Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Favizsgáló és faápoló szakmérnök / Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

230000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

A képzés célja
A fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a leghatékonyabb faápolási eljárások alkalmazására, szaktanácsadásra képes szakemberek képzése. A végzettek a szakon szerzett ismereteket a zöldfelület-gazdálkodás minden területén hasznosan alkalmazhatják. A tervezés területén hasznos ismereteket szereznek a faállomány felméréséhez és a favédelmi tervek elkészítéséhez, valamint a faültetési, fasori, fasorfenntartási, illetve parkfafenntartási tervek elkészítéséhez. A zöldfelület- kezelés területén nélkülözhetetlen ismereteket szereznek a faállomány felméréséhez, a fák állapotának megállapításához, a fák veszélyességének megítéléséhez, a szükséges faápolási eljárások javaslatához, ezek által munkát vállalhatnak például a nagy zöldfelületek kezelőinél, például a városi kertészeknél. A végzettek alkalmasak lesznek önálló favizsgálati tevékenységre ezen szolgáltatást végző vállalkozóként is.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 230.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 60 fő
Képzés gyakorisága: 2 hét/félév

Részvétel feltétele:
-    Favizsgáló és faápoló szakmérnök szakon: a képzésben agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
-    Favizsgáló és faápoló szakon: a képzésben agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett nem mérnöki oklevéllel, vagy természettudomány képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező:
A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek ezen új és izgalmas szakterület iránt. Azoknak ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a fák, idős fák vizsgálatának legkorszerűbb módszereivel és gyógyításuk tudományával.
Azoknak ajánljuk, aki nemcsak elméleti, hanem a gyakorlatban is alkalmazható favizsgálati és faápolási ismeretekre vágynak.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    Favizsgáló és faápoló szakmérnök szakon: favizsgáló és faápoló szakmérnök;
-    Favizsgáló és faápoló szakon: favizsgáló és faápoló szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: a faápolás története; a fabiológiai kutatások legújabb eredményei; a fa odvasodásának biológiája; a fák természetes védekezési mechanizmusa, a CODIT alapelve; a favizsgálat legújabb módszerei, a fahibák, fabetegségek felismerése; a korszerű kataszterezési feladatok eljárásai, a fafelmérési és -értékbecslési módszerek; a fák életfeltételeinek javítási módszerei; a gyökérkezelési módszerek; a fasebészeti eljárások; a díszfák metszésének technológiája; a statikai megerősítő eljárások; a fakivágási technika városi környezetben; a faápolási technikák; a faápolás eszközei és gépei; a dísznövényként alkalmazott díszfa-fajok és –fajták; favédelem, favédelem tervezése.
A szakon végzettek képesek a vonatkozó szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére, faápolási és favizsgálati problémák megoldására, a favizsgálat és faápolás, valamint a favédelem részfolyamatainak alkalmazására és szervezésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Favizsgálati ismeretek: 25 kredit
Faápolási ismeretek: 25 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. január 14.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    motivációs levél, melyben a jelentkező vonatkozó szakmai tapasztalatait is bemutatja (ha vannak).

Képzés kezdete: 2022. február 28.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus, szakfelelős
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: sutorine.dioszegi.magdolna@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 305-7461
Honlap: https://uni-mate.hu