Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Fürdővezető szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

350000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
A hagyományos vízügyes tradíciók értékeinek megtartásával együtt a XXI. század fürdője a turizmus egyik legösszetettebb vonzerejévé vált. A sokrétű műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretet igénylő feladatok ellátására képes felsőfokú végzettségű, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberekre egyre nagyobb igény jelentkezik a fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok üzemeltetése, menedzselése területén.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a komplex ismeretek és kompetenciák megszerzésével képesek lesznek a több évszázados fürdőkultúra hagyományai mentén a korszerű fürdőkomplexumokat az egészségturizmus központjaként szervezni, fejleszteni, irányítani.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 350.000 Ft/félév
Képzési idő 3 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: havonta általában egy hétvégén péntek-szombat.

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: bármely, legalább alapképzési szakon szerzett mérnöki oklevél;
 • szakember szakon: bármely, legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • vezetői készségek,
 • komplex környezetben végzett szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • korszerű informatikai eszközök mérnöki szintű alkalmazására, kezelésére való nyitottság,
 • a szükséges műszaki, gazdasági gyakorlati módszerek komplex alkalmazásának készsége.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: fürdővezető szakmérnök;
 • szakember szakon: fürdővezető szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:

 • a sokrétű műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretet igénylő feladatok rendszerét;
 • a fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetési feladatrendszerét;
 • az üzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;
 • a korszerű gyógy-, és élményfürdők gépészeti rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;
 • a fürdő, mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatási területén felmerülő gyógyászati alapismereteket;
 • a vonatkozó létesítményfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, pénzügytechnikai, ügyviteli eljárásokat.

Személyes adottságok és készségek:
A képzés során megszerzett kompetenciák birtokában a szakon végzett szakemberek képessé vállnak:

 • a korszerű technikai rendszerekkel felszerelt fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok gyakorlatban felmerülő műszaki problémáinak felismerésére, megértésére;
 • a problémamegoldás műszaki-, és menedzsment jellegű szakértelmet igénylő folyamatának integrált megfogalmazására, technológiai tervezésére;
 • az eredményes és hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra, együttműködésre;
 • a szolgáltató komplexumok üzemeltetéshez szükséges műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretek gyakorlat alkalmazására a vezetői feladatok ellátása során.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • műszaki, informatikai ismeretcsoport: 26 kredit
 • gazdasági, gazdálkodási, jogi ismeretcsoport: 25 kredit
 • egészségügyi alapismereti ismeretcsoport: 18 kredit
 • szakmai gyakorlat, diplomatervezési kollégium: 11 kredit.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • rövid szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. február 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Bártfai Zoltán
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: bartfai.zoltan@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 381-1848
Honlap: https://uni-mate.hu