Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Executive MBA szakközgazdász / menedzser szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja:
A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek irányítására.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: péntek délután és szombati napokon.

Részvétel feltétele:
Szakközgazdász szakon:

 • gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat és
 • legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás;

Menedzser szakon:

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél) és
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat és
 • legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás.

Az ideális jelentkező: a képzés különösen érdekes lehet azok számára, akik már régebb óta az üzleti életben dolgoznak és eltökéltek a tanulás iránt, fontosnak tartják szakmai horizontjuk szélesítését, az új, naprakész üzleti-gazdasági ismeretek megszerzését.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakközgazdász szakon: szakközgazdász executive MBA szakon;
 • menedzser szakon: executive MBA szakirányú menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A program során a hallgatók a legújabb ismereteket elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és hivatásos jellegű orientációja okán e területen nem csak birtokolják és uralják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Managing Yourself and Others: 15 kredit
Managing in Global and Regional Context: 15 kredit
Managing Business Performance: 15 kredit
Managing Operations and Systems: 15 kredit
Managing the Market: 15 kredit
Competition and Strategy: 15 kredit
Választható tárgyak: 15 kredit
Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félév esetén 2024. január 15., őszi félév esetén 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén minkét oldal szkennelt változata;
 • nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél szkennelt változata;
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat igazolása.

Képzés tervezett kezdete: tavaszi félév esetén 2024. március 1., őszi félév esetén 2024. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Szakfelelős: Dr. Szabó Katalin egyetemi docens, szakfelelős
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 06 28 522-000 / 2023 mellék
E-mail cím: Szabo.Katalin@uni-mate.hu
Program-menedzser: Tatár Emese egyetemi adjunktus
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 06 30 296-9704
E-mail cím: Tatar.Emese@uni-mate.hu
Honlap: https://uni-mate.hu