Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Gyógynövényismerő és –felhasználó / Gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

280000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Kertészettudományi Intézet

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzés elvégzését követően képesek helytállni a gyógynövény ágazat különböző területein, legyen szó gyógynövénytermesztésről és feldolgozásról, gyógytermék előállításról vagy egészségturizmusról.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 280.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő
Képzés gyakorisága: 2 hét/félév

Részvétel feltétele:

 • szakmérnök képzésen: a képzésben agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.;
 • nem szakmérnök képzésen: a képzésben agrár, orvos- és egészségtudomány, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, sporttudomány vagy természettudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező:
Agrár- vagy orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki már hosszabb-rövidebb időt eltöltött a szakmájában. Szakmai gyakorlat a felvételnek nem előfeltétele, de a gyakorlattal rendelkezők a felvétel során előnyben részesülhetnek. Nyelvi előfeltételek nincsenek.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnök képzésen: gyógynövényalkalmazási szakmérnök;
 • nem szakmérnök képzésen: gyógynövényalkalmazási szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A gyógynövényismerő és -felhasználó szakon folytatott képzés során naprakész, korszerű és gyakorlatias tudásanyag kerül átadásra, mely elősegíti olyan szakemberek képzését, akik hosszabb távon szeretnének gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között, valamint ismereteket szerezni a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és módozatairól.
A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói munkáját is.

A program egészében megszerezhető kompetenciák:

 • szakmai: a gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai; növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben; növényi drogok hatóanyagai és azok felhalmozódását befolyásoló tényezők; korszerű gyógynövény-gyűjtési és termesztési ismeretek (bio- és ökológiai gazdálkodás lehetősége); gyógynövények elsődleges feldolgozása; gyógynövények másodlagos feldolgozása; gyógynövény-alapú termékek forgalomba hozatalának lehetőségei; minőségbiztosítás; gyógy- és fűszernövényekhez kapcsolódó pályázati rendszerek és jogszabályi háttér; gyógynövények felhasználásának lehetőségei – alapvető fitoterápiás ismeretek.
 • módszertani: a tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége a szakmai alapok birtokában; tudományosan megalapozott racionális értékelés; elemzőképesség; egyénre szabott tanácsadás képessége; ok-okozat összefüggések feltárásának és alkalmazásának képessége.

Személyes adottságok, készségek:

 • a gyógynövénytermesztéssel és felhasználással kapcsolatos tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége;
 • tudományosan megalapozott racionális értékelés;
 • elemzőképesség;
 • egyénre szabott tanácsadás képessége;
 • ok-okozat összefüggések feltárásának és alkalmazásának képessége.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakon végzettek alkalmasak gyógynövények termesztésére kis- és nagyüzemi körülmények között egyaránt, elhelyezkedhetnek gyógytermékeket gyártó, forgalmazó cégeknél, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó wellness szolgáltatásokat nyújtó centrumokban, szállodákban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 25 kredit
Speciális gyógynövényismeret; Hatástani ismeretek; Hatóanyagok felhalmozódását befolyásoló tényezők; Gyógynövények gyűjtése és termesztése.

Szakhoz kapcsolódó specifikus és módszertani ismeretek: 25 kredit
Gyógynövények elsődleges és másodlagos feldolgozása, minőségbiztosítási kérdések, gyógynövény alapú termékek forgalmazásának lehetőségei, fitoterápia – alapismeretek, pályázati rendszerek és jogi ismeretek, gyakorlati fogások és ismeretek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. január 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • motivációs levél.

Képzés kezdete: 2024. március 4. (a pontos oktatási hetek később kerülnek meghatározásra)

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: dr. Gosztola Beáta
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: gosztola.beata@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 305-7251; 06 1 305-7330
Honlap: https://uni-mate.hu