Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Gépipari automatizálási szakmérnök szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

590000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
olyan gépipari automatizálási szakmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések, ipari mechatronikai rendszerek és folyamatok tervezésére, modellezésére, szimulációjára, megvalósítására, üzemeltetésére és fenntartására, új technológiák, módszerek és eszközök ipari bevezetésére, illetve alkalmazására. Ebbe a körbe értendő a felsoroltakhoz tartozó műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés bonyolult feladatainak ellátása a munkaerőpiac igényei szerint. A képzés kellő mélységű gyakorlati és azt támogató elméleti ismeretet nyújt ezeknek a tudásszinteknek az átadására is. Kifejezett cél a meglévő elméleti és gyakorlati tudást kiegészíteni olyan magas szintű mérnöki gyakorlati ismeretekkel, amelyek révén a mérnökök jelentős magabiztosságot szereznek komplex gyártósorok, gyártórendszerek, egyedi célgépek és automatizált berendezések fejlesztésében és üzemeltetésében és nem utolsó sorban elsajátítják az ehhez tartozó szabványos nyelvezetet a berendezések dokumentációinak szakszerű és analitikus értelmezéséhez.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 590.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 6 fő
Maximális felvehető létszám: 15 fő
Képzés gyakorisága: kéthetenként, pénteki és szombati napokon, napi 8 óra.

Részvétel feltétele:

 • alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett gépészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, közlekedésmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki had- és biztonságtechnikai mérnöki oklevél;
 • más szakon szerzett mérnöki oklevelek esetében egyedi elbírálás szerint vagy meghatározott diszciplínákból előírt kredit megszerzése a feltétel (kreditelismerési eljárás);
 • legalább kétéves szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: aki motivált abban, hogy olyan új automatizálással kapcsolatos ismereteket szerezzen, melyek segítségével és alkalmazásával elsősorban gépipari innovációk megalkotására legyen képes. Egyidejűleg érdekelje az informatika, a gépészet a villamos szakterületek és a digitalizáció alkalmazása.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gépipari automatizálási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Általános kompetenciák:

 • a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;
 • a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;
 • elkötelezettség a környezetvédelem iránt;
 • jó munkaszervező és integráló képesség;
 • jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;
 • az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség.

Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;
 • csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;
 • a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;
 • az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;
 • a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;
 • az informatika alkalmazása a felsorolt területeken.

Személyes adottságok és készségek:

 • problémafelismerő és -megoldó képesség, pontosság;
 • kreatív, innovatív gondolkodásmód;
 • csoportmunkára való alkalmasság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:
Az elsajátított ismeretek, valamint a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártás tervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:
Alapismeretek: 15 kredit

 • PLC programozás, programnyelvek, struktúrák;
 • CAM gyakorlatok;
 • robotrendszerek programozása;
 • szenzorok és aktuátorok;
 • modellezés/MatLab-Simulink alkalmazások.

Szakmai ismeretek: 35 kredit

 • alkalmazott automatizálás-technika;
 • pneumatikus – elektropneumatikus rendszertechnika;
 • integrált gyártórendszerek. Hidraulikus hajtás- és vezérléstechnika;
 • méréstechnika;
 • intelligens szabályozó rendszerek/LabView alkalmazások, folyamatirányítás;
 • gyártórendszerek hibadiagnosztikája;
 • CAD gyakorlatok;
 • hálózatépítés;
 • ethernet hálózatok működése, építése;
 • karbantartási technikák, üzemeltetés;
 • projekt feladat.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • szakmai gyakorlat igazolása.

Képzés kezdete: 2024. február 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: dr. Jánosi László professor emeritus
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: janosi.laszlo@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-949
Honlap: https://uni-mate.hu