszakmernok.hu oldalról is elérhető.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata

Képzés kezdete: 2024. szeptember 13.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Máté Mónika
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: mate.monika.zsuzsanna@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 441-3312
Honlap: https://uni-mate.hu
https://gyumolcszoldsegszakmernok.hu/